Nieuws

26 april 2019

U-Talent College start volgend jaar met achttien scholen

De pilot van het U-Talent College met zeven scholen is dermate succesvol geweest dat er geen twijfel bestond over continuering. De leerlingen waren enthousiast, gaven aan veel geleerd te hebben en ook wij waren onder indruk van de eindresultaten van deze havisten.

Inmiddels is de eerste groep van U-Talent College met negen scholen in volle gang. De vijf masterclasses zijn gevolgd en het afsluitende project start eind mei. Bij de pilot liep het project tot aan december, maar we hebben gemerkt dat aan het einde de examenvoorbereiding zoveel aandacht eiste, dat combineren moeilijk werd. Dat heeft er toe geleid dat het project nu vier bijeenkomsten voor de zomerstop heeft en twee bijeenkomsten in september. In oktober zal het traject feestelijk worden afgesloten met de eindpresentaties en de certificaatuitreiking. Dit geeft de leerlingen meer rust en tijd voor hun eindexamenvoorbereiding en PWS.

Goed nieuws is het feit dat we komend schooljaar niet met negen, maar met achttien scholen starten. Dat betekent dat er in september een startkamp is met twee groepen van het U-Talent College. Vervolgens volgen zij vier masterclasses, waarna er nog een keuze- masterclass volgt. Er kan gekozen worden uit: Door meten meer weten, Kijken door de ogen van een computer, Betere zorg door goed meten. Voor het project zal uit verschillende onderwerpen gekozen kunnen worden, zoals: E-Health, Duurzaam Wonen, Welke aanpassingen zijn nodig voor ouderen/gehandicapten in huis? Een nieuwe verbinding naar de Uithof, Bacteriën en virussen op I-Phone en tablet.