8 oktober 2020

U-Talent Academy leerling wint goud op de Internationale Wiskunde Olympiade

U-Talent Academy leerling Jippe Hoogeveen heeft een gouden medaille gewonnen op de jaarlijkse Internationale Wiskunde Olympiade (International Mathematical Olympiad, IMO). Jippe was een U-Talent Academy leerling van jaarklas 2020. 

Op 21 en 22 september vond de 61e Internationale Wiskunde Olympiade plaats. Vanwege corona was dit niet op de oorspronkelijke locatie in het Russische St. Petersburg, maar verspreid over de gehele wereld met video­surveil­lance op afstand en onafhan­kelijke waarne­mers ter plekke.

Het Neder­landse team had zijn intrek genomen in een hotel in Egmond aan Zee en eindig­de in het landen­klasse­ment op de 29e plaats. Nederland heeft tijdens de IMO twee gouden, één zilve­ren en drie bronzen medail­les behaald.

De IMO is een jaar­lijkse wed­strijd voor teams van zes scholie­ren uit onge­veer honderd landen. Het Neder­landse team werd bege­leid door Birgit van Dalen (Univer­siteit Leiden en ISW Hooge­land Naald­wijk), Quin­tijn Puite (Techni­sche Univer­siteit Eindho­ven en Alber­dingk Thijm College Hilver­sum) en Jeroen Huijben (Univer­siteit van Amster­dam).

Meer weten? Lees hier meer over het gewonnen goud bij de Internationale Wiskunde Olympiade.