Girls Club WIN

De studies wiskunde, informatica en natuurkunde hebben meer meiden nodig! Are you in for WIN? Als jij in 2 vwo zit en wiskunde, informatica en natuurkunde interessant vindt, dan is de Girls Club WIN een perfecte plek voor jou!

We organiseren gezellige bijeenkomsten met interessante thema’s uit de wiskunde, informatica en natuurkunde. Samen met een groep meiden ga je aan de slag met deze onderwerpen en maak je kennis met studenten en wetenschappers in de wiskunde, informatica en natuurkunde!

Het programma

In totaal kom je vijf keer naar de Universiteit Utrecht. Twee keer in 2 vwo en drie keer in 3 vwo. Je gaat bijvoorbeeld programmeren, je voert experimenten uit en je doet leuke spelletjes met wiskunde, informatica en natuurkunde.

Voor meer details over de thema’s en onderwerpen per bijeenkomst, vouw je onderstaand menu uit:

Onderwerpen bijeenkomsten

Kennismaken met WIN

Deze eerste bijeenkomst maken we kennis met elkaar, de universiteit en met wiskunde, informatica en natuurkunde. Dit doen we met een leuke speurtocht door de universiteitsgebouwen.

Data

Tijdens de tweede bijeenkomst gaan we aan de slag met natuurkunde en informatica. We gaan bezig met het onderwerp data. Wat is data eigenlijk? En waar kan je het voorgebruiken? Leer hoe data wordt gebruikt in computers en het dagelijkse leven.

Dimensies

De derde bijeenkomst leren we over dimensies in de natuur- en wiskunde. Wat zijn dimensies eigenlijk? En welke dimensies ken jij? 1D, 2D of 3D? Tijdens deze bijeenkomst zal je ze allemaal tegenkomen… en misschien nog wel meer?

Patronen

De vierde bijeenkomst gaan we aan de slag met patronen en herhalingen in de wiskunde en informatica. Wat zijn de overeenkomsten tussen die twee vakken? En wat zijn de verschillen?

Afsluitende bijeenkomst

Aan alles komt helaas ook weer een eind. Tijdens de laatste bijeenkomst komen alle drie de vakken weer aan bod. We doen leuke opdrachten rondom de vakken en kijken samen terug op een mooi jaar van de Girls Club WIN.

Tot slot, en dat is misschien nog wel het leukste, leer je 24 andere meiden kennen die net zoals jij enthousiast zijn over wiskunde, informatica en natuurkunde! Je volgt het programma samen, leert elkaar beter kennen en ontdekt samen de universiteit.

Voor wie?

Als je wiskunde, informatica en natuurkunde interessant vindt, is de Girls Club WIN iets voor jou. Je hoeft geen hoge cijfers te halen, motivatie is veel belangrijker om mee te doen.

De Girls Club WIN is een veilige en positieve omgeving voor jonge mensen* om zich bezig te houden met deze vakken. Alle ondergerepresenteerde groepen binnen de wiskunde, natuurkunde en informatica mogen aangemeld worden/deelnemen aan de bijeenkomsten.

De Girls Club WIN is opgericht door U-Talent i.s.m. de departementen Informatica, Natuurkunde en Wiskunde, met als doel meer meiden te stimuleren om een studie en loopbaan in de wiskunde, informatica en natuurkunde te kiezen

*jonge mensen die graag met natuurkunde/wiskunde/informatica bezig willen zijn in een voor meiden veilige en positieve omgeving. Alle leerlingen uit 2 vwo die zich hierdoor aangesproken voelen, mogen aangemeld worden voor de Girls Club WIN

Inschrijven

De inschrijfperiode voor deze activiteit is van 8 januari 2024 – 9 februari 2024.

Leerlingen van U-Talent partnerscholen:

Aanmelding verloopt via de U-Talent coördinator van jouw school.
Bij inschrijving ga je akkoord met onze algemene voorwaarden en privacyverklaring.