U-Talent

Docentennetwerk wiskunde 2022-2023

In de (U-Talent) docentennetwerken bieden we vakinhoudelijke verdieping bijvoorbeeld d.m.v. lezingen van wetenschappers over hun onderzoek, (vak)didactische inspiratie en de mogelijkheid voor het onderling uitwisselen van kennis, ervaringen en best practices tussen VO-docenten onderling en met docenten/onderzoekers uit het HO.

Binnen het Docentennetwerk wiskunde komen wiskundedocenten samen om recente ontwikkelingen in het vakgebied te bespreken en met elkaar uit te wisselen over het werk als wiskundedocent.  

Elke bijeenkomst heeft een thema dat wordt geïntroduceerd en begeleid door een gastspreker. Deelnemers bespreken het thema in verschillende samenstellingen. De bijeenkomsten worden afgesloten met een borrel zodat er ook genoeg tijd is voor informele uitwisseling tussen de deelnemers.   

Programma

Bijeenkomst 1 (maandag 3 oktober 2022 van 16:00-20:00) – Deze bijeenkomst is helaas geannuleerd.

Bijeenkomst 2 (maandag 12 december 2022 van 16:00-20:00) – Deze bijeenkomst is helaas geannuleerd.

Bijeenkomst 3 (maandag 13 februari 2023 van 16:00-20:00)

Hilbert’s Tiende Probleem – Prof. dr. Gunther Cornelissen

Diophantus bedacht al vraagstukken waarbij gehele oplossingen voor polynoomvergelijkingen gevonden moesten worden, en Hilbert wilde dat soort problemen eens en voor altijd uit de wereld helpen, door een algoritme te vinden om te beslissen of een dergelijke oplossing bestaat of niet (zijn beroemde Tiende Probleem). Maar de puzzel moest anders benaderd worden, want het bleek bewijsbaar niet oplosbaar. Hiervoor was een mix nodig van briljante wiskundigen van uiterst divers pluimage, plus een filosoof, en er moest over het ijzeren gordijn heen en tegen vooroordelen in worden gewerkt. We gaan het probleem en het clubje oplossers wat beter leren kennen.

Diversiteit als inspiratiebron voor je wiskundeles – Dr. Michiel Doorman

Diversiteit in de klas heeft vele dimensies. Denk bijvoorbeeld aan diversiteit in niveau, cultuur en achtergrond van je leerlingen. Die diversiteit kan het lastig maken om de wiskundeles zo in te richten dat alle leerlingen inbreng kunnen leveren, en zodat alle leerlingen het onderwijs als betekenisvol ervaren. Dat zijn twee belangrijke uitdagingen om zowel het leren te bevorderen, als het voorbereiden van leerlingen op een diverse samenleving. In deze werkgroep zullen we eerst historische en hedendaagse voorbeelden bespreken waarmee je diversiteit in niveau en cultuur kunt benutten voor je wiskundeles. Vervolgens gaan jullie zelf aan de slag met het (her)ontwerpen van enkele activiteiten die je morgen zou kunnen gebruiken in je eigen lespraktijk.

Bijeenkomst 4 (maandag 22 mei 2023 van 16:00-20:00)

De meetkunde achter verkiezingsparadoxen – Prof. Dr. Willemien Kets

Verkiezingen lijken simpel: Mensen stemmen voor de kandidaat van hun voorkeur, en we hoeven alleen maar te tellen hoeveel stemmen iedere kandidaat heeft gekregen. Daar kan niets mis mee gaan, zou je zeggen. Helaas: Zelfs als niemand probeert te frauderen of de verkiezingen te manipuleren kan het gebeuren dat de kandidaat die wint minder steun heeft onder de kiezers dan de andere kandidaten. Meetkunde maakt het mogelijk om deze en andere paradoxen te begrijpen en soms zelfs op te lossen.

Doelgroep

Docenten wiskunde op alle niveaus: vwo, havo, vmbo onderbouw en bovenbouw

Praktische informatie

Data:
Maandag 3 oktober 2022, maandag 12 december 2022, maandag 13 februari 2023 en maandag 22 mei 2023
Locatie:
Utrecht Science Park en/of online via Microsoft Teams
Partnerschap:
Ambitie Connectie Open
Prijs:
Gratis voor docenten van partnerscholen, €75,- voor externe deelnemers

Inschrijven

Je kan je inschrijven voor de laatste twee bijeenkomsten via dit formulier tot en met zondag 29 januari. De inschrijving voor de eerste en tweede bijeenkomst is reeds gesloten.

Als je een partnerschooldocent bent die zich gratis of o.b.v. U-Points heeft aangemeld, dan kan U-Talent een no show fee van 25 euro aan je school berekenen, als je zonder afmelding niet aanwezig bent, of als je je 10 of minder werkdagen voor aanvang van de activiteit afmeldt en geen vervanger stuurt. Dit geldt ook voor online bijeenkomsten.

Lees hier onze algemene voorwaarden en privacyverklaring.

Terug naar het overzicht