Algemene voorwaarden & privacyverklaring

Leerlingactiviteiten

Hieronder vind je de algemene voorwaarden en privacyverklaring waarmee je akkoord gaat als je deelneemt aan een (online) leerlingactiviteit van U-Talent.

 • Als de activiteit binnen uiterlijk 11 werkdagen plaatsvindt en je zelf om welke reden dan ook niet meer kan, mag je een vervanger sturen (bijvoorbeeld een klasgenoot: het moet wel iemand zijn die tot de doelgroep behoort). We willen dit uiterlijk 2 werkdagen voor de activiteit weten. Je kunt dit doorgeven via u-talent@uu.nl. Jullie zijn er zelf verantwoordelijk voor dat je plaatsvervanger de voorbereidende opdracht van tevoren maakt (mits van toepassing) en, als je dat met elkaar hebt afgesproken, dat hij/zij het inschrijfgeld naar je overmaakt. Het is voor ons helaas niet mogelijk om voor de vervanger een certificaat te maken: die zijn dan reeds geprint.
 • Restitutie van de inschrijfkosten is alleen mogelijk bij een annulering die uiterlijk 11 werkdagen voor aanvang van de activiteit is ontvangen. Je ontvangt dan de inschrijfkosten terug minus 10 euro voor administratiekosten.
 • Tijdens de activiteit kan beeldmateriaal gemaakt worden dat U-Talent (en een eventuele tweede/derde organisator) gebruikt voor promotionele doeleinden. Denk hierbij aan een foto of video op onze website, in de nieuwsbrief of op sociale media of aan een afbeelding in een folder of op een poster. Indien je niet herkenbaar in beeld wilt worden gebracht, kun je dit tijdens de activiteit aangeven bij de fotograaf. Indien je naderhand een foto van jezelf tegenkomt op onze website die je toch verwijderd wilt hebben, kun je ons dat laten weten via u-talent@uu.nl, graag met vermelding van de juiste URL (link). Beeldmateriaal bewaren we 10 jaar, omdat we mogelijk bijvoorbeeld een oudere foto willen gebruiken voor een lustrum. Als we een video maken, plaatsen we die op een openbare video-sharing website zoals YouTube.
 • We bewaren je (overige) gegevens 5 jaar. Als wij gevoelige gegevens hebben opgevraagd, zoals een ID-nummer, vernietigen we dit binnen 3 maanden na de activiteit. Als je wilt dat wij je gegevens eerder vernietigen, kun je ons dit laten weten via u-talent@uu.nl.
 • De reden dat wij je gegevens 5 jaar bewaren, is dat U-Talent een samenwerkingsverband is tussen onder andere de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. U-Talent zelf is gehuisvest in het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht. Dit instituut doet onderzoek naar (bèta)onderwijs. We kunnen je gedurende de 5 jaar benaderen en je gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Bijvoorbeeld voor een onderzoek naar de doorstroming van de middelbare school naar het hoger onderwijs of de diversiteit van onze deelnemers. Tevens kunnen we je gegevens, zoals een citaat uit een enquête, anoniem gebruiken ter promotie van U-Talent.
 • Je naam, school en klas (en tevens je verwachtingen in het geval van een masterclass) worden vooraf gedeeld met de docent(en) van de activiteit. Je geslacht wordt alleen gedeeld als er een overnachting bij de activiteit zit.
 • In het geval van een masterclass ontvang je aan het eind een certificaat met daarop je naam, geboortedatum, school en de titel van de masterclass. Bij een online masterclass geven we niet standaard certificaten uit, maar je kunt deze op aanvraag wel krijgen.
 • Ben je in het geval van een masterclass een partnerschool leerling die gratis is aangemeld via de U-Talent coördinator van jouw school? Dan kan U-Talent een no show fee van 25 euro aan je school berekenen, als je 10 of minder werkdagen voor aanvang van de activiteit wordt afgemeld en er geen vervanger wordt gestuurd. De school kan deze no show fee aan jou doorberekenen. De no show fee geldt ook bij online masterclasses.
 • Je gegevens worden verder niet gedeeld met externe partijen, tenzij anders vermeld. Zo organiseren wij soms een activiteit samen met andere een organisatie, zoals een andere universiteit. In dat geval kunnen we vanwege organisatorische redenen bijvoorbeeld je naam en e-mailadres met hen delen. Zij mogen deze gegevens alleen gebruiken voor de organisatie van die specifieke activiteit en moeten die daarna weer vernietigen.
 • Heb je een klacht? Neem contact met ons op via u-talent@uu.nl, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Versie d.d. 19 januari 2021.

Docentactiviteit

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden en privacyverklaring waarmee u akkoord gaat als u deelneemt aan een U-Talent docentactiviteit.

 • Bij een annulering die uiterlijk 11 werkdagen voor aanvang van de activiteit is ontvangen, brengt U-Talent aan de deelnemer geen kosten/U-Points in rekening.
 • Bij een annulering die 10 werkdagen of minder voor aanvang van de activiteit is ontvangen, is U-Talent gerechtigd om aan de deelnemer de volledige deelnamekosten in rekening te brengen.
 • Als de activiteit binnen 11 werkdagen plaatsvindt en u zelf om welke reden dan ook niet meer kan, mag u een vervanger sturen (het moet wel iemand zijn die tot de doelgroep behoort). We willen dit uiterlijk 2 werkdagen voor de activiteit weten. U kunt dit doorgeven via u-talent@uu.nl.
 • Bent u een partnerschooldocent die zich gratis of o.b.v. U-Points heeft aangemeld? Dan kan U-Talent een no show fee van 25 euro aan uw school berekenen, als u zonder afmelding niet aanwezig bent, of als u zich 10 of minder werkdagen voor aanvang van de activiteit afmeldt en geen vervanger stuurt. De no show fee geldt ook voor online bijeenkomsten.
 • Bent u geen partnerschooldocent, dan ontvangt u na afloop van de activiteit een factuur ter grootte van het bedrag zoals vermeld in het inschrijfformulier op het opgegeven factuuradres.
 • Na afloop van de activiteit ontvangt u een certificaat (bij fysieke bijeenkomsten, bij online bijeenkomsten op aanvraag). Wij hanteren een 75% aanwezigheidsplicht voor het ontvangen van een certificaat. Tijdens activiteiten wordt een presentielijst bijgehouden.
 • Tijdens de activiteit kan beeldmateriaal gemaakt worden dat U-Talent (en een eventuele tweede/derde organisator) gebruikt voor promotionele doeleinden. Denk hierbij aan een foto of video op onze website, in de nieuwsbrief of op sociale media of aan een afbeelding in een folder of op een poster. Indien u niet herkenbaar in beeld wilt worden gebracht, kunt u dit tijdens de activiteit aangeven bij de fotograaf. Indien u naderhand een foto van uzelf tegenkomt op onze website die u toch verwijderd wilt hebben, kunt u ons dat laten weten via u-talent@uu.nl, graag met vermelding van de juiste URL (link). Beeldmateriaal bewaren we 10 jaar, omdat we bijvoorbeeld een oudere foto mogelijk willen gebruiken voor een lustrum. Als we een video maken, plaatsen we die op een openbare video-sharing website zoals Youtube.
 • We bewaren de volgende gegevens 3 jaar: naam, school, zakelijk e-mailadres, en eventuele dieetwensen. Als wij gevoelige gegevens hebben opgevraagd, zoals een ID-nummer, vernietigen we dit binnen 3 maanden na de activiteit. Als u wilt dat wij uw gegevens eerder vernietigen, kunt u ons dit laten weten via u-talent@uu.nl.
 • De reden dat wij uw gegevens 3 jaar bewaren, is dat U-Talent samenwerkt met onder andere het Freudenthal Instituut (FI). Bij het FI wordt onderzoek gedaan naar (bèta)onderwijs. Vanwege de samenwerking met het FI op het gebied van onderzoek naar (bèta)onderwijs, is het mogelijk dat wij u gedurende de drie jaar benaderen met de vraag of u mee wilt werken aan wetenschappelijk (didactisch) onderzoek.
 • Daarnaast kunnen uw gegevens worden gebruikt voor het verspreiden van relevante informatie over bijvoorbeeld vergelijkbare activiteiten en de jaarlijkse U-Talent Conferentie.
 • Uw naam, school, de vakken waarin en klassen waaraan u lesgeeft en uw verwachtingen van de nascholing worden vooraf gedeeld met de docent(en) van de activiteit zodat die zich goed op de groep kan voorbereiden.
 • Uw gegevens worden verder niet gedeeld met externe partijen, tenzij anders vermeld. Zo organiseren wij soms bijvoorbeeld een nascholing samen met een ander VO-HO netwerk. In dat geval kunnen we vanwege organisatorische redenen bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres met hen delen. Zij mogen deze gegevens alleen gebruiken voor de organisatie van deze activiteit.
 • Mochten wij onder geen enkele omstandigheid uw e-mailadres gebruiken anders dan voor de docentenactiviteit waar u voor bent ingeschreven, kunt u ons dit laten weten via u-talent@uu.nl.
 • Heeft u een klacht? Neem contact met ons op via u-talent@uu.nl, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Versie d.d. 11 september 2023.

De privacyverklaring van de Universiteit van Utrecht is van toepassing op deze website.