Docenten

Versterk je onderwijs

U-Talent biedt docenten, TOA’s en schoolleiders activiteiten gericht op verdieping van vakkennis, didactiek en de organisatie van aansprekend en uitdagend onderwijs.

Bekijk de vakinhoudelijke activiteiten en lesmateriaal per specifiek vakgebied:

Of navigeer via het zij-menu naar meer info over vakoverstijgende activiteiten, zoals onze conferentie, workshops en trainingen.


Vaksteunpunten & VO-HO Coördinatoren

Per vakgebied is er een vaksteunpunt en VO-HO coördinator actief.

De vaksteunpuntcoördinatoren zijn de link tussen een schoolvak en het hoger onderwijs. Zij dragen enerzijds bij aan een betere aansluiting tussen VO en HO en anderzijds aan de valorisatie van universitaire en hogeschool kennis binnen dat schoolvak. De vaksteunpuntcoördinatoren opereren op regionaal en landelijk niveau.

  • Biomedische Wetenschappen – Robin Bos
  • Farmacie – Everaldo Redou

De overige vaksteunpuntcoördinatoren vind je op de specifieke vakpagina.

De VO-HO coördinatoren zijn via U­-Talent de schakels tussen het voortgezet onderwijs en het departement, de faculteiten of de BMW-opleiding. Zo coördineren zij de inzet vanuit het departement t.b.v. U-Talent onderwijs, zoals masterclasses, module-ondersteuning, thesisbegeleiding en nascholingen voor docenten.