Trainingen & workshops

Het is mogelijk om op je eigen school een training te laten organiseren door een expert van het Freudenthal Instituut of het Instituut Archimedes.

De inhoud en duur van de scholing worden in overleg bepaald. U-Talent partnerscholen kunnen deze incompany trainingen afnemen met korting.

Neem contact met ons op via u-talent@uu.nl voor meer informatie.

Workshop Inclusief Lesgeven

Ben je geïnteresseerd in advies over diversiteit, inclusie en gelijkheid in jouw school?

UP Projectleider Chahida Bouhamou heeft veel ervaring met inclusief onderwijs en lesgeven. Tijdens een adviesgesprek is het mogelijk om eigen persoonlijke ervaringen en twijfels te delen en om gezamenlijk verschillende benaderingen te bespreken.


Inclusief Lesgeven

Inclusief lesgeven is een doorlopend proces dat niet van de ene op de andere dag zal plaatsvinden, maar eerder een cyclus is die reflectie met zich meebrengt. Deze workshop geeft docenten ideeën en tools om te beginnen of doorgaan met het inclusiever maken van onderwijs.

Kansengelijkheid bereiken we namelijk niet alleen door aan de kant van de leerling interventies in te zetten, maar juist ook aan de kant van de docenten/leerkrachten valt er nog genoeg winst te behalen.

Waarom aandacht voor diversiteit en inclusie?

  • Bevorder gelijkheid – gelijke kansen, iedereen behandelen als even waardevolle mensen
  • Erken het belang van diversiteit – behoefte aan rolmodellen
  • Wees inclusief – vermijd micro-agressies (“death by a thousand papercuts”)

Wat vonden anderen van deze workshop

”Ik vond een aantal inzichten verhelderend, zoals: het kwaad van micro-agressie, het gegeven dat wel/niet inclusief niet binair maar een schaal is en dat er een grote mate van subjectiviteit is.”

”Een hele waardevolle workshop. De opzet was prettig. De nodige theoretische begrippen heel helder uitgelegd waarbij er ook ruimte was voor vragen/inbreng van de deelnemers. En er was tijd om de verschillende casussen te bespreken”

Interesse?

Neem contact op voor een workshop op maat via u-talent@uu.nl

Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap op het gebied van reflectie, compassie en dialoog

Het vraagt nogal wat reflectieve (intrapersoonlijke) en interpersoonlijke vaardigheden om (leerlingen) goed te kunnen coachen. In deze training, die je samen met collega’s volgt, leert je reflectie en eigenaarschap van het leerproces bij leerlingen te bevorderen. Door te reflecteren met het vierstoelenmodel leren jullie enerzijds zelf constructiever stil te staan bij gevoelens, gedachten en handelen, anderzijds leren jullie een model om ook de leerling ontwikkelingsgericht te coachen en zo zelfsturing en zelfvertrouwen optimaal te bevorderen. Middels de ‘Lerende Organisatie in Levende Lijve’ vaardighedenkaart leren jullie vaardigheden evalueren en oefenen.

In drie in-company bijeenkomsten van drie uur worden jullie intensief en afgestemd op jullie persoonlijke/professionele situatie getraind. Je kunt je samen met je collega’s aanmelden.

De training wordt gegeven door Corma Ruijgrok, lerarenopleider en trainer vakgroep omgangskunde aan de Hogeschool Utrecht.

Energy Experience

Energy Experience

Je kunt je met je school aanmelden voor de Energy Experience: hierbij komt een gastspreker van een spraakmakende onderneming in de technische en/of duurzame sector langs op je school.

De Energy Experience is voor zowel docenten als leerlingen. We verwachten daarom dat een school die zich hiervoor aanmeldt, het bezoek laat aansluiten op bijvoorbeeld een project- of themaweek. Wij zullen een bedrijf dat past bij het onderwerp van die week vragen om een gastspreker. De HU levert bovendien een expert die bij deze bijeenkomst aanwezig is, vragen stelt en wellicht aanvullingen geeft.

De gastspreker geeft een aansprekende presentatie van een uur, waarbij er ruimte is voor de leerlingen om vragen te stellen. Na afloop is er een korte terugblik voor en door de docenten. Het doel is om het bètacurriculum op middelbare scholen te verduurzamen en daarbij de connectie met het bedrijfsleven te versterken.

Didactiek van technische onderwerpen

De ontwerpbespreking als belangrijke leeractiviteit in ontwerponderwijs

Ontwerpvaardigheden vormen een belangrijk leerdoel in onze bèta- en technische opleidingen. Onderdeel van het ontwerpproces is de ontwerpbespreking met de gebruiker of opdrachtgever: je presenteert je ideeën, je probeert enthousiasme te wekken, de wensen van de opdrachtgever te peilen en afspraken te maken over vervolgstappen. Maar hoe ontwikkel je de vaardigheden die daarvoor nodig zijn en hoe geef je als docent leerzame feedback op ontwerpgesprekken? En wat vinden we eigenlijk een goed ontwerpgesprek? In deze korte training krijg je antwoorden op deze vragen. Daarbij maak je gebruik van onderzoek naar de ontwerpbespreking, en van levensechte voorbeelden uit verschillende ontwerppraktijken. Na de training ben je in staat om de ontwerpbespreking in te zetten als activiteit die doorwerkt in het hele proces van leren ontwerpen.

Lesson study

Lesson Study is een krachtige professionaliseringsbenadering die je als docent helpt om te focussen op het leren van je leerlingen/ studenten. In een Lesson Study vorm je een leerteam van ten minste drie docenten. Samen bereid je een onderzoeksles voor en observeer je deze bij elkaar, waarbij de focus op het leren van leerlingen/ studenten ligt. Daarna evalueer je de les of interventie gezamenlijk, herontwerp je deze en geef je de les opnieuw. Zo verbeter je samen je lessen, kom je erachter wat wel en niet werkt en verhoog je de leeropbrengsten voor leerlingen/ studenten.

Kennisclips maken

Een kennisclip is een filmpje van ongeveer 2 minuten waarin een onderwerp wordt uitgelegd. Bij precieze inhoud van de training wordt samen bepaald, maar kan bijvoorbeeld gaan over de volgende onderwerpen:

  • Wat zijn kennisclips?
  • Hoe maak je kennisclips?
  • Hoe kun je kennisclips inzetten tijdens je les?

Hele taak eerst: een methode om te differentiëren

Differentiëren in de klas kost vaak veel extra voorbereidingswerk. Dat kan makkelijker door gebruik te maken van Hele Taak Eerst, een methode om te differentiëren. Deze methode is ontwikkeld door de Universiteit Leiden en vindt steeds meer zijn weg in de lerarenopleidingen. Deze methode is laagdrempelig, kost vrijwel geen extra voorbereidingstijd en daagt de leerling uit om op een betekenisvolle manier met de leerstof bezig te zijn.

Wiskunde in Teams

Wiskunde in Teams

Wiskunde is teamwork. Door met elkaar aan een open opdracht te werken leer je vaardigheden als probleem oplossen, modelleren, representeren, redeneren, argumenteren en samenwerken. Deze vaardigheden zijn nodig tijdens de drie Wiskunde-in-Teams evenementen die het Freudenthal instituut jaarlijks organiseert: de OnderbouwWiskundeDag, de Alympiade en Wiskunde B-dag. Leerlingen werken een dag lang in teams aan een wiskundig probleem. De opdrachten zijn zo vormgegeven dat ze creativiteit en een onderzoekende houding bij de leerlingen stimuleren, en zijn dan ook goed in te zetten als wiskundige denkactiviteit, praktische opdracht of als onderdeel van het schoolexamen.

Deze training richt zich op wiskunde secties die Wiskunde-in-Teams in hun schoolplan willen waarborgen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onderzoekend wiskunde leren, een doorlopende leerlijn onderzoeksvaardigheden, het voorbereiden van leerlingen op een groepsopdracht bij wiskunde, het organiseren van Wiskunde-in-Teams op school, en het nakijken en beoordelen van leerlingenwerk.

Wiskunde D Online

Wiskunde D Online – Hoe doe je dat?

Wiskunde D Online is voor leerlingen die Wiskunde D willen doen, maar op een school zitten waar dat niet in de gewone lessen wordt gegeven. Via deze mogelijkheid kunnen ze het vak dan toch volgen en schoolexamen doen. Het Freudenthal Instituut is nauw betrokken bij de ontwikkeling van Wiskunde D Online.

Bij deze in company training helpt de trainer bij de voorbereiding voor deelname aan het Wiskunde D Online, of, als het programma al loopt, bij het stroomlijnen ervan. Wat kan je doen als docent om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden? Wat kun je doen als schoolleiding om de docent te ondersteunen? Middels coachende gesprekken biedt de training antwoorden op dit soort vragen.

Wiskundige denkactiviteiten

“Wiskundige denkactiviteiten” is inmiddels een veel gebruikte term geworden in wiskundeonderwijsland en een belangrijk onderdeel van de nieuwe examenprogramma’s. Hierop moeten leerlingen voorbereid worden. In deze cursus krijgt u handvatten aangereikt om het wiskundig denken in uw lessen te stimuleren.

We gaan in op het hoe en waarom van wiskundige denkactiviteiten. Daarbij wordt aandacht besteed aan theoretische achtergronden, het ontwerpen van denkactiverende opgaven, werkvormen en de begeleiding daarvan in de klas, en aan toetsing en beoordeling van leerlingen.

Tussen de bijeenkomsten wordt u gevraagd een activiteit in de klas uit te proberen en daarover te rapporteren; u krijgt hier vervolgens persoonlijke feedback op.

Erg praktische en leuke cursus. Zorgde voor veel inspiratie en input die direct in de les te gebruiken viel. Elke donderdag kwam ik met veel energie bij de cursus vandaan!

Duurzaamheidsprojecten

Bètavakken relevant maken in school-communityprojecten

Energiezuiniger leven, minder afval produceren, afval scheiden en hergebruiken. Wordt duurzamer leven de nieuwe standaard? En wat weten we al over herbruikbare plastics en hernieuwbare energie?

Aandacht besteden aan duurzaamheid kan in de klas, maar ook in samenwerking met de omgeving. Wilt u vanuit school met andere belanghebbenden uit de buurt aan de slag met een praktische uitdaging op school, in de omgeving of bij de leerlingen thuis. Dan kunnen we vanuit het Europese MOST-project zo’n initiatief helpen vormgeven en uitvoeren (ecent.nl/most).

Aan het einde van dit traject zijn jullie een co-creatie ervaring rijker, hebben jullie een hoofd boordevol ideeën over duurzame vraagstukken, mogelijke vervolgprojecten en een aantal tools om uitdagingen rond duurzaamheid om te zetten in actie.