Werkwijzen, procedures & afspraken

Hieronder vind je een overzicht van verschillende procedures en afspraken waar je als coördinator mee te maken krijgt.

Informatie over plaatsingsrecht staat op de pagina met specifieke info over leerlingactiviteiten.

Algemene voorwaarden & privacyverklaring

De algemene voorwaarden en privacyverklaring van U-Talent zijn van toepassing op alle activiteiten. Bij aanmelding dien je akkoord te gaan met deze voorwaarden, zowel bij docentactiviteiten als leerlingactiviteiten.

Je vind de voorwaarden hier:

Afmelden & ruilen

Een leerling kan afgemeld of geruild worden met een andere leerling zonder consequenties bij een afmelding 10 of meer werkdagen voor aanvang van de activiteit. Bij zo’n tijdige ruil ontvangt de nieuwe deelnemer van ons de voorinformatie en (indien van toepassing) na afloop van de activiteit een certificaat.

Een latere afmelding geldt als ‘no show’ (zie hieronder). Een latere ruil mag (tot op de dag zelf), maar dan kunnen wij geen voorinformatie meer toesturen en geen certificaat uitschrijven. De ruilende kandidaten (of hun coördinator) moeten dan zelf de voorinformatie uitwisselen.

Wanneer aan de activiteit een voorbereidende opdracht is verbonden, dient deze – ook in het geval van een late ruil – door de deelnemer gemaakt te zijn voor de start van de activiteit.

No show fee

U-Talent kan een no show fee berekenen voor onaangekondigde of te laat gemelde absenties (10 of minder werkdagen voor aanvang). Dit geldt voor masterclasses en docentactiviteiten. De no show fee bedraagt 25 euro per absentie. De school kan deze no show fee doorberekenen aan de late afmelder.

U-Talent registreert daartoe de absenties bij alle activiteiten. We factureren de no show fee van masterclasses vanaf de tweede ‘missende’ leerling. We zullen dit dan aan zowel de coördinator als de schoolleider melden. Bij docentactiviteiten factureren we alle no show fees en ook hier krijgt de coördinator een bericht van de afwezigheid van de aangemelde docent.

Een uitzondering is ziekte: indien een leerling ziek is op de dag van een masterclass, dient deze zich direct per mail af te melden bij de U-Talent coördinator én bij U-Talent zelf, via u-talent@uu.nl. We registreren ook de ziekmeldingen, om eventueel misbruik te voorkomen.

Om de administratieve last zo klein mogelijk te houden, zal facturering van de no shows plaatsvinden bij de jaarlijkse schoolfactuur van het volgende schooljaar.

Voorbereidende opdracht

Bij veel activiteiten zit een voorbereidende opdracht. Het is belangrijk dat leerlingen van tevoren weten dat er een voorbereidende opdracht bij een activiteit hoort en ook dat ze weten bij wie ze binnen de school terecht kunnen met vragen en of ze er bijvoorbeeld tijdens een les aan mogen werken.