Informatie voor leerlingen

U-Talentdag-2dec15-18U-Talent biedt havo- en vwo-leerlingen unieke mogelijkheden om zich te verdiepen en te verrijken. Leerlingen komen naar de Universiteit Utrecht of de Hogeschool Utrecht voor activiteiten die hen vergezichten en toepassingen laten zien.

De deelnemende scholen bieden daarnaast verrijking en verdieping aan in het bètaonderwijs van hun eigen school. Leerlingen krijgen zo meer inzicht in onderwerpen die in het reguliere programma weinig aan bod kunnen komen: leren onderzoeken en ontwerpen, en samenwerken met andere gemotiveerde leerlingen. U-Talent biedt activiteiten voor leerlingen uit bijna alle leerjaren havo en vwo. Een overzicht van alle leerlingactiviteiten vind je in het activiteitenoverzicht.

Waarom meedoen?
U-Talent is er voor alle havo- en vwo-leerlingen die kennis willen maken met de universiteit of hogeschool. Sommige leerlingen weten al veel over de universiteit of hogeschool, bijvoorbeeld omdat één van de ouders daar heeft gestudeerd of er werkt. Maar voor andere scholieren is de stap naar het hoger onderwijs best groot: ze kunnen zich geen voorstelling maken van hoe het zou zijn als zij zelf bij de universiteit of hogeschool zouden rondlopen. Zeker als er niemand in hun familie gestudeerd heeft.

Tijdens het volgen van U-Talent activiteiten bezoeken de leerlingen de campus, waardoor ze een beter beeld krijgen van hoe het er op de universiteit of hogeschool aan toe gaat. Daarnaast helpen de activiteiten leerlingen bij hun profielkeuze, profielwerkstuk en natuurlijk het verrijken van hun kennis: leerlingen vinden bij U-Talent extra uitdaging en verdieping rondom uiteenlopende onderwerpen, zoals quantumnatuurkunde, terrorisme en serious games.

Divers aanbod
Bekijk het aanbod voor de onderbouw havo en vwo.

Havo- en vwo-leerlingen kunnen ook voor een- of tweedaagse masterclasses naar de campus komen. Sinds schooljaar 2017 zijn we bezig met een pilot, waarin we niet alleen masterclasses aanbieden rondom bèta- en techniek, maar tevens rondom taal, cultuur, mens en maatschappij.

Voor havoleerlingen uit klas 4 en 5 is er het U-Talent College.

Leerlingen uit 5 en 6 vwo kunnen deelnemen aan de U-Talent Academy, een verdiepend programma van 1,5 jaar waarbij leerlingen regelmatig naar de universiteit komen.

Het is voor bètaleerlingen ook interessant om deel te nemen aan de diverse bèta-olympiades. U-Talent draagt daar ook aan bij, bijvoorbeeld door het organiseren van regionale voorrondes en finales. Kijk hiervoor op de pagina Olympiades.