U-Talent

Algemene voorwaarden en privacyverklaring – U-Talent docentactiviteit

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden en privacyverklaring waarmee u akkoord gaat als u deelneemt aan een U-Talent docentactiviteit.

 • Bij een annulering die uiterlijk 11 werkdagen voor aanvang van de activiteit is ontvangen, brengt U-Talent aan de deelnemer geen kosten/U-Points in rekening.
 • Bij een annulering die 10 werkdagen of minder voor aanvang van de activiteit is ontvangen, is U-Talent gerechtigd om aan de deelnemer de volledige deelnamekosten in rekening te brengen.
 • Als de activiteit binnen 11 werkdagen plaatsvindt en je zelf om welke reden dan ook niet meer kan, mag je een vervanger sturen (het moet wel iemand zijn die tot de doelgroep behoort). We willen dit uiterlijk 2 werkdagen voor de activiteit weten. Je kunt dit doorgeven via u-talent@uu.nl.
 • Ben je een partnerschooldocent die zich gratis of o.b.v. U-Points heeft aangemeld? Dan kan U-Talent een no show fee van 25 euro aan je school berekenen, als je zonder afmelding niet aanwezig bent, of als je je 10 of minder werkdagen voor aanvang van de activiteit afmeldt en geen vervanger stuurt. De no show fee geldt ook voor online bijeenkomsten.
 • Ben je geen partnerschooldocent, dan ontvang je na afloop van de activiteit een factuur ter grootte van het bedrag zoals vermeld in het inschrijfformulier op het opgegeven factuuradres.
 • Na afloop van de activiteit ontvang je een certificaat (bij fysieke bijeenkomsten, bij online bijeenkomsten op aanvraag).Wij hanteren een 75% aanwezigheidsplicht voor het ontvangen van een certificaat. Tijdens activiteiten wordt een presentielijst bijgehouden.
 • Tijdens de activiteit kan beeldmateriaal gemaakt worden dat U-Talent (en een eventuele tweede/derde organisator) gebruikt voor promotionele doeleinden. Denk hierbij aan een foto of video op onze website, in de nieuwsbrief of op sociale media of aan een afbeelding in een folder of op een poster. Indien u niet herkenbaar in beeld wilt worden gebracht, kunt u dit tijdens de activiteit aangeven bij de fotograaf. Indien u naderhand een foto van uzelf tegenkomt op onze website die u toch verwijderd wilt hebben, kunt u ons dat laten weten via u-talent@uu.nl, graag met vermelding van de juiste URL (link). Beeldmateriaal bewaren we 10 jaar, omdat we bijv. een oudere foto mogelijk willen gebruiken voor een lustrum. Als we een video maken, plaatsen we die op een openbare video-sharing website zoals Youtube.
 • We bewaren uw gegevens 3 jaar. Als wij gevoelige gegevens hebben opgevraagd, zoals een ID-nummer, vernietigen we dit binnen 3 maanden na de activiteit. Als u wilt dat wij uw gegevens eerder vernietigen, kunt u ons dit laten weten via u-talent@uu.nl.
 • De reden dat wij uw gegevens 3 jaar bewaren, is dat U-Talent samenwerkt met onder andere het Freudenthal Instituut (FI). Bij het FI wordt onderzoek gedaan naar (bèta)onderwijs. Het is mogelijk dat wij u gedurende de drie jaar benaderen met de vraag of u mee wilt werken aan wetenschappelijk (didactisch) onderzoek.
 • Uw naam, school, de vakken waarin en klassen waaraan u lesgeeft en uw verwachtingen van de nascholing worden vooraf gedeeld met de docent(en) van de activiteit.
 • Uw gegevens worden verder niet gedeeld met externe partijen, tenzij anders vermeld. Zo organiseren wij soms bijv. een nascholing samen met een ander VO-HO netwerk. In dat geval kunnen we vanwege organisatorische redenen bijv. uw naam en emailadres met hen delen. Zij mogen deze gegevens alleen gebruiken voor de organisatie van deze activiteit.
 • Heeft u een klacht? Neem contact met ons op via u-talent@uu.nl, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Versie d.d. 9 juli 2021