U-Talent

U-Talent Academy

Als je in 5 en 6 vwo zit op een U-Talent Ambitieschool, kun je deelnemen aan de U-Talent Academy. Bij de U-Talent Academy krijg je in totaal 12 dagen les aan de universiteit. Altijd al meer willen weten over astrodeeltjes in het heelal, de rol van microtubuli bij chemotherapie, of het programmeren van games? Of wil je liever naar kristallen kijken met behulp van supermicroscopen? Voor een paar voorbeelden van modules waar je uit kan kiezen kijk hier: modulevoorbeelden.

Dit zijn een paar voorbeelden van onderwerpen die aan bod kunnen komen tijdens jouw tijd aan de Academy. Je krijgt les van U-Talent docenten en wetenschappers van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. Ook doe je zelf onderzoek voor je thesis. Daarnaast ga je in klas 5 op excursie naar bijvoorbeeld Genève, Oxford, Hamburg of Texel.

U-Talent Academy Flyer

Naast het campusprogramma aan de universiteit bestaat de U-Talent Academy uit een programma op je eigen school.

De U-Talent Academy wordt afgesloten met een certificaat dat toegang kan geven tot een aantal honours programma’s van de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht.
Bekijk de Flyer U-Talent Academy (pdf).

 

De informatie over de U-Talent Academy 2022-2023 is bedoeld voor de 5 en 6 vwo-leerlingen die het U-Talent Campusprogramma volgen.

In de Schoolgids U-Talent Academy 2022-2023 (pdf)  vind je algemene informatie over de U-Talent Academy en het U-Talent programma, maar ook praktische informatie over bijvoorbeeld afwezigheid en ICT.

De U-Talent Academy heeft een eigen PTA (Plan van Toetsing en Afsluiting) en een OBR (Onderwijs- en Beoordelingsreglement) (voorheen: OER (Onderwijs- en Examenreglement)):

Plan van Toetsing en Afsluiting (PTA) Campusprogramma U-Talent jaarklas 2021 en 2022 (pdf)

Onderwijs- en Examenregeling (OBR) U-Talent Academy jaarklas 2023 (pdf)

Jaarplanning moduledagen, excursie en communitydag: 5 VWO JK2024 rooster

Hier kun je zien bij welke groep jouw school is ingedeeld:Groepsindeling2024

Jaarplanning moduledagen, thesis en getuigschriftuitreiking: 6 VWO JK2023 data

Hier kun je zien bij welke groep jouw school is ingedeeld:
Groepsindeling U-Talent Academy 6 vwo jaarklas 2023

Bent u ouder van een leerling die het campus programma volgt, lees dan vooral ook de informatie die op deze pagina staat, onder het uitklapmenu van de jaarklas waarin uw zoon of dochter zit. Let op: de jaarklassen zijn genummerd naar het jaar waarin de leerling examen doet! 

Ouderavond
Op 28 november 2022 was de ouderavond van de U-Talent Academy van jaarklas 2024. Hier treft u de informatie aan die op deze avond gegeven is: ouderavond 5VWO Jaarklas 2024 

Hieronder vindt u nog wat extra informatie, speciaal voor ouders: 

Ziekmelden / te laat komen
Geeft u dit zo snel mogelijk door aan Liesbeth Walther (studentenzaken):
telefoon: 030–253 56 64 of per mail: u-talent@uu.nl.

Ouderbijdrage
Voor het volgen van de U-Talent Academy hoeft u geen collegegeld te betalen aan de Universiteit Utrecht. Wel zijn er door de deelname aan de U-Talent Academy bijkomende kosten voor extra lesmateriaal, introductiedagen/buitenland excursie en de diverse sociale activiteiten.

De totale kosten bedragen € 500,-. De betaling van deze bijdrage wordt gespreid over leerjaar 5 (€ 300,-) en leerjaar 6 (€ 200,-).

Medio september ontvangt u per mail een verzoek om de ouderbijdrage te betalen via UU Online Sales, de digitale betaalsite van de Universiteit Utrecht.
Let op bij de betaling: het studentnummer en naam van de leerling is een verplicht veld om in te vullen. Na betaling ontvangt u een bevestigingsmail via online sales. Dit is uw betaalbewijs. Ga naar de betaallink naar UU Online Sales voor de betaling (betaallink volgt z.s.m.).

Het is niet mogelijk om de ouderbijdrage geheel of gedeeltelijk terug te betalen wanneer een leerling onverhoopt niet kan deelnemen aan een activiteit. Ook wanneer de leerling halverwege het jaar stopt, vindt geen restitutie plaats. 

De ouderbijdrage is nodig om de kosten van de Academy te dekken maar de hoogte van deze ouderbijdrage mag geen reden zijn om niet deel te nemen aan de U-Talent Academy. Wanneer de kosten van de U-Talent Academy een probleem zijn vanwege het gezinsinkomen, is het mogelijk hier een regeling voor te treffen. Neem hiervoor contact op met de U-Talent coördinator van de school van uw kind.