Alleen voor Ambitie

4 vwo-moduledagen

De 4 vwo-moduledagen bestaan dit jaar uit onderstaande modules. De modules bestaan uit 1 of 2 moduledagen waarbij de leerlingen aan de slag gaan met hun module naar keuze. Bij een tweedaagse module zullen we op dag 2 starten met voorlichting over de U-Talent Academy; bij een eendaagse module wordt dit gegeven op een ander passend moment. Voor ouder(s) en/of verzorger(s) bieden wij een voorlichtingsavond aan op 4 april 2022 (meer informatie hierover volgt).

De keuzeonderwerpen voor de 4 vwo-moduledagen van dit jaar zijn:

Een Arduino is een klein computertje dat in je handpalm past en langzamerhand de wereld overneemt. Zowel hobbyisten als professionals gebruiken het goedkope apparaatje voor van alles: rijdende robotjes, oplossen van de rubic’s cube of het monitoren van trillingen bij een gevoelig experiment.  In deze module ga je zelf aan de slag met Arduino: nadat je tijdens de eerste dag de basisvaardigheden geleerd hebt, ga je op dag twee de uitdaging aan om je eigen Arduino-project ontwerpen. De module is bedoeld voor iedereen; programmeer- en bouwervaring is niet nodig.

Deze module wordt gegeven op 14 en 28 maart 2022.

Onze hersenen zijn een wonder van de evolutie. Dankzij onze hersenen zijn we onder andere in staat om grote hoeveelheden prikkels en informatie uit onze omgeving op te nemen, te verwerken en er adequaat op te reageren. Dit kan omdat verschillende hersengebieden, ieder met hun eigen functie, met elkaar in verbinding staan en met elkaar communiceren. Al die verschillende hersenfuncties, die bepalen hoe je informatie verwerkt en hoe je reageert op zaken die je tegenkomt, vallen onder het begrip cognitie.

In deze module leer je meer over de hersenfuncties die onderdeel zijn van het begrip cognitie. Je krijgt colleges over het onderwerp, ontwerpt zelf een cognitieve test, gaat in het anatomisch museum van het UMC Utrecht kijken hoe de hersenen van mensen in elkaar zitten, je doet een snijpracticum met (dierlijke) hersenen en rondt de dag af met een breintaart die je zelf maakt. En mag opeten, want er zitten geen echte hersenen in 😉

Deze module wordt gegeven op 7 maart/21 maart én 15 maart/5 april 2022.

Bij de module ‘Wat zegt u?’ kijk je vanuit natuurkundig oogpunt naar de werking van het gehoor. De module begint met het ophalen van basiskennis natuurkunde over geluid (trillingstijd, amplitude) en de toepassingen daarvan op je waarneming. Daarnaast wordt nieuwe kennis aangeleerd over de werking van het oor en komen begrippen als maskering, frequentiediscriminatie en gehoorgevoeligheid aan de orde.

Tijdens deze module krijg je les van een U-Talent docent en een gastlezing van een audioloog van het UMC. Daarnaast voer je ook enkele eenvoudige gehoortesten uit bij jezelf of een medeleerling. De module is geschikt voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in biologie (met name werking van het oor) en willen weten wat daarvan de natuurkundige principes zijn. Daarnaast net zo geschikt voor leerlingen met belangstelling voor natuurkunde die in detail willen weten hoe dit toegepast wordt binnen het menselijk lichaam.

Deze module wordt gegeven op 14 en 28 maart  2022.

Frisdrank tast het glazuur op je tanden en kiezen aan, omdat de zure frisdrank een deel van het glazuur oplost. Dit proces heet tanderosie. Om het steeds groter wordende probleem van tanderosie te lijf te gaan neem je plaats in een onderzoeksgroep om de chemische achtergronden van tanderosie in kaart te brengen. Je verdiept je in het onderwerp tanderosie en je bestudeert voorgaand onderzoek en de methodieken die gebruikt kunnen worden om tanderosie te kunnen meten. Daarna schrijf je een plan voor een nieuw onderzoek in dit onderwerp.

Op de eerste dag stel je een definitief onderzoeksplan op. Daarnaast verdiep je je in de analysemethode AAS-spectrometrie, waarmee je heel nauwkeurig de concentratie van calciumionen kunt bepalen. De hoeveelheid calciumionen die vrijkomt uit het tandglazuur geeft informatie over de mate waarin tanderosie heeft plaatsgevonden.
Op de tweede dag onderzoek je de mate van tanderosie door de hoeveelheid vrijgekomen calciumionen te bepalen met de techniek AAS-spectrometrie. Aan het einde van de dag presenteert elke groep de belangrijkste bevindingen van het onderzoek met behulp van een poster.

Deze module wordt gegeven op 7 en 21 maart 2022.

Moleculaire Gastronomie is een heel breed begrip. In essentie is moleculair koken, het bereiden van gerechten waarbij gebruik wordt gemaakt van chemische en fysische kennis, om de gerechten van de gewenste smaak, kleur en structuur te krijgen. In deze module wordt voornamelijk ingegaan op de consistentie (structuur) van voedsel. Hierbij komen de begrippen polair en apolair uitgebreid aan de orde, alsmede de moleculen die voornamelijk in voedsel voorkomen (water, vetten, koolhydraten en eiwitten) en de rol die zij spelen bij de consistentie. Er wordt diep ingegaan op de verschillende soorten dispersies (zoals emulsies en schuimen) en de stabiliteit hiervan. Verder wordt de geschiedenis van Moleculaire Gastronomie en enkele bekende Moleculair Gastronomen kort besproken en worden enkele fenomenen behandeld, zoals slow-cooking, mondgevoel en natuurlijk het maken van ijs met vloeibare stikstof. Behalve theorie (uitleg krijgen en opdrachten maken) is er ook tijd ingeruimd voor praktisch werk waarbij eigen inbreng toegejuicht wordt.
Je hoeft geen chef-kok te zijn voor deze module, maar enige affiniteit met (het bereiden van) eten wordt op prijs gesteld.

Deze module wordt gegeven op 8 en 29 maart 2022.

Geneesmiddelen spelen een essentiële rol bij de behandeling van veel ziekten. Dagelijks profiteren miljoenen mensen op aarde van het brede scala aan medicijnen dat we kennen. Maar voordat een arts of apotheker een medicijn kan voorschrijven, is er een lang traject van ontwerpen en testen aan vooraf gegaan.
Eiwitten vervullen belangrijke functies in de cel en veranderingen in de bouw van deze eiwitten kunnen allerlei ziekten veroorzaken. Op de eerste dag leer je de over de bouw van eiwitten, waarna je vervolgens de rol van een bepaald eiwit op het ontstaan van AIDS, longkanker, tuberculose of griep bestudeert.
Tijdens de tweede dag krijg je een college over geneesmiddelenonderzoek van een universitair docent. Daarna krijg je de opdracht een bestaand medicijn voor de aandoening die je op dag 1 hebt bestudeerd te verbeteren. Je maakt hierbij gebruik van het modelleerprogramma Yasara dat eiwitten kan visualiseren in 3D. Aan het einde van dag presenteer je het voorstel tot verbetering aan de andere leerlingen.

Deze module wordt gegeven op 8 en 29 maart 2022.

Bij origami denk je snel aan het vouwen van een kraanvogel of een bloem. Dat is inderdaad een bekend onderdeel van origami. Onder andere door het gebruik van software heeft origami inmiddels veel meer toepassingsmogelijkheden dan alleen het vouwen van papier: denk bijvoorbeeld aan airbags in auto’s: die moeten zo compact mogelijk worden opgevouwen, maar op zó’n manier dat ze ook weer heel snel kunnen uitvouwen. Of het uitvouwen van een paneel van een satelliet: zo compact mogelijk tijdens het afschieten in de raket, en zo groot mogelijk in de baan om de aarde.

In deze module kijken we naar de wiskundige kant van origami: We gaan bewijzen dat alles wat we willen vouwen ook echt vouwbaar is. En we gaan leren hoe wiskunde ons vervolgens kan helpen bij het ontwerp van vouwpatronen. Daarnaast kijken we naar origami als kunstvorm en origami toepassingen binnen de techniek.

Natuurlijk kun je geen origami-module volgen zonder zelf te vouwen. Dit gaan we dus ook doen, en we gaan proberen om zelf een nieuw figuur te ontwerpen, al dan niet met behulp van software.

Deze module wordt gegeven op 15 maart en 5 april 2022.

Je wilt muziek maken, maar kan geen instrument spelen? Je kan een instrument spelen, maar wil meer over programmeren leren? Dan is dit de perfecte module voor jou! In deze module leer je een programmeertaal voor muziek kennen en zet je vrij snel de eerste stappen naar een goed klinkend geheel. Daarnaast komen zowel een aantal concepten uit de muziek langs als ook een aantal belangrijke programmeerconcepten. Vooral dat laatste ga je ook nog in een andere omgeving leren kennen, zodat je nieuw opgedane programmeerkennis meteen breder toepasbaar is (bijv. voor het programmeren van visuele animaties die je dan als een soort video kan gebruiken).

Aan het eind van de tweede dag zullen er door de deelnemers geprogrammeerde hits gepresenteerd worden in de vorm van animatie-video’s.

Belangrijk: bij deze module moet je je eigen oortjes/koptelefoon meenemen en bij voorkeur een eigen laptop (niet noodzakelijk).

Deze module wordt gegeven op 22 maart en 5 april 2022.

Al sinds de oudheid kijkt de mens naar de hemel, en proberen we te verklaren wat daarin allemaal zichtbaar is. Hoewel het heelal onvatbaar groot is en ontelbaar veel sterren en planeten bevat, kunnen we met vrij simpele observaties toch veel informatie daarover vergaren, en er veel over zeggen. In deze module kijk je naar hoe we door simpelweg goed te kijken naar de hemel bijvoorbeeld de banen van planeten nauwkeurig kunnen beschrijven, en construeer je zelf, net zoals de sterrenkundigen vroeger deden, hoe de baan van zowel de Aarde en Mars in elkaar zit. Verder kijk je onder andere naar hoe we de massa’s van planeten en sterren kunnen bepalen terwijl we daar nog nooit in de buurt zijn geweest, hoe we kunnen zien dat het universum aan het uitzetten is, en hoe we zelfs planeten kunnen vinden in andere planetenstelsels (zogenaamde exoplaneten), waar wellicht buitenaards leven kan bestaan. Bij deze module hoort zowel een lezing van een universitair professor die gespecialiseerd is in zwarte gaten (waar we ook op in zullen gaan), en een bezoek aan Sonnenborgh, de sterrenwacht in Utrecht.

Deze module wordt gegeven op 22 maart en 5 april 2022.

Deze modules worden onder voorbehoud op de campus gegeven. Onderwerpen kunnen wijzigen als de modules niet op de campus gegeven worden. Wij houden u steeds op de hoogte van het laatste nieuws via deze site.

Data

  • Lekker zuur, Hersenen en cognitie: 7 en 21 maart 2022
  • Moleculair koken, Ontwikkeling van medicijnen: 8 en 29 maart 2022
  • Arduino, Wat zegt u?: 14 en 28 maart 2022
  • Hersenen en cognitie, Origami: 15 maart en 5 april 2022
  • Sterrenkunde, Programmeer een hit: 22 maart en 5 april 2022

De informatieavond over de U-Talent-Academy vindt plaats op maandag 4 april 2022.

Voor meer informatie kunt u e-mailen naar U-Talent@uu.nl 

Praktische informatie

Niveau:
4 vwo
Data:
7 en 21 maart, 8 en 29 maart, 14 en 28 maart, 15 maart en 5 april, 22 maart en 5 april (zie in de module-menu's voor specifieke data)
Locatie:
Op de campus
Partnerschap:
Ambitie
Terug naar het overzicht