Nieuws

18 april 2019

U-Talent viert lustrum met docenten en leerlingen

Op 16 april vond de U-Talent conferentie plaats met als thema “5 jaar denken en doen!” We vierden namelijk samen met 150 docenten en 50 leerlingen ons eerste lustrum. “In 5 jaar tijd zijn we gestaag uitgebreid, zowel qua aantal scholen en leerlingen als qua onderwerpen. Zo richten we ons tegenwoordig naast bèta en techniek ook op alfa- en gamma-onderwijs,” aldus directeur Berenice Michels.

Leerlingenfestival
Tijdens het Leerlingenfestival toonden 18 groepjes leerlingen van onze partnerscholen inspirerende projecten en profielwerkstukken: we zagen onder andere een windmolen die een telefoon kan opladen, escape rooms, een cyberschaap, een eigen online game en een algenkweek wedstrijd. Ondertussen speelden leerlingen bij de Robotwedstrijd spannende wedstrijden tegen elkaar met hun zelfgebouwde robots.

De jury liep tijdens het Leerlingenfestival rond om de projecten te beoordelen; aan het einde van de dag werden de prijswinnaars bekend gemaakt. De leerlingen van het Christelijk Gymnasium Utrecht gingen ervandoor met de 1e prijs met het leuke én leerzame anticonceptie-spel. “We hadden dit echt niet verwacht!” zeiden ze met een grote glimlach op hun gezicht. Het Baarnsch Lyceum en het Nieuwe Lyceum Bilthoven wonnen de 2e en 3e prijs. Alle leerlingen worden beloond met een giftcard, daarnaast winnen de drie scholen elk 200 euro. 

Ideaalbeeld van de natuur
De openingslezing van prof. dr. Bert Theunissen ging over het natuurbeeld van de mens: de mens heeft het biologisch evenwicht als ideaalplaatje van de natuur. Theunissen liet met historische bronnen zien dat dat ideaalbeeld vaak niet klopt, en stelde dat de maatschappelijke onrust rondom de Oostvaardersplassen niet had hoeven optreden als deze historische kennis vooraf bij het politiek-maatschappelijke debat betrokken was geweest.

Van 3D-bioprinten en reclame…
Na de openingslezing konden deelnemers kiezen uit 16 verschillende sessies. Bijvoorbeeld over taal in de bètavakken, medische toepassingen van 3D-printen en het gebruik van Chromebooks en Google Classroom. Laatstgenoemde workshop werd verzorgd door docenten van het ds. Pierson College Den Bosch, een partnerschool van U-Talent. Via zo’n workshop komt de uitwisseling van kennis tussen onze partnerscholen goed op gang.

Er waren dit jaar voor het eerst ook workshops voor alfa- en gamma-docenten. Zo leerden de deelnemers meer over reclamestrategieën en de verschillende perspectieven van gepolariseerde groepen.

…tot bijen en origami
De leerlingen bezochten ook workshops: een groep leerlingen ging op pad naar de Botanische Tuinen, waar ze in de bijenkasten rondkeken onder leiding van imker Rob Welschen.

Andere leerlingen mochten de gloednieuwe puzzelboxes uittesten die drie stagiairs van het Freudenthal Instituut hebben ontwikkeld. Tot slot waren er workshops Origami en Perspectief tekenen.

We kijken terug op een goed geslaagde dag!