U-Talent

7 december 2018

“Vlooiendag” op het Oosterlicht College

Het Oosterlicht College in Nieuwegein biedt de U-Talent leerlingen naast een U-Talent schoolprogramma in de lessen ook nog een viertal speciale U-Talent dagen aan. Een van deze dagen is de “Vlooiendag”, die op 4 december plaatsvond.

Tijdens deze dag hebben leerlingen uit VWO 4 en VWO 5 samen de anatomie van de watervlo bestudeerd en de hartslag  van de watervlo bepaald. Vervolgens hebben ze onderzocht wat de invloed van ethanol is op de hartslag van de watervlo. Na het verzamelen van alle gegevens zijn de leerlingen aan de slag gegaan met de wiskundige verwerking van de gegevens. Zij hebben geprobeerd om met behulp van de gemaakte regressie grafiek een voorspelling te doen over het effect van ethanol op de hartslag van de watervlo.

Al met al was dit een geslaagde dag waarop leerlingen veel geleerd hebben op het gebied van onderzoeksvaardigheden en de wiskundige verwerking van gegevens met behulp van Excel.