U-Talent

Connectie

Het U-Talent Connectieprogramma is een samenwerkingsvariant tussen scholen, universiteit en hogeschool, waarbij de scholen gebruik maken van een deel van het U-Talent aanbod. Leerlingen van Connectiescholen nemen deel aan verschillende campusactiviteiten voor onderbouw, havo-bovenbouw en vwo-bovenbouw, waaronder masterclasses en pws-plus. Docenten, TOA’s en schoolleiders van Connectiescholen kunnen deelnemen aan het docentenprogramma van U-Talent.

De coördinatoren van de Connectiescholen vormen een docentennetwerk en komen vier keer per jaar bij elkaar om hun ervaringen en ideeën voor goed bèta-onderwijs uit te wisselen en te overleggen over de voortgang van het programma. Op de scholenpagina staat een overzicht van alle Connectiescholen.