U-Talent Academy

Als je in 5 en 6 vwo zit op een U-Talent Ambitieschool, kun je deelnemen aan de U-Talent Academy. Op de campus van de Universiteit Utrecht volg je met andere leerlingen verdiepende modules. Je krijgt colleges van onderzoekers en voert zelf onderzoek uit in de laboratoria van de universiteit, waaronder het profielwerkstuk (thesis). Daarnaast ga je in klas 5 op excursie naar Genève, Oxford, Grenoble of Texel.

folder U-Talent AcademyOp jouw eigen school bieden de bètadocenten extra uitdaging en verdieping aan in het schoolprogramma. Zo kun je op school bijzondere projecten uitvoeren, en krijg je de reguliere bètalessen op een andere manier aangeboden. De U-Talent Academy wordt afgesloten met een certificaat dat toegang kan geven tot een aantal honours programma’s van de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Bekijk de folder U-Talent Academy (pdf).

 

U-Talent Academy 2018-2019

schoolgids u-talent

De informatie over de U-Talent Academy 2018-2019 is bedoeld voor de 5 en 6 vwo-leerlingen die het U-Talent Campusprogramma volgen.

In de schoolgids U-Talent Academy 2018-2019 (pdf) vind je algemene informatie over de U-Talent Academy en het U-Talent programma voor 2018-2019, maar ook praktische informatie over bijvoorbeeld afwezigheid en ICT.

PTA en OER
De U-Talent Academy heeft een eigen PTA (Plan van Toetsing en Afsluiting) en een OER (Onderwijs- en Examenreglement):

OER U-Talent 5 vwo Jaarklas 2020 (pdf)

OER U-Talent 6 vwo Jaarklas 2019 (pdf)

Plan van Toetsing en Afsluiting (PTA) Campusprogramma U-Talent

Jaarplanning moduledagen, excursie en communitydag

5-vwo jaarklas 2020 data

Hier kun je zien bij welke groep jouw school is ingedeeld: Groepsindeling U Talent Academy 5 vwo JK2020.
5-vwo jaarklas 2020 groepsindeling 2018-2019

Jaarplanning moduledagen, thesis en getuigschriftuitreiking

6-vwo jaarklas 2019 data

Hier kun je zien bij welke groep jouw school is ingedeeld: Groepsindeling U Talent Academy 6 vwo JK2019.

6-vwo jaarklas 2019 groepsindeling 2018-2019