U-Talent

Docentennetwerk wiskunde 2022-2023

In de (U-Talent) docentennetwerken bieden we vakinhoudelijke verdieping bijvoorbeeld d.m.v. lezingen van wetenschappers over hun onderzoek, (vak)didactische inspiratie en de mogelijkheid voor het onderling uitwisselen van kennis, ervaringen en best practices tussen VO-docenten onderling en met docenten/onderzoekers uit het HO.

Binnen het Docentennetwerk wiskunde komen wiskundedocenten samen om recente ontwikkelingen in het vakgebied te bespreken en met elkaar uit te wisselen over het werk als wiskundedocent.  

Elke bijeenkomst heeft een thema dat wordt geïntroduceerd en begeleid door een gastspreker. Deelnemers bespreken het thema in verschillende samenstellingen. De bijeenkomsten worden afgesloten met een borrel zodat er ook genoeg tijd is voor informele uitwisseling tussen de deelnemers.   

Programma

Bijeenkomst 1 (maandag 3 oktober 2022 van 16:00-20:00) – Deze eerste bijeenkomst is helaas geannuleerd.

Het thema van de eerste bijeenkomst is de aansluiting van VO-HO. Voor deze bijeenkomst zijn zowel docenten VO als docenten HO uitgenodigd. Het doel is een uitwisseling die beide kanten opgaat te bewerkstelligen. Wat kan het VO doen om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het HO. Wat kan het HO doen om de aansluiting zo goed mogelijk te faciliteren? Wat kan een leerling als die van het VO komt en wat kan zo’n leerling nog niet? Wat zou het VO kunnen doen volgens het HO en andersom? Enkele sprekers uit HO en VO zullen de thema’s uiteenzetten, waarna er uitgebreid ruimte is voor discussie, plenair en in kleinere groepen.  

Bijeenkomst 2 (maandag 12 december 2022 van 16:00-20:00) – We zijn helaas genoodzaakt om de tweede bijeenkomst ook te annuleren. We doen ons best om in het nieuwe jaar nog twee interessante bijeenkomsten te organiseren. Zodra hier meer over bekend is wordt dit hieronder bekend gemaakt. 

Inhoud wordt later bekend gemaakt.

Bijeenkomst 3 (maandag 13 februari 2023 van 16:00-20:00)

Diversiteit als inspiratiebron voor je wiskundeles – Michiel Doorman

Diversiteit in de klas heeft vele dimensies. Denk bijvoorbeeld aan diversiteit in niveau, cultuur en achtergrond van je leerlingen. Die diversiteit kan het lastig maken om de wiskundeles zo in te richten dat alle leerlingen inbreng kunnen leveren, en zodat alle leerlingen het onderwijs als betekenisvol ervaren. Dat zijn twee belangrijke uitdagingen om zowel het leren te bevorderen, als het voorbereiden van leerlingen op een diverse samenleving. In deze werkgroep zullen we eerst historische en hedendaagse voorbeelden bespreken waarmee je diversiteit in niveau en cultuur kunt benutten voor je wiskundeles. Vervolgens gaan jullie zelf aan de slag met het (her)ontwerpen van enkele activiteiten die je morgen zou kunnen gebruiken in je eigen lespraktijk.

Bijeenkomst 4 (maandag 22 mei 2023 van 16:00-20:00)

Inhoud wordt later bekend gemaakt.

Doelgroep

Docenten wiskunde op alle niveaus: vwo, havo, vmbo onderbouw en bovenbouw

Praktische informatie

Data:
Maandag 3 oktober 2022, maandag 12 december 2022, maandag 13 februari 2023 en maandag 22 mei 2023
Locatie:
Utrecht Science Park en/of online via Microsoft Teams
Partnerschap:
Ambitie Connectie Open
Prijs:
Gratis voor docenten van partnerscholen, €75,- voor externe deelnemers

Inschrijven

Je kan je inschrijven via dit formulier.

Let op! Je schrijft jezelf in bij een netwerk. Er wordt van je verwacht dat je alle vier de bijeenkomsten aanwezig zult zijn. 

Als je een partnerschooldocent bent die zich gratis of o.b.v. U-Points heeft aangemeld, dan kan U-Talent een no show fee van 25 euro aan je school berekenen, als je zonder afmelding niet aanwezig bent, of als je je 10 of minder werkdagen voor aanvang van de activiteit afmeldt en geen vervanger stuurt. Dit geldt ook voor online bijeenkomsten.

Lees hier onze algemene voorwaarden en privacyverklaring.

Terug naar het overzicht