Over ons

U-Talent slaat een brug tussen het middelbaar en hoger onderwijs. We organiseren activiteiten voor leerlingen en docenten, met als doel bij te dragen aan kwaliteitsverhoging van het onderwijs en een goede aansluiting met het hoger onderwijs te realiseren.

U-Talent is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en zo’n 50 partnerscholen uit de regio Utrecht. 

Bij U-Talent krijgen havo- en vwo-leerlingen de kans om hun talenten te ontwikkelen. Docenten kunnen bij ons hun onderwijs versterken.

Doelen & beleid

De missie van U-Talent is een bijdrage te leveren aan kwalitatief goed onderwijs, dat diverse talenten van leerlingen ontdekt en optimaal ontwikkelt. Een tweede deel van de missie is het realiseren van een goede aansluiting tussen VO en HO. U-Talent doet dit vanuit de overtuiging dat studiesucces in het HO begint in het VO en dat VO-scholen en HO-instellingen een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor een succesvolle leerloopbaan van jongvolwassenen,
voor het bieden van de juiste uitdaging aan en ondersteuning van iedere leerling en voor kwalitatief goed onderwijs in de hele onderwijsketen.

U-Talent werkt aan goed onderwijs dat diverse talenten van leerlingen ontwikkelt en aansluit op ontwikkelingen in maatschappij en wetenschap, en aan een goede aansluiting VO-HO vanuit drie pijlers: leerlingen, docenten en een krachtig netwerk.

De doelen van U-Talent zijn als volgt samen te vatten:

  • Versterking van het onderwijs in het voortgezet en hoger onderwijs in de regio
  • Valorisatie van kennis ontwikkeld aan de Universiteit en Hogeschool
  • Ontwikkeling van een duurzaam netwerk van alle regionale partners

Het meerjarenbeleidsplan en jaarverslag zijn hieronder te bekijken.

U-Talent partnerscholen

Scholen uit Utrecht en (brede) omgeving kunnen partnerschool van U-Talent worden. Deelname is mogelijk op twee niveau’s: Ambitie en Connectie.

De stuurgroep U-Talent bepaalt jaarlijks het aantal scholen dat kan toetreden tot de Ambitie- en Connectieprogramma’s.

Heeft jouw school interesse om partnerschool te worden? Mail ons dan voor meer informatie op u-talent@uu.nl.

Ambitie

Het U-Talent Ambitieprogramma is de intensieve samenwerkingsvariant tussen scholen, universiteit en hogeschool.

Leerlingen van ambitiescholen nemen deel aan verschillende campusactiviteiten voor onderbouw, havo-bovenbouw en vwo-bovenbouw, waaronder de U-Talent Academy en het U-Talent College.

Daarnaast ontwikkelen Ambitiescholen voor hun leerlingen uitdagende verrijkingsprogramma’s en –activiteiten en delen deze met elkaar.

Docenten, TOA’s en schoolleiders van Ambitiescholen kunnen deelnemen aan het docentenprogramma van U-Talent. De coördinatoren van de Ambitiescholen vormen een docentennetwerk en komen vier keer per jaar bij elkaar om hun ervaringen en ideeën voor goed onderwijs uit te wisselen en te overleggen over de voortgang van het programma.

Connectie

Het U-Talent Connectieprogramma is een samenwerkingsvariant tussen scholen, universiteit en hogeschool, waarbij de scholen gebruik maken van een deel van het U-Talent aanbod.

Leerlingen van Connectiescholen nemen deel aan verschillende campusactiviteiten voor onderbouw, havo-bovenbouw en vwo-bovenbouw, waaronder masterclasses en pws-plus.

Docenten, TOA’s en schoolleiders van Connectiescholen kunnen deelnemen aan het docentenprogramma van U-Talent. De coördinatoren van de Connectiescholen vormen een docentennetwerk en komen vier keer per jaar bij elkaar om hun ervaringen en ideeën voor goed bèta-onderwijs uit te wisselen en te overleggen over de voortgang van het programma.

Samenwerkingsovereenkomst

De U-Talent samenwerking is vastgelegd in een langjarige samenwerkingsovereenkomst, die alle partnerscholen en de HO instellingen tekenen. In deze overeenkomst zijn de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd, evenals de organisatiestructuur. Op verzoek (u-talent@uu.nl) sturen wij u de samenwerkingsovereenkomst toe.

Deelnemende scholen betalen een jaarlijks bedrag afhankelijk van de schoolgrootte en het programma waaraan ze deelnemen (Ambitie of Connectie).

Diversiteit

U-Talent werkt aan beter onderwijs voor alle havo- en vwo-leerlingen. Een goed diversiteitsbeleid is voor ons en onze leerlingen zeer belangrijk.

Naast een focus op het betrekken van een diverse groep leerlingen in al onze activiteiten, onderscheiden we momenteel twee specifieke actielijnen met betrekking tot diversiteit:

  • Een verhoogde instroom van potentiële eerstegeneratiestudenten bij onze activiteiten;
  • Meer vrouwelijke leerlingen bij natuurkunde-, informatica- en wiskunde-activiteiten.