U-Talent

U-Talent Academy

Als je in 5 en 6 vwo zit op een U-Talent Ambitieschool, kun je deelnemen aan de U-Talent Academy. Bij de U-Talent Academy krijg je in totaal 12 dagen les aan de universiteit. Altijd al meer willen weten over astrodeeltjes in het heelal, de rol van microtubuli bij chemotherapie, of het programmeren van games? Of wil je liever naar kristallen kijken met behulp van supermicroscopen? Voor een paar voorbeelden van modules waar je uit kan kiezen kijk hier: modulevoorbeelden.

Dit zijn een paar voorbeelden van onderwerpen die aan bod kunnen komen tijdens jouw tijd aan de Academy. Je krijgt les van U-Talent docenten en wetenschappers van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. Ook doe je zelf onderzoek voor je thesis. Daarnaast ga je in klas 5 op excursie naar bijvoorbeeld Genève, Oxford, Hamburg of Texel.

U-Talent Academy Flyer

Naast het campusprogramma aan de universiteit bestaat de U-Talent Academy uit een programma op je eigen school.

De U-Talent Academy wordt afgesloten met een certificaat dat toegang kan geven tot een aantal honours programma’s van de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht.
Bekijk de Flyer U-Talent Academy (pdf).

 

De informatie over de U-Talent Academy 2022-2023 is bedoeld voor de 5 en 6 vwo-leerlingen die het U-Talent Campusprogramma volgen.

In de Schoolgids U-Talent Academy 2022-2023 (pdf)  vind je algemene informatie over de U-Talent Academy en het U-Talent programma, maar ook praktische informatie over bijvoorbeeld afwezigheid en ICT.

De U-Talent Academy heeft een eigen PTA (Plan van Toetsing en Afsluiting) en een OBR (Onderwijs- en Beoordelingsreglement) (voorheen: OER (Onderwijs- en Examenreglement)):

Plan van Toetsing en Afsluiting (PTA) Campusprogramma U-Talent jaarklas 2021 en 2022 (pdf)

Onderwijs- en Examenregeling (OBR) U-Talent Academy jaarklas 2023 (pdf)

Jaarplanning moduledagen, excursie en communitydag: rooster 5VWO JK24

Hier kun je zien bij welke groep jouw school is ingedeeld:Groepsindeling2024

Bent u ouder van een leerling die het campus programma volgt, lees dan vooral ook de informatie die op deze pagina staat, onder het uitklapmenu van de jaarklas waarin uw zoon of dochter zit. Let op: de jaarklassen zijn genummerd naar het jaar waarin de leerling examen doet! 

Ouderavond
Op 28 november 2022 was de ouderavond van de U-Talent Academy van jaarklas 2024. Hier treft u de informatie aan die op deze avond gegeven is: ouderavond 5VWO Jaarklas 2024 

Hieronder vindt u nog wat extra informatie, speciaal voor ouders: 

Ziekmelden / te laat komen
Geeft u dit zo snel mogelijk door aan Liesbeth Walther (studentenzaken):
telefoon: 030–253 56 64 of per mail: u-talent@uu.nl.