U-Talent

Informatie voor docenten

U-Talent biedt docenten, TOA’s en schoolleiders activiteiten gericht op verdieping van vakkennis, didactiek en de organisatie van aansprekend en uitdagend bètaonderwijs.


Aanbod Docenten VO
Wij organiseren vakoverstijgende activiteiten die voor alle docenten interessant zijn. Deze worden gedurende het jaar toegevoegd aan de agenda. Daarnaast verzorgen wij:

  • Docentennetwerken (vakspecifiek): Bij deze jaarlijkse programma’s bieden we vakinhoudelijke verdieping binnen specifieke vakgebieden.
  • Incompany training (themaspecifiek): Het is mogelijk om op je eigen school een training te laten organiseren door een expert van het Freudenthal Instituut of Instituut Archimedes.
  • Aanbod buiten U-Talent: Op verschillende plekken in Utrecht en omgeving worden buiten U-Talent om activiteiten georganiseerd voor docenten en/of hun leerlingen
  • Lesmateriaal: Verschillend lesmateriaal dat is ontwikkeld door partners van U-Talent
  • Onderzoek doen: Ondersteuning voor docenten van U-Talent partnerscholen die naast hun lesgevende taak onderzoek willen doenHet docentenprogramma wordt inhoudelijk verzorgd vanuit de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en het bedrijfsleven.