Informatica

VO-HO Coördinator – Gerard Tel
Vaksteunpuntcoördinator – Christian Köppe

Docentennetwerk informatica

In de docentennetwerken informatica bieden we vakinhoudelijke verdieping, d.m.v. lezingen, (vak)didactische inspiratie en de uitwisseling van kennis, ervaringen en best practices

Lesmateriaal