Docentenprogramma

U-Talent biedt docenten, TOA’s en schoolleiders activiteiten gericht op verdieping van vakkennis, didactiek en de organisatie van aansprekend en uitdagend bètaonderwijs. Het aanbod van schooljaar 2019-2020 kunt u bekijken in het activiteitenoverzicht.

In de U-Talent docentennetwerken bieden we vakinhoudelijke verdieping en de mogelijkheid om ideeën en kennis uit te wisselen met andere vakdocenten uit VO en HO. De deelnemers hebben zelf invloed op de precieze invulling van het programma. Er is een netwerk voor docenten informatica, natuurkunde, NLT, scheikunde en Science en techniek.

Voor biologie- en wiskundedocenten organiseren we losse activiteiten en ook zijn er vakoverstijgende activiteiten die voor alle docenten interessant zijn.

Daarnaast organiseren we jaarlijks een conferentie; deze zal plaatsvinden op dinsdag 7 april 2020.

Het docentenprogramma wordt inhoudelijk verzorgd vanuit de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en het bedrijfsleven.