U-Talent

Onderzoek doen

Het U-Talent samenwerkingsverband zoekt ook naar mogelijkheden om gezamenlijk onderzoek uit te voeren. Dat doen we bijvoorbeeld door onderzoeksaanvragen in te dienen bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. In deze onderzoeksaanvragen werken scholen en de universiteit samen aan gezamenlijke onderzoeksvragen.

Voor individuele docenten die onderzoek willen doen naast hun lesgevende taak, zijn er verschillende mogelijkheden. Docenten van U-Talent partnerscholen kunnen als ze dat willen in overleg met U-Talent ondersteuning vragen bij het indienen van een aanvraag. Neem hiervoor contact op met u-talent@uu.nl.

Meer informatie over de onderstaande beurzen (behalve de LOF beurs) en over de huidige selectieronde vind je terug in het NRO informatieloket.


nroDUDOC-Bèta

DUDOC staat voor Didactisch Universitair onderzoek van DOCenten naar vernieuwing van de bètavakken. DUDOC-bèta is een programma voor bètadocenten om een promotie-onderzoek te doen op het gebied van bètadidactiek, naast hun baan op school (circa 0,4 fte). Een nieuwe aanvraag voor dit programma kan vanaf juli 2021 worden ingediend, deadline staat op 1 december 2021.

Vakdidactiek-Geesteswetenschappen alfaDUDOC-Alfa
DUDOC-Alfa is een programma dat eerstegraads bevoegde docenten de mogelijkheid biedt om, naast hun baan in het onderwijs, vier jaar lang een promotieonderzoek uit te voeren op het terrein van de vakdidactiek van de geesteswetenschappen. Het Dudoc-Alfa programma is gericht op vakdidactisch onderzoek, en dan in het bijzonder op onderwerpen die de didactiek van de alfavakken betreffen.

NWO logoPromotiebeurs leraren
Leraren kunnen bij NWO een Promotiebeurs aanvragen voor ondersteuning bij het schrijven van een proefschrift. Hiermee kunnen zij de kwaliteit van het onderwijs verbeteren en de aansluiting tussen scholen en universiteiten versterken. Jaarlijks zijn er twee aanvraagrondes van dit programma, één in het voorjaar en één in het najaar. De eerstvolgende deadline voor het indienen van aanvragen is dinsdag 7 september 2021 om 14:00 uur MET. Het toekenningsbesluit wordt in januari 2022 genomen.

nroPostDoc-VO
PostDoc-VO is een beurs voor gepromoveerde docenten in een bètavak in het voortgezet én het middelbaar beroepsonderwijs. Zij kunnen lesgeven combineren met een postdoc-onderzoek naar een praktijkrelevant onderwerp op het gebied van het bètatechniekcurriculum.