Nieuws

9 juli 2018

Update U-Talent College

u-talent collegeAangezien de pilot van het U-Talent College succesvol verloopt, is  besloten komend schooljaar door te gaan met negen scholen i.p.v. de zeven waarmee de pilot is gestart. Het Farel College en het Revius Lyceum zijn de nieuwe scholen. Op 17 mei is de voorlichtingsdag ‘Blik op U-Talent’ gehouden voor de nieuwe lichting. De 45 aanwezige leerlingen en hun ouders waren zeer enthousiast.

Leerlingen van eerste pilot

Het studiejaar is bijna afgelopen en de leerlingen van de eerste pilot zijn inmiddels gestart met het afsluitende project. Op 1 juni was de informatiedag hierover, die begon met een vragenlijst en interviews, waarin gevraagd is naar de ervaringen en verwachtingen van leerlingen rondom het U-Talent College (UTC). Een vergelijkbaar onderzoek is gedaan bij de start in september 2017 als nul-meting, zodat we een goed beeld krijgen van het effect van deelnemen aan het UTC.

Vervolgens gaven gastsprekers (een kinderarts, architect/docent en een expert van IBM) presentaties over twee thema’s:

  1. Wonen in een huis zonder gas;
  2. E-Health en robotica als hulpmiddelen om gezonder te worden en te blijven.

u-talent collegeDaarna gaven medewerkers van de mediatheek een workshop informatieverwerving en oefenden de leerlingen onder leiding van een expert met “scrummen”. De leerlingen zijn hiervoor in vier groepjes verdeeld die één van bovenstaande thema’s kozen.

Volgend jaar komen deze leerlingen nog vier dagen naar de Hogeschool Utrecht, waaronder een dag met bedrijfsexcursies die ze zelf gaan regelen. Het uiteindelijk product, een verslag of filmpje, moet opgeleverd worden in december. Begin januari zijn de eindpresentaties, gevolgd door de certificaatuitreiking.

Masterclasses

De vijf masterclasses die de leerlingen volgden gedurende hun eerste jaar zijn goed ontvangen. Als een masterclass niet gevolgd kon worden, was er de mogelijkheid om deze in te halen door het bijwonen van dezelfde “open masterclass”. In de planning voor volgend jaar is daar ook weer rekening mee gehouden: twee weken na de masterclass voor het UTC, wordt dezelfde masterclass gegeven voor niet-UTC leerlingen.