Docentenprogramma

U-Talent biedt docenten, TOA’s en schoolleiders activiteiten gericht op verdieping van vakkennis, didactiek en de organisatie van aansprekend en uitdagend bètaonderwijs. Het aanbod van schooljaar 2018/2019 kunt u lezen in onze brochure (pdf-bestand) of bekijken in het activiteitenoverzicht.

We organiseren jaarlijks een conferentie in april. In 2019 was deze conferentie voor het eerst ook gericht op alfa- en gamma-docenten.

Het U-Talent docentenprogramma is gericht op de professionele ontwikkeling van bètadocenten, TOA’s en schoolleiders. Het programma kent een inhoudelijke inbreng vanuit de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en het bedrijfsleven. Het biedt ruimte voor uitwisseling tussen collega’s van de eigen school en partnerscholen en stimuleert deelnemers om op school hiermee aan de slag te gaan.