Verdiepende vakdidactiek voor lerarenopleiders wiskunde

Vakdidactische bekwaamheid is een belangrijk onderdeel van de kennis en kunde van wiskundeleraren, en daarmee ook van de lerarenopleiding wiskunde. Lerarenopleiders staan daarbij voor een dubbele uitdaging: enerzijds het onderhouden en verdiepen van de eigen vakdidactische kennis en anderzijds het ontwikkelen, uitvoeren en toetsen van onderwijs in wiskundedidactiek. Over deze twee uitdagingen gaat deze cursus.  

Doelen

De cursus heeft een dubbel doel: het verdiepen en actualiseren van de eigen vakdidactische kennis, en het zoeken – samen met andere deelnemers – naar manieren om deze kennis in te zetten voor het verbeteren van het eigen wiskundeonderwijs en de cursussen wiskundedidactiek aan de eigen opleiding. 

Programma

Bijeenkomst 1: vrijdag 10 november 2023

Bijeenkomst 2: vrijdag 15 december 2023

Bijeenkomst 3: vrijdag 2 februari 2024

Bijeenkomst 4: vrijdag 22 maart 2024

Bijeenkomst 5: vrijdag 31 mei 2024

Elke bijeenkomst begint om 14:30 en eindigt rond 17:00.

In elke bijeenkomst staat een domein centraal (algebra, analyse, meetkunde, statistiek, rekenen) en een overstijgend vakdidactisch thema (object-vorming, symbol sense, embodiment, literacy, …). Hiermee kent elke bijeenkomst een theoretische component, waarin bijvoorbeeld “klassiekers” uit de wetenschappelijke literatuur worden besproken en recentere ontwikkelingen aan de orde komen, en een praktische component toepassing hiervan in het eigen didactiekonderwijs betreft. Daarnaast is er ruimte voor onderwerpen die de deelnemers inbrengen.

Doelgroep

Lerarenopleiders Wiskunde (bachelor en master) en geïnteresseerde leraren wiskunde. 

De cursus richt zich primair op lerarenopleiders, maar is ook van waarde voor wiskundeleraren die hun vakdidactische kennis willen verdiepen 

Totaal aantal uren

Tussen de bijeenkomsten werk je aan opdrachten gericht op de verdieping en actualisering van je kennis van vakdidactiek en de invloed die dat kan hebben op je eigen vakdidactische cursussen. Reken op een tijdsbesteding van 4 uur per week gedurende de looptijd van de cursus, ook in weken dat er geen bijeenkomst is. 

Praktische informatie

Start datum:
10/11/2023
Tijdstip:
14:30 - 17:00
Locatie:
Eerste bijeenkomst op locatie in Utrecht, overige vier bijeenkomsten online
Partnerschap:
Ambitie Connectie Open
Prijs:
3 U-Points voor docenten van partnerscholen, €225 voor externe deelnemers

Inschrijven

Deze cursus bestaat uit een reeks die al van start is gegaan. Je kan je helaas niet meer aanmelden.