U-Talent

U-Talent College

Zit je in 4 en 5 havo op een U-Talent Ambitieschool, dan kun je meedoen aan het U-Talent College. De Hogeschool Utrecht biedt in samenwerking met U-Talent partnerscholen dit programma aan. Het U-Talent College is een uitdagend onderwijsprogramma voor 4 en 5 havo-leerlingen en bestaat uit twee onderdelen: het campusprogramma dat je ongeveer één dag in de maand op de Hogeschool volgt en het schoolprogramma dat je op jouw eigen school volgt. Het campusprogramma bestaat uit verdiepende en verrijkende lesmodules en het U-Talent Project (zie hiervoor de OBR U-Talent College 2021-2023 (pdf)).

Voor het U-Talent College begint het cursusjaar met twee introductiedagen in september (zie belangrijke data hieronder). De introductiedagen staan in het teken van kennismaking met medeleerlingen, docenten en de Hogeschool en zijn inclusief een overnachting.

Tijdens de lesmodules van het campusprogramma krijg je verrijkende en verdiepende lesactiviteiten onder leiding van U-Talent- en hogeschooldocenten. Je gaat bijvoorbeeld een kunsthand ontwerpen, onderzoeken hoe gezond suiker, zout en vet eigenlijk zijn en op excursie bij bedrijven. Elk programmaonderdeel bereid je met zogenaamde voorbereidingsopdrachten voor op school. In het tweede jaar ga je in een groepje je eigen project uitwerken tijdens een aantal projectdagen.

De jaarindeling van het programma vind je in de schoolgids U-Talent College.

Bekijk het U-Talent College programma 2021-2023 in de OBR U-Talent College 2021-2023 (pdf-bestand)

Ouderbijdrage
Voor het volgen van het U-Talent College hoeft u geen collegegeld te betalen aan de Hogeschool Utrecht. Wel zijn er voor de deelname aan het U-Talent College, bijkomende kosten voor extraatjes, introductiedagen, een excursie e.d. Deze kosten bedragen € 250,-.

Begin september stuurt de HU een factuur om de ouderbijdrage te betalen via HU Webshop, de digitale betaalsite van de Hogeschool Utrecht. Let op bij de betaling: het studentnummer en naam van de leerling is een verplicht veld om in te vullen.

Na betaling ontvangt u een bevestigingsmail. Dit is uw betaalbewijs.
Wanneer de kosten van het U-Talent College een probleem zijn vanwege het gezinsinkomen, is het mogelijk hier een regeling voor te treffen. Neem hiervoor contact op met de U-Talent coördinator van de school van uw kind.

Introductie:
De 2-daagse introductie is in september (maandag 13 en dinsdag 14 september 2022 of dinsdag 13 en woensdag 14 september 2022).

UTC belangrijke data
Voor belangrijke data, bekijk dit document .