Nieuws

21 februari 2019

Spoken uit het verleden

Historisch onrecht: ingehaald door de geschiedenis? 14-02-2019

Westerse samenlevingen worden steeds meer geconfronteerd met de donkere periodes uit hun geschiedenis. Denk aan ons Nederlandse koloniale verleden en de slavernij.

De afgelopen tijd is de roep naar erkenning en verwerking van historisch onrecht, ook in Nederland, sterker geworden. In de ogen van slachtoffers doen de maatschappij en politiek te weinig. Daarom stappen ze naar de rechter en stellen ze de Staat aansprakelijk voor historisch onrecht.

Deze ontwikkeling stelt de rechter voor allerlei moeilijke vragen. Is de huidige generatie verantwoordelijk te houden voor de daden van eerdere generaties? Kunnen we de huidige generatie aansprakelijk stellen voor iets wat we nu als verkeerd zien, maar wat destijds geaccepteerd was? En is schadevergoeding wel een goed middel om het verleden een plek te geven?

masterclass historisch onrechtIn deze masterclass bespreekt Elbert de Jong (universitair hoofddocent bij Recht, Economie, Bestuur en Organisatie) samen met drie rechtenstudenten hoe een maatschappelijk beladen thema als historisch onrecht doorwerkt in het recht. Met welke juridische problemen krijg je te maken en welke oplossingen zijn er?

De problematiek werd aan het einde van de masterclass prachtig geïllustreerd: het lokaal transformeerde in een heuse rechtbank en de scholieren schitterden in de rol van rechter, advocaat en de gedaagde partij. Tot welke uitspraak komt de rechter in de casus over de onteigening van De Tamrielen? In het jaar 1930 zijn zij hun land kwijtgeraakt aan de staat. De Tamrielse generatie wil erkenning voor het onrecht dat hun (groot)ouders is aangedaan. Krijgen zij het recht aan hun kant? En om welke  schadevergoeding gaat het dan? De leerlingen genoten zichtbaar van hun spel, leefden zich volledig in en na veel wikken en wegen kwam het dan toch tot een uitspraak.

Terugblik op masterclasses
Van elke alfa/gamma masterclass wordt een verslagje met foto’s op deze pagina gezet.
Bekijk de verslagen van de vorige alfa/gamma masterclasses hieronder.

Masterclass Zoveel mensen, zoveel talenEuropa heeft 24 officiële talen, maar er worden duizenden talen gesproken. Het is daarom heel belangrijk om meer dan één taal te spreken. Geen enkele taal is belangrijker dan andere talen, mits je taal benadert als een kennissysteem dat deel uitmaakt van je brein. Maar als je kijkt naar de huidige wereldbevolking, zouden scholen misschien Chinees moeten doceren in plaats van Engels.

In deze masterclass van Roberta D’Alessandro, Bert le Bruyn en Ellen-Petra Kester (docenten Departement Talen, Literatuur en Communicatie, Faculteit Geesteswetenschappen) leerden de leerlingen hoe taal werkt. Hoe zijn woorden en zinnen opgebouwd en hoe kun je talen daaraan herkennen en classificeren? Hoe werkt taal in landen waar meer dan één taal wordt gesproken? Hoe communiceren minderheden in Nederland met elkaar en met mensen die alleen Nederlands spreken?

Ook als leerling ben je automatisch meertalig, omdat je op school een tweede en derde taal hebt geleerd. Zo ontdekten de leerlingen de voordelen van hun eigen meertaligheid en deden ze onderzoek naar de complexe en onverwachte verbanden die er bestaan tussen de talen.

Foto’s : leerlingen in groepjes aan het werk o.l.v. prof. dr. Roberta D’Alessandro (Departement Talen, Literatuur en Communicatie, Faculteit Geesteswetenschappen)

Masterclass Nieren te koopIn 2016 leefden in Nederland meer dan 16.000 mensen met nierfalen. Hiervan had 60 procent een werkende donornier. De anderen dialyseerden; een zware behandeling die leidt tot een kortere levensverwachting dan transplantatie. Om het tekort aan donornieren op te lossen, stellen sommige filosofen dat we een gereguleerde markt in organen moeten toestaan.

Moeten we onze lichaamsdelen kunnen verkopen? Wat is eigenlijk de relatie tot ons lichaam? En mogen we zelf bepalen wat we hiermee doen, of moet de overheid hierin ook een rol hebben? Een markt in organen kan gevolgen hebben voor hoe we onszelf en elkaar zien. Maar welke gevolgen en of deze wenselijk zijn, is onduidelijk.

In deze workshop van Yara Al Salman e.a. leerden onze leerlingen deze en andere vragen te benaderen vanuit filosofisch oogpunt. Tijdens de workshop volgden de leerlingen interactieve seminars, gingen ze met elkaar in debat en maakten ze een aantal groepsopdrachten. Al doende ontdekten ze dat achter de intuïtieve reacties en standpunten een wereld van vragen en veronderstellingen schuilgaat.

Foto’s: leerlingen discussiëren met dr. Rutger Claassen (Departement Filosofie en Religiewetenschap, Faculteit Geesteswetenschappen)

Op 19 november werd de masterclass ‘Grenzeloze toekomsten en de Europese burger’ georganiseerd. Als inwoner van de EU heb je allerlei vrijheden en rechten als je de grens over gaat. Tenminste, als je de nationaliteit hebt van een van de lidstaten van de EU. Maar hoe ziet dat eruit in de toekomst? Om daarachter te komen moet je zelf de toekomst gaan voorspellen.

De scholieren verkennen samen met prof. dr. Wieger Bakker, prof. mr. Frans Pennings en mr. Hanneke van Eijken (faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie) hoe de EU er mogelijk uitziet in 2040. Eerst moet je weten hoe het anno 2018 is gesteld met onze rechten als burger en wordt er vooral gekeken naar onze sociale en democratische rechten. Daarna gaan de scholieren in kleine werkgroepen aan de slag in een Future Creating Workshop.

De leerlingen onderzoeken hoe we onze grensoverschrijdende rechten en vrijheden kunnen beschermen en stellen afsluitend een verklaring op hoe we dit het beste kunnen aanpakken.

Masterclass Door de ogen van een anderOp 8 november werd de masterclass ‘Door de ogen van de ander’ georganiseerd door maar liefst drie faculteiten van de Universiteit Utrecht. De masterclass werd gegeven aan bovenbouw vwo-leerlingen.

De samenleving in Nederland wordt steeds diverser. Dit betekent dat, net als in je toekomstige beroepsleven, je als leerling te maken krijgt met medeleerlingen die over een bepaald onderwerp heel anders denken dan jij. Op dit moment zien we dan ook dat in Nederland de polarisatie tussen groepen toeneemt.

Mensen vinden het moeilijk om door de ogen van de ander naar een bepaald probleem te kijken, zeker als het probleem raakt aan hun eigen identiteit. Daarom kan bijvoorbeeld het bespreken van controversiële vraagstukken rond het geloof, gelijkheid en migratie in de klas moeilijk zijn.

De leerlingen stoeiden deze dag met vragen als: waarom is het moeilijk om je in het standpunt van iemand anders te verplaatsen? Hoe kun je verschillende meningen op het internet op waarde schatten? Hoe leer je andere perspectieven beter te begrijpen? In kleine groepjes presenteerden de scholieren aan het eind van de dag een voorstel om nader tot elkaar te komen.

De allereerste alfa/gamma masterclass is van start gegaan. Het gaat om Sporen van slavernij, een masterclass waarin UU-docenten Nancy Jouwe (Taal- en Cultuurstudies) en Margot van den Berg (Talen, Literatuur en Communicatie) samen met Louise Autar (Media- en Cultuurwetenschappen) de leerlingen meenemen in een tijdreis die maar liefst vier eeuwen beslaat.

Nederland is groot geworden door over grenzen heen te kijken, door handelsgeest, daadkracht en durf. Dan hebben we het bijvoorbeeld over de VOC-mentaliteit en de koopmannen die onderdeel waren van de Vereenigde Oostindische Compagnie en de West-Indische Compagnie. En dat betekent niet alleen luisteren in de collegebanken, maar vooral zelf op ontdekkingstocht gaan.

Nancy Jouwe neemt de scholieren mee naar buiten voor een avontuurlijke stadswandeling door de binnenstad van Utrecht. Het wordt een speurtocht langs historische gebouwen zoals het Stadhuis en de Sint Willibrordkerk aan de Minrebroederstraat op zoek naar verborgen sporen van de vroegere slavernij.

’s Middags staat muziek centraal en krijgen de leerlingen les van Louise Autar. In groepjes worden korte presentaties gehouden over de specifieke invloed die muziek had in deze periode. Hoe kan muziek verwijzen naar slavernij? Het was een boeiende en leerzame dag voor alle leerlingen die feestelijk werd afgesloten met de uitreiking van een certificaat.