Docentactiviteiten

U-Talent biedt docenten, TOA’s en schoolleiders een programma gericht op verdieping van vakkennis en uitbreiding van (vak)didactische inzichten. Er is ruimte voor uitwisseling met andere vakdocenten uit VO en HO en stimulans om in de eigen les met het geleerde aan de slag te gaan. Het programma biedt daarmee gereedschappen voor het ontwerpen van aansprekend en uitdagend (bèta)onderwijs.

Als coördinator ben je een spil tussen U-Talent en de docenten op jouw school, en wordt je gevraagd om je collega’s te wijzen op onze docentactiviteiten.

U-Points & plaatsingsrechten

U-Talent werkt met U-Points om per school inzichtelijk te kunnen maken hoeveel er deelgenomen wordt en om de plekken die er zijn eerlijk te verdelen over de scholen. Elke activiteit is een bepaald aantal U-Points waard, hoofdzakelijk gebaseerd op de duur van een activiteit.

In onderstaand overzicht vind je de verdeling van plaatsingsrecht per school voor alle kernactiviteiten, met daarin de U-Points of aantal gegarandeerde plekken per school.

Meer docenten opgeven is altijd het proberen waard, want mocht een andere school de eigen plekken niet opvullen dan zijn er plekken over.

Inschrijven

  • Inschrijven kan via de link naar het inschrijfformulier, te vinden op de activiteiten pagina van het betreffende programmaonderdeel.
  • De deadline voor inschrijving ligt 4 weken voor aanvang van de activiteit. Details vind je op de pagina van de activiteit.
  • Bespreek het aanbod op korte termijn met collega’s en zorg dat zij zich op tijd aanmelden. Natuurlijk mag je ook dit jaar weer zelf de docenten inschrijven, als je zo het overzicht wilt bewaren.
  • Als een activiteit vol zit, noteren we dit op de website en is het aanmeldformulier niet meer beschikbaar zijn.
  • Als een docent zich inschrijft, wordt er automatisch een email verstuurd naar het bij ons bekende emailadres van de coördinator. Wij raden echter aan dat je collega’s altijd eerst met jou overleggen over een deelname, zodat je op de hoogte bent.
  • Na afloop van de activiteit ontvangt de deelnemer een certificaat. Wij hanteren een 75% aanwezigheidsplicht voor het ontvangen van een certificaat.
  • Tijdens activiteiten wordt een presentielijst bijgehouden. Bij afwezigheid zonder afmelding kan een no-show fee in rekening worden gebracht. Details rondom de no show fee vind je op de pagina met procedures en afspraken.