U-Talent Academy

Als je in 5 en 6 vwo zit op een U-Talent Ambitieschool, kun je deelnemen aan de U-Talent Academy. Op de campus van de Universiteit Utrecht volg je met andere leerlingen verdiepende modules. Je krijgt colleges van onderzoekers en voert zelf onderzoek uit in de laboratoria van de universiteit, waaronder het profielwerkstuk (thesis). Daarnaast ga je in klas 5 op excursie naar Genève, Oxford, Grenoble of Texel.

U-Talent Academy FlyerOp jouw eigen school bieden de bètadocenten extra uitdaging en verdieping aan in het schoolprogramma. Zo kun je op school bijzondere projecten uitvoeren, en krijg je de reguliere bètalessen op een andere manier aangeboden. De U-Talent Academy wordt afgesloten met een certificaat dat toegang kan geven tot een aantal honours programma’s van de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Bekijk de Flyer U-Talent Academy (pdf).

U-Talent Academy 2019-2020

schoolgids u-talent

De informatie over de U-Talent Academy 2019-2020 is bedoeld voor de 5 en 6 vwo-leerlingen die het U-Talent Campusprogramma volgen.

In de schoolgids U-Talent Academy 2019-2020 (pdf) vind je algemene informatie over de U-Talent Academy en het U-Talent programma voor 2019-2020, maar ook praktische informatie over bijvoorbeeld afwezigheid en ICT.

PTA en OER
De U-Talent Academy heeft een eigen PTA (Plan van Toetsing en Afsluiting) en een OER (Onderwijs- en Examenreglement):

Onderwijs- en Examenregeling (OER) U-Talent Academy jaarklas 2021 (pdf)

Onderwijs- en Examenregeling (OER) U-Talent Academy jaarklas 2020 (pdf)

Plan van Toetsing en Afsluiting (PTA) Campusprogramma U-Talent jaarklas 2020 en 2021(pdf)

Jaarplanning moduledagen, excursie en communitydag

Data 5 vwo jaarklas 2021

Hier kun je zien bij welke groep jouw school is ingedeeld: Groepsindeling U-Talent Academy 5 vwo jaarklas 2021.
Afbeelding Indeling scholen Jaarklas 2021 5 vwo

Jaarplanning moduledagen, thesis en getuigschriftuitreiking

Data 6 vwo jaarklas 2020

Hier kun je zien bij welke groep jouw school is ingedeeld: Groepsindeling U-Talent Academy 6 vwo jaarklas 2020.

5-vwo jaarklas 2020 groepsindeling 2018-2019