Nieuws

1 juli 2019

Werkconferentie havo–hbo

vereniging hogescholenOp dinsdagmiddag 1 oktober 2019 is er een werkconferentie havo-hbo van de Vereniging Hogescholen vooral over de pedagogisch-didactische aansluiting van de studie. Wat kunnen het voortgezet onderwijs en het hbo doen om te zorgen dat de onderwijsprogramma’s in pedagogisch-didactische zin beter aan gaan sluiten? De afstemming op de inhoud is geen garantie voor succes.

Inhoud
Het studiesucces van havisten die doorstromen naar het hbo blijft een bron van zorg. Dat kan en moet beter. Maar hoe? Op de derde werkconferentie havo–hbo gaan docenten uit het havo en het hbo met elkaar de uitdaging aan om de aansluiting havo-hbo te verbeteren. Wat kunnen we van elkaar leren? Waarom switchen zoveel havisten na hun eerste jaar op de hogeschool van opleiding? En hoe kunnen we uitval voorkomen?

Jelle Jolles, hoogleraar Neuropsychologie em. en directeur van het Centrum Brein & Leren, verzorgt de aftrap met een korte, prikkelende presentatie.

Doelgroep
De doelgroep van deze werkconferentie bestaat uit docenten havo uit de verschillende vakgebieden (wiskunde, economie, natuur (onderscheiden naar hard (techniek) en zacht (gezondheid), en Nederlands), en docenten die zowel havo als hbo-ervaring hebben.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de site van Vereniging Hogescholen