U-Talent

Verdiepende vakdidactiek voor lerarenopleiders wiskunde 2022-2023 (geannuleerd)

Helaas is deze docentenactiviteit geannuleerd.

Vakdidactische bekwaamheid is onderdeel van de kennis en kunde waarover wiskundeleraren dienen te beschikken. Daarmee is vakdidactiek een belangrijk onderdeel van de lerarenopleiding wiskunde. Lerarenopleiders staan daarbij voor een dubbele uitdaging: enerzijds het onderhouden en verdiepen van de eigen vakdidactische kennis en anderzijds het ontwikkelen, uitvoeren en toetsen van onderwijs in wiskundedidactiek. Over deze twee uitdagingen gaat deze cursus.  

De cursus heeft een dubbel doel: het verdiepen en actualiseren van de eigen vakdidactische kennis, en het zoeken – samen met andere deelnemers – naar manieren om deze kennis in te zetten voor het verbeteren van de cursussen wiskundedidactiek aan de eigen opleiding. 

Programma

In elke bijeenkomst staat een domein centraal (algebra, analyse, meetkunde, statistiek, rekenen) en een overstijgend vakdidactisch thema (object-vorming, symbol sense, embodiment, literacy, …). Hiermee kent elke bijeenkomst een theoretische component, waarin bijvoorbeeld “klassiekers” uit de wetenschappelijke literatuur worden besproken en recentere ontwikkelingen aan de orde komen, en een praktische component toepassing hiervan in het eigen didactiekonderwijs betreft. Daarnaast is er ruimte voor onderwerpen die de deelnemers inbrengen. 

Doelgroep

Lerarenopleiders wiskunde (bachelor en master)

Data en tijden

De cursus vindt plaats op de volgende momenten:

  • Vrijdag 16 september 2022 van 14:30 – 17:00 uur 
  • Vrijdag 7 oktober 2022 van 14:30 – 17:00 uur 
  • Vrijdag 18 november 2022 van 14:30 – 17:00 uur  
  • Vrijdag 16 december 2022 van 14:30 – 17:00 uur 
  • Vrijdag 20 januari 2023 van 14:30 – 17:00 uur 

Praktische informatie

Data:
Vrijdag 16 september, vrijdag 7 oktober, vrijdag 18 november, vrijdag 16 december 2022 en vrijdag 20 januari 2023
Locatie:
Online via Microsoft Teams
Partnerschap:
Open
Prijs:
6 U-Points voor deelnemers van onze partnerscholen en €280,- voor externen

Inschrijven

De inschrijving is gesloten.

Als je een partnerschooldocent bent die zich gratis of o.b.v. U-Points heeft aangemeld, dan kan U-Talent een no show fee van 25 euro aan je school berekenen, als je zonder afmelding niet aanwezig bent, of als je je 10 of minder werkdagen voor aanvang van de activiteit afmeldt en geen vervanger stuurt. Dit geldt ook voor online bijeenkomsten.

Lees hier onze algemene voorwaarden en privacyverklaring.

Terug naar het overzicht