Verdieping en verrijking in bèta en techniek

U-Talent

Vacatures

25 september 2017

Vacature docent-ontwikkelaar wiskunde/informatica

Omvang: 0,3 – 0,4 fte

Per: zo spoedig mogelijk

In U­-Talent werken de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en scholen uit de regio nauw samen aan kwalitatief goed bèta-­ en techniekonderwijs voor havo en vwo. U-­Talent is gericht op het verdiepen en verrijken van het bètaonderwijs, talentontwikkeling in de bètavakken, en het vergroten van de interesse van leerlingen in bèta en techniek. Er zijn activiteiten voor onderbouwleerlingen, bovenbouwleerlingen, bètadocenten, TOA’s en schoolleiders. Zo verdiepen leerlingen zich bijvoorbeeld in de werking van nieuwe medicijnen, en wisselen TOA’s good practices uit op een inspiratiedag.

Functie-inhoud:

 • Het voorbereiden en verzorgen van informatica- en wiskundeonderwijs aan vwo-leerlingen in het kader van het U-Talent programma. Dit betreft vooral verdiepende en verrijkende modules voor 5-6 vwo in de U-Talent Academie. Daarnaast gaat het om modules voor leerlingen uit onderbouw en 4 vwo en om masterclasses voor leerlingen in 5-6 vwo.
 • Het ontwikkelen van U-Talent onderwijs in afstemming met onderzoeksgroepen en met andere U-Talent docenten en ontwikkelaars; het ontwikkelen van nieuw materiaal en het aanpassen van bestaand materiaal, o.a. naar aanleiding van evaluaties; het geschikt maken van bestaand lesmateriaal voor gebruik in blended learning binnen het Teaching & Learning Lab, in afstemming met onderzoekers van het Freudenthal Instituut.
 • Het uitvoeren van andere docent-activiteiten binnen de U-Talent Academie, waaronder het optreden als begeleider voor de thesis (profielwerkstuk); het begeleiden van leerlingen tijdens een excursie; het begeleiden van leerlingen als tutor; het participeren in sociale activiteiten zoals de introductiedagen van de U-Talent Academie.
 • Het voorbereiden van en bijdragen aan activiteiten in het U-Talent docentenprogramma, o.a. de jaarlijkse docentenconferentie.

Functie-eisen:

 • U beschikt over een eerstegraads lesbevoegdheid wiskunde en heeft bij voorkeur doceerervaring in bovenbouw vwo óf u bent universitair geschoold in de informatica en heeft aantoonbare affiniteit met lesgeven en het ontwikkelen van onderwijs.
 • U bent gemotiveerd om onderwijs te geven aan en te werken met getalenteerde en gemotiveerde leerlingen.
 • U hebt interesse in of ervaring met nieuwe onderwijsvormen (zoals blended learning, gamification, inquiry based learning,) en u hebt ervaring met het ontwikkelen van vernieuwend onderwijs.
 • U staat open voor interdisciplinair samenwerken met andere bèta-collega’s.
 • U werkt graag samen met anderen en u kunt werken in een omgeving die u zelf mede vormgeeft.
 • Een academische promotie strekt tot aanbeveling.
 • U bent liefst op korte termijn beschikbaar. Aanwezigheid op maandag en/of dinsdag is vereist.
 • Indien u naast deze functie lesgeeft op een school is het noodzakelijk dat uw schoolleiding uw ambities ondersteunt.

Aanstelling:

 • 1 jaar, met uitzicht op (tijdelijke) verlenging
 • Detachering mogelijk

Salariëring:
Schaal 10-12

Meer informatie:
Ir. Berenice Michels, directeur U-Talent: b.i.michels@uu.nl

Sollicitaties (tot uiterlijk 20 oktober) via:
https://www.uu.nl/organisatie/werken-bij-de-universiteit-utrecht/vacatures