U-Talent

8 juni 2016

Farel Academy Day

Op donderdag 3 maart, heeft er voor de eerste maal de Farel Academy Day plaatsgevonden. Leerlingen zijn tijdens deze dag aan de slag gegaan met een casus die ze zelf hadden gekozen.
• Beelden als voorportaal van maatschappelijke-/sociale vernieuwing?
• Hoe kunnen we mensenhandel het beste aanpakken?
• Een onderbouwd advies schrijven aan de NS‐directie te komen om te borgen dat NS de komende jaren voldoende materieel ter beschikking heeft tegen een acceptabel kostenniveau.
• Een verrijkende opdracht ontwikkelen voor Farel talentleerlingen in de onderbouw.
• Hoe kunnen pensioenfondsen maatschappelijk verantwoord beleggen?
• Strafrecht, drie scenario’s uitwerken en de uitkomsten voorleggen in een presentatie voor de Officier van Justitie.
• Het falliet van V&D, analyseren of een bedrijf een bod moet uitbrengen op de V&D.
Bij de start van de dag in de aula werden de leerlingen door meneer Dijk aangemoedigd om inspiratie te halen uit de casus waarmee ze aan de slag zouden gaan. Daarna zijn de leerlingen uiteengegaan in groepen om onder begeleiding van een docent te werken aan de casus. Vaak vereist de casus de nodige creativiteit en de leerlingen werden gestimuleerd om out-of-the box te denken. ’s Middags konden de leerlingen zich laten inspireren door in gesprek te gaan de gastsprekers van de casus. Daarna volgde er een door school georganiseerde lunch. Aan het eind van de middag zijn de resultaten van de casus gepresenteerd aan de betreffende professionals. Zij hebben de beste presentaties geselecteerd en de winnaars zijn beloond met een waardige prijs. Een aantal leerlingen uit VWO 3 hebben zeer goed geholpen met het klaarzetten, zaken regelen en bij het uitdelen van de lunch, hiervoor dank! Op de foto zijn de leerlingen hard aan het werk met hun casus.
farel talent day