Organisatie & team

U-Talent is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en onze partnerscholen.

Binnen deze partijen zijn er verschillende teams en afdelingen betrokken.

Het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht is penvoerder van U-Talent.

Team

Het kernteam van U-Talent bestaat uit medewerkers op de UU en de HU.

 • Programmabureau (directeur, programmamanager, officemanager en communicatiemedewerker) – verantwoordelijk voor overkoepelende organisatie, beleid en kwaliteitszorg
 • Projectbureau Bèta – teamleden bèta programma (incl. bèta academy), docenten team, UP & GirlsClub WIN, onderdeel van Freudenthal Instituut/Faculteit Bètawetenschappen.
 • Projectbureau Alfa-Gamma – teamleden alfa-gamma programma (incl. alfa academie) en Honours Trajectum Utrecht, onderdeel van Faculteit Geesteswetenschappen
 • Projectbureau HU – teamleden havo en U-Talent College programma, onderdeel van de Hogeschool Utrecht (Instituut Archimedes, vakgebied Natuur & Techniek, vakgebied Verpleegkunde)

Partnerscholen

Een overzicht van alle U-Talent partnerscholen vind je op onze scholen pagina.

Stuurgroep

De stuurgroep is verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van het U-Talent programma. De leden van de stuurgroep zijn:

 • Jeroen Kwaaitaal, Cals College Nieuwegein, rector & onafhankelijk voorzitter van de stuurgroep
 • Toine Pieters, Universiteit Utrecht, algemeen directeur Freudenthal Instituut
 • Bert Klein Gebbink, Universiteit Utrecht, vice-decaan Faculteit Bètawetenschappen
 • Iris van der Tuin, Universiteit Utrecht, vice-decaan voor BA-onderwijs Faculteit Geesteswetenschappen
 • Theo Douma, Hogeschool Utrecht, directeur Instituut Archimedes
 • Anita Bosman, Hogeschool Utrecht, directeur Institute for ICT
 • Henriëtte Kok, Farel College Amersfoort, afdelingsleider vwo 2&3
 • Yvonne Admiraal, ‘t Hooghe Landt, afdelingsleider vwo 4,5&6
 • Marieke Holwerda, Het Nieuwe Eemland, Conrector vwo 3-6

Partners

Bij U-Talent werken onderwijsontwikkelaars, universitair docenten en vwo-docenten van verschillende organisaties samen. Binnen die organisaties zijn er meerdere actieve departementen en instituten, alsmede indirecte samenwerkingspartners.