U-Talent

1 juli 2019

‘Flipping the classroom’ bij biologie op het Vathorst College

In juni ontving het Vathorst College de U-Talent coördinatoren van de Connectiescholen voor het coördinatorenoverleg. Het Vathorst College is een vernieuwingsschool waar kunsteducatie, zelfverantwoordelijk leren, thematisch leren en digitaal leren belangrijke pijlers zijn. De biologiedocenten Bob Stel en Daan Wijdeven gaven een presentatie over de invulling van het biologieonderwijs binnen deze pijlers, waar ‘flipping the classroom’ centraal staat.

De aanpak

Bob en Daan vertelden over hun ervaringen binnen de sectie biologie op het Vathorst College met ‘flipping the classroom’. Ze gaven de voorwaarden waaraan ‘flipping the classroom’ moet voldoen:

  • leerlingen hebben voor aanvang van de les toegang tot de lesstof,
  • er moet voor leerlingen een reden zijn om de filmpjes te bekijken,
  • er moet een mogelijkheid zijn om de kennis te controleren.

Vervolgens heeft de docent in de klas de mogelijkheid om te focussen op hogere cognitieve activiteiten. Dit heeft erin geresulteerd dat het gehele biologieonderwijs in de bovenbouw havo en vwo op het Vathorst College terug is te vinden op zelfontwikkelde instructievideo’s. Deze video’s gaan o.a. over immunologie en evolotie. De leerlingen kunnen zichzelf controleren via de online tool Socrative, waarbij bonuspunten voor een eindtoets zijn te behalen.

Voordelen

De docenten geven aan meer ruimte in de lessen en vrijheid in de lesindeling te ervaren. Daarnaast hebben ze meer inzicht over de voortgang van hun leerlingen en zien meer autonomie bij leerlingen. Ook kunnen ze meer inhoud geven in gesprekken met leerlingen over hun manieren van leren.

Ben je enthousiast en wil je hier zelf ook mee aan de slag? Het YouTube-kanaal van Bob en Daan heet Bio met Bob en Daan en deze wordt binnenkort gevuld met de filmpjes (deze zijn nu nog te vinden op de losse kanalen van Bob en Daan). Er is ook voldoende ander goed materiaal online aanwezig waar je als docent gebruik van kan maken.