Leren over grenzen

Subsidieaanvraag voor het ondersteunen van schoolactiviteiten rond duurzaamheid

Vanuit het Freudenthal Instituut hebben we als U-Talent gereageerd op de call van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) over ‘samenwerken aan onderwijskwaliteit in de regio’.

Ons voorstel krijgt de titel ‘Leren over grenzen’ met als subtitel ‘samenwerken aan duurzaam onderwijs in de regio Utrecht’.

De kern van het voorstel is om scholen te stimuleren activiteiten rond duurzaamheid, die uitgevoerd worden in de schoolomgeving structureel in te bedden in het curriculum en de schoolorganisatie. Daar is veel over te leren, door scholen en docenten en door U-Talent en overige partners in de call. Maar we hebben ook wat te bieden door deelname aan eerdere projecten en onderzoeken over duurzaamheidsdidactiek. Subsidie zou het mogelijk maken scholen te faciliteren door uren beschikbaar te stellen, en medewerkers UU en HU ruimte te geven hieraan te werken.

Voor U-Talent biedt dit een mogelijkheid dichterbij de scholen te komen, en leerlingen activiteiten te bieden waarvoor ze niet naar het USP hoeven te komen.

Momenteel zijn we instellingen aan het benaderen die hierbij een rol kunnen spelen zoals het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, de gemeente Utrecht en Pathways to Sustainability van de UU. We hopen als vervolg op de conferentie over duurzaamheidsdidactiek de partnerscholen hiervoor te interesseren.