Nieuws

3 november 2017

Voorronde EUSO

U-Talent organiseert ieder jaar een regionale voorronde van de EUSO (European Union Science Olympiad) op de Universiteit Utrecht. In 2017 wordt de voorronde gehouden op maandag 11 december.

De wedstrijd is voor bovenbouw havo/vwo-leerlingen met een natuurprofiel. Op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de internationale plaats vindt mag een deelnemer geen zeventien jaar of ouder zijn.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​EUSO De European Union Science Olympiad (EUSO) is een wedstrijd voor teams van havo/vwo leerlingen. De testen voor de EUSO bevatten zowel biologische, chemische als natuurkundige elementen. Het doel van de wedstrijd is het uitdagen en stimuleren van geïnteresseerde en getalenteerde leerlingen op het gebied van science. Het accent van deze Olympiade ligt niet op theoretische voorkennis maar op vaardigheden.

Ga voor meer informatie en aanmelden naar: www.eusonederland.nl