Nieuws

1 februari 2018

Thesissymposia jaarklas 2018

In januari was het zover. Alle leerlingen van de U-Talent Academy presenteerden hun thesisonderzoek aan geïnteresseerde ouders/verzorgers, wetenschappers en natuurlijk een goed oplettende jury. Het waren enorm mooie middagen: de leerlingen vertelden enthousiast over hun onderzoek en het publiek ging verrijkt naar huis met nieuwe kennis over uiteenlopende bèta-vakgebieden.

Thesis

De thesis is een uitgebreide versie van het profielwerkstuk. De leerlingen van de U-Talent Academy mochten afgelopen september een week lang onderzoek doen bij wetenschappers van de UU (en daarbuiten). Vervolgens moesten ze hard aan de slag om op basis van de vergaarde data een helder verslag te schrijven. De vruchten van hun onderzoek werden begin januari dus gepresenteerd op de thesissymposia.

Hieronder lees je per vakgebied over welke onderzoeken de leerlingen gepresenteerd hebben.

Met drugs van je depressie af, LSD begin ermee!
Emma Ligthart en Frits van Hurne

Anno 2017 lijden veel mensen onder een depressie, meer dan 350 miljoen mensen wereldwijd! Drugs en depressies, klinkt misschien niet als een goede combinatie. Toch zullen wij jullie uitleggen of een drug als LSD wellicht toch kan helpen bij de behandeling van een depressie! In samenwerking met professor Pieters van het Freudenthal Instituut hebben wij namelijk literatuuronderzoek uitgevoerd.

Via modellen die eerst op de biochemische werkelijkheid inhaken en zich vervolgens op macroniveau zullen uitbreiden, gaan wij op een paar uitdagende vragen proberen antwoord te geven. Voor publiek, dat geïnteresseerd is in de hersenen, drugs of depressies is dit een geweldige presentatie!

Ketamine & depressie
Wendy Blankenspoor en Lotte Giltaij

Bijna 20% van de volwassen Nederlanders krijgt ooit in het leven te maken met een depressie. Van deze groep patiënten is ongeveer één op de tien therapie resistent: ze reageren niet op de antidepressiva. Om dit probleem op te lossen, wordt er tegenwoordig steeds meer onderzoek gedaan naar nieuwe medicijnen. De stof ketamine, die vroeger werd gebruikt als narcosemiddel en tegenwoordig een veelgebruikte partydrug is, lijkt effect te hebben op de patiënten die niet reageren op andere antidepressiva. Hierdoor is de interesse in ketamine als medicijn fors gestegen. In ons onderzoek kijken wij naar de werking van ketamine. Kan ketamine een therapie resistente depressie daadwerkelijk genezen?

Vette katten
Saskia van Heerwaarden, Marije Jaarsma en Marieke Schipper

Zo’n vijfenzeventig tot honderd miljoen mensen in de Verenigde Staten, oftewel dertig procent van de bevolking, heeft last van vetstapeling in de lever. Dit komt vooral voor bij mensen die een vetrijk dieet hebben. Hierdoor verslechteren de leverfuncties. Een goed werkende lever is van groot belang om een gezond leven te leiden. Daarom moet deze leverziekte genezen worden.

Wij hebben onderzocht wat de invloed is van drie medicijnen op de vetstapeling in kattenlevers. Wij hopen dat als een van deze medicijnen bij katten werkt, deze ook bij mensen gebruikt kan worden. Zo nemen wij de volgende stap naar een ziektevrije wereld.

In onze presentatie gaan wij dieper in op de invloed van deze drie medicijnen op de vetstapeling.

Paddo’s tegen depressie?
Thijmen Sleeman, Imke Bloemen en Hannah van Deemter

Wilt u meer weten over de werking van paddo’s op depressie en vraagt u zich af of dit een toekomstig medicijn kan worden?

Jaarlijks krijgen zo’n 135.600 volwassenen voor het eerst een depressie. In Nederland krijgt bijna 20 procent van de volwassenen in het leven te maken met een depressie. Een enorm probleem, maar oplossingen zijn er (nog) niet. Hoewel de bekende anti-depressiva snel worden voorgeschreven, weet men vooraf niet bij wie de deze aanslaan. Volgens verschillende artsen wordt slechts 2 procent van de recepten voor antidepressiva terecht uitgeschreven.

Dit is een van de redenen dat er nog steeds biologisch onderzoek wordt gedaan naar mogelijke nieuwe medicijnen; ook wij zijn hiermee bezig. Psilocybine, de werkzame stof in paddo’s, werkt óók als een medicijn en kan een oplossing zijn bij een subgroep mensen met depressie. Hoe werkt dit? Wat bepaalt of paddo’s als medicijn kan werken of niet? En hoe kan men deze groep identificeren?

Wij nodigen u graag uit om onze presentatie te bezichtigen en wij beantwoorden al uw vragen.

Leversteatose bij katten
Salma Benlhaj, Menthe Steensma en Deirdre Westenbrink

Katten zijn het nummer 1 gezelschapsdier in Nederland, wie heeft er tegenwoordig géén? Misschien heeft u het zelf wel eens gezien: uw kat wordt dik, zonder dat hij te veel eet. Om toch energie te krijgen, verbrandt hij via de lever vet uit de rest van hun lichaam. De lever is niet gewend dit te moeten doen, want er was altijd voedsel in overvloed van het baasje. Door deze verwarring gaat de lever over op een soort verdedigingsmechanisme: het gaat het vet opslaan in de lever. Het gevolg is leververvetting.

Om dit fenomeen tegen te gaan worden nieuwe medicijnen onderzocht. In dit onderzoek is bekeken wat de invloed is van drie verschillende stoffen – rosiglitazone, darglitazone en pioglitazone – op de expressie van een aantal genen die te maken hebben met de vetverbranding in de lever. Het gaat om de genen PPARgamma, CD36, PLIN2, FASN en CPT1A. Uit de resultaten bleek dat geen van de stoffen de gewenste werking had. Zal dit onderzoek een bijdrage leveren aan het genezen van dit kwaaltje?

Cystic Fibrosis
Ties Hollander, Anne van Rooijen & Alexandra Schakenraad

Globally, about 100,000 people suffer from Cystic Fibrosis; a life threatening disease. Patients with this condition encounter major physical problems due to thick mucus. Cystic Fibrosis is a disease on genetic and cellular level, which you can only get when both your parents are a carrier. Nowadays there is still no cure for Cystic Fibrosis, but scientists all over the world are attempting to find a solution.

In our research, the impact of a newly developed medicine, called VX-809, on infected cells was investigated. Will this new medicine elongate the lives of those who suffer from this genetic disease?

Studiedrugs: werken ze echt?
Timo van Hattem, Ryan van Mourik, Twan Meulenbeld

Studiedrugs zijn op universiteiten wereldwijd steeds vaker te vinden: steeds meer jongeren beginnen aan middelen zoals Ritalin om ze te helpen met presteren op school. Maar kunnen we door studiedrugs te slikken ook echt beter leren, of een beter geheugen krijgen?

Voor onze thesis hebben wij aan het UMC Hersencentrum onderzoek gedaan naar deze drugs. Wij hebben gekeken of studiedrugs daadwerkelijk een effect hebben door hersencellen van muizen bloot te stellen aan de stof methylfenidaat, de werkzame stof in Ritalin. Bovendien hebben wij dit experiment twee keer gedaan, een keer met een jonge muis, en een keer met een volwassen muis, om te kijken wie het meest zouden kunnen profiteren van studiedrugs: jongeren of volwassenen?

Maar hebben studiedrugs echt een aantoonbaar effect? En hoe zorgen studiedrugs er dan voor dat we beter kunnen leren? Dit leer je in onze presentatie.

Nieuw medicijn voor taaislijmziekte
Naomi Kraaij en Leonie de Regt

Cystic Fibrosis, oftewel taaislijmziekte, is de meest voorkomende erfelijke ziekte die leidt tot overlijden op een jonge leeftijd. Mensen met deze ziekte hebben dik slijm, waardoor er vooral een verhoogde kans op infecties in de longen bestaat. Het dikke slijm heeft ook invloed op het functioneren van de darmen en de alvleesklier. De ziekte ontstaat doordat chloridekanalen niet goed functioneren.

Er vindt veel onderzoek naar medicijnen tegen deze ziekte plaats, maar het is lastig om een medicijn te vinden dat voor iedere patiënt werkt. Dit komt doordat er verschillende mutanten van het CFTR-gen bestaan. Het gen codeert voor chloridekanalen, maar door de mutaties functioneren deze kanalen niet goed.

Een medicijn dat nog in ontwikkeling is, is Lumacraftor of VX-809. Dit medicijn is in ons onderzoek getest op verschillende mutanten Cystic Fybrosis. Bij welke mutaties in het CFTR-gen leidt VX-809 tot beter functionerende chloridekanalen? Welke vormen van taaislijmziekte kunnen worden verholpen met dit medicijn?

Microfluidics
Luuk van den Berg, Colin Bolle en Dimas van der Hall

Lab-on-a-chip is een snel groeiende techniek die veel vakgebieden overschrijdt. Bij Lab-on-a-chip wordt geprobeerd een compleet laboratorium op een chip van enkele centimeters te plaatsen. Deze chips worden gebruikt om makkelijk en snel onderzoek te doen in het veld. Denk hier bijvoorbeeld aan grondmonsters analyseren met een makkelijk mee te nemen chip.

In dit onderzoek is specifiek gekeken naar het verschil in het verloop van reacties op macro- en microschaal, door middel van een reageerbuis en een reactorchip. De kanalen van deze reactorchips kunnen zelfs zo smal zijn als de dikte van één enkele haar. Hierdoor gedragen vloeistoffen zich anders op microschaal dan op macroschaal, waardoor de reacties anders kunnen verlopen. Welke verschillen zijn te zien tussen deze twee schalen en in welk opzicht gedragen vloeistoffen zich anders?

Microscopische zwemmers
Steijn Dubbink en Jarno Sweers

Colloïden zijn deeltjes van ongeveer 1 tot 1000 nanometer groot. Op het moment dat deze deeltjes aan een kant met een dunne laag platina worden bedekt, is het mogelijk om deze te laten bewegen en te sturen. Het doel van dit onderzoek is het creëren van cirkelbewegingen. Deze bewegingen worden veroorzaakt door een elektrisch veld. Dit zorgt voor een vloeistofstroom langs het deeltje, wat het deeltje de andere kant op duwt.  Als de  hoek van de platina laag wordt gevarieerd, zullen er veranderingen plaatvinden in hoe de deeltjes zich in een vloeistof voortbewegen. Dit is vergelijkbaar met een roeiboot met peddels aan één kant: deze draait in cirkels.

Onder een microscoop kunnen de gedragingen van de colloïden worden waargenomen. Tijdens het meten moet er ook rekening worden gehouden met willekeurige bewegingen, veroorzaakt door botsingen met watermoleculen. Uiteindelijk legt elke colloïde een uniek pad af dat mogelijk cirkelvormig is. In de toekomst kan dit een manier zijn om betrouwbaar microscopische deeltjes te sturen.

Zeolieten: grote dingen mogelijk maken met microscopisch kleine structuren
Cédric de Jonge en Jenne Meinema

Hoe kunnen we effectiever brandstof produceren? Hoe kunnen we zorgen dat hard water snel en efficiënt drinkbaar wordt gemaakt? Hoe kunnen we biobrandstoffen sneller en goedkoper op grote schaal produceren?

Al deze vragen kunnen worden beantwoord met behulp van zeolieten. Zeolieten zijn een groep van katalysatoren, geordend in kristalstructuren met nano-poriën ertussen. De diffusiesnelheid van moleculen in zo’n zeoliet is belangrijk om de reactie goed en snel te laten verlopen. De diffusiesnelheid van moleculen in een katalysator is afhankelijk van veel verschillende aspecten, zoals de grootte van het molecuul, de grootte van de poriën en de sterkte van de interactie tussen het molecuul en het zeoliet.

In dit onderzoek is gekeken naar hoe goed de diffusie van een aantal belangrijke moleculen (zoals koolwaterstofketens uit brandstoffen) te verklaren is aan de hand van deze eigenschappen. Daarmee wordt een verklaring gezocht voor hoe snel de diffusie verloopt.

 

Microfluidic chip, de scheikundechip van de toekomst!
Stijn Hanssen en Sophie Horlings

Scheikundige reacties verlopen soms traag en worden vaak met grote hoeveelheden materiaal / stof uitgevoerd. Dit is wat de meeste mensen denken, wij doen echter onderzoek naar een manier om deze reacties te verkorten. Wij hebben namelijk onderzoek gedaan naar microfluidic chips.

Een microfluidic chip is een chip die het mogelijk maakt de reactietijd van een scheikundige reactie (van soms zelfs enkele uren of dagen) te verkorten tot enkele seconden of zelfs minder!

Het verkorten van de reactietijd komt doordat de kanaaltjes in de chip maar enkele micrometers groot zijn, ter vergelijking de dikte van een haar is ongeveer een micrometer groot. Hoe snel verlopen deze reacties nou eigenlijk en is een reactie in een chip nou inderdaad sneller? Dat gaan wij je vertellen.

Zie ook het tabblad ‘Farmacie’ voor een aantal multidisciplinaire onderzoeken.

Weefselregeneratie door stamcellen
Eline in ‘t Velt, Sil de Jong, Tip ten Brink & Winny Collot d’Escury

Communicatie tussen kraakbeencellen & stamcellen

Steeds meer mensen in onze samenleving hebben last van artrose of andere defecten in het kraakbeen. Dit zorgt ervoor dat zowel jonge, actieve patiënten als oudere patiënten, minder goed kunnen bewegen. Mensen die lijden aan deze botziektes leven elke dag in pijn, waardoor hun kwaliteit van leven achteruit gaat.

Doordat er de laatste twintig jaar veel onderzoek is gedaan naar kraakbeendefecten zijn er tegenwoordig verschillende behandelingen, die gebruik maken van regeneratieve methoden. Deze methoden moeten ervoor zorgen dat de patiënten weer gemakkelijker kunnen bewegen zonder pijn, zodat ze niet meer worden weerhouden van hun dagelijkse bezigheden.

Wij hebben ons onderzoek uitgevoerd op het Regenerative Medicine Center van het UMC Utrecht onder leiding van topwetenschapper Lucienne Vonk. Hier hebben wij gekeken naar een van deze nieuwe methoden, namelijk kraakbeenregeneratie met behulp van een speciaal soort stamcellen, MSC’s. Deze veelbelovende methode heeft de potentie om vele mensen te genezen op een veel gemakkelijkere en minder pijnlijke manier. Ons onderzoek richt zich specifiek op hoe zogenaamde “groeifactoren” van deze MSC’s de groei van kraakbeencellen stimuleren.

Als u wilt weten hoe deze MSC’s en groeifactoren nou precies kraakbeendefecten kunnen genezen, kom dan bij ons langs!

Nu op NOS3: onderzoek naar hartinfarct
Thirza Lapré, Jolien Marcelis, Marloes Nanninga en Noud Seijger

Jaarlijks worden er in Nederland ruim 33.000 mensen opgenomen in het ziekenhuis met een hartinfarct. Niet alleen de patiënten, maar ook de naasten komen met deze hartaandoening in aanraking. Een hartinfarct heeft een erg grote impact op iemands leven, daarom is het belangrijk dat er goed naar de behandeling wordt gekeken.

Om de kans op een hartinfarct te verkleinen, krijgen veel patiënten bloeddrukverlagers, maar deze medicijnen werken niet bij iedereen even goed. Bepaalde veranderingen in het DNA kunnen leiden tot een grotere kans op een hartinfarct of een minder effectieve werking van medicijnen. Naast veranderingen in het DNA beïnvloedt ook de leefstijl van mensen het risico op een hartinfarct.

In dit onderzoek wordt gekeken naar een verandering in het DNA van het gen NOS3. Er wordt onderzocht of er een verband is tussen deze verandering, het gebruik van bloeddrukverlagers en het krijgen van een hartinfarct.

De resistentie van de Escherichia coli bacterie
Juliette Hagen, Else Oudega, Sita Coenjaerts en Isabella Vidra

De Escherichia coli bacterie: iedereen heeft deze bacterie in zijn darmen. Hij heeft daar dan ook zeer belangrijke functies en is van nature niet gevaarlijk voor de gezondheid. De E. coli bacterie kan u alleen ziek maken op het moment dat hij ergens terechtkomt waar hij niet hoort, maar deze is dan gelukkig goed te behandelen met antibiotica. Als deze echter resistent is voor dat bepaalde type antibioticum kan een patiënt daar niet mee behandeld worden. Door de toename van resistentie in de samenleving zijn steeds minder antibiotica werkzaam, dit is een groot probleem. Om een probleem op te lossen moet je de oorzaak weten. Door eerdere onderzoeken weten we dat het wonen op een intensieve veehouderij invloed heeft op het verkrijgen van een resistente bacterie. Zou dit ook gelden voor huisdieren waar mensen dagelijks mee te maken hebben? In onze presentatie zult u achter het antwoord van deze cruciale vraag komen!

Goed op de (kraak)been!
Julia van Lent, Stefanie den Engelsman, Belle Loogman & Evie Graus

Imagine; you are an athlete, you have a cartilage defect and your career appears to be over. Seems like a nightmare scenario, doesn’t it? Not only athletes suffer from cartilage defects, everyone is susceptible for cartilage defects. Luckily recent innovations have proven that it is possible to solve this problem more efficiently than before. Since cartilage does not have the potential to regenerate itself, a combination of donor and the patient’s own mesenchymal stem cells are added to the defect to stimulate the growth of the cartilage cells, that are called chondrocytes.

Previous research has shown that mesenchymal stem cell are able to differentiate into chondrocytes, however this does not apply when mesenchymal stem cells are added to the cartilage defect. The exact communication between mesenchymal stem cells and chondrocytes is still unknown but further research can create more efficient methods for repairing cartilage defects. If you would like to know more about future treatments for cartilage defects, come listen to our presentation!

The road to a cancer-free existence
Julia van Bergen, Amy de Jong and Stijn van Wijngaarden

Every year, millions of people die of cancer. The way to cure this disease is a long way. For our PWS we made a small step in this long, hard journey. We conducted research on colon cancer and the way different medicines influence gene expression in cancer cells. During our research at The Department Molecular Cancer Research at University Utrecht we discovered how important research is in the journey of solving the puzzle that is cancer. During our presentation we will present you the results of our research. So join us, in this journey to a cancer-free existence!

How to Fix a Broken Penis
Anna Laporte, Femke Degen en Myrthe Meurs 

1 op de 200 jongetjes wordt geboren met een hypospadie. Dit houdt in dat zijn plasbuis verkort is en te vroeg de penis verlaat waardoor er plasproblemen optreden. Niet alleen jonge jongetjes, maar ook oudere mannen kunnen problemen hebben met hun plasbuis. Zij hebben bijvoorbeeld teveel littekenweefsel waardoor de urine er niet meer goed langs kan.

Beide problemen kunnen verholpen met een operatie. Vaak kom je hierbij weefsel te kort. Bij oude mannen werden tot vandaag de dag delen van het wangslijmvlies gebruikt om de urethra te reconstrueren. Het is nog maar de vraag of dit ook geschikt is voor de operaties bij jonge jongetjes, omdat het weefsel hierbij aan andere eisen moet voldoen.

Tijdens ons onderzoek bij het Hubrecht Instituut in Utrecht is gezocht naar overeenkomende eigenschappen van het wangslijmvlies, de voorhuid en de urethra. Bent u nieuwsgierig geworden of er een doorbraak in dit onderzoek gemaakt is? Kom dan kijken bij onze presentatie!

Revolutionair kraakbeendefecten genezen
Jasper van den Ende, Carlos Poot, Wytze den Toom en Dan Dan Berendsen

Last van kraakbeendefecten in uw knie? Gelukkig wordt er onderzoek gedaan naar een nieuwe behandeling! Hierbij worden donor-stamcellen in de knie getransplanteerd, waardoor de kraakbeencellen zich (in grote mate) herstellen. Om beter te begrijpen hoe deze behandeling werkt, hebben wij besloten hier onderzoek naar te doen. Vooral het verschil tussen de stimulerende werking van op verschillende manieren toegepaste stamcellen is nog onduidelijk.

Dit onderzoek hebben wij uitgevoerd bij het UMC Regenerative Medicine Center. We hebben gekeken naar een aantal verschillende aspecten: wondheling, communicatie tussen cellen, metabole celactiviteit (hoeveel energie er omgezet wordt in de cellen) en de productie van kraakbeenweefsel. Uiteindelijk hebben we een duidelijk beeld gekregen van de beste manier om stamcellen in te zetten bij kraakbeendefecten. Deze kennis willen we graag met u delen

Gat in je knie? Stamcellen gezocht! (ENG)
Thomas Jalving, Fiene Kuiper en Annemarie Sänger

Alleen al in Nederland lijden 1,2 miljoen mensen aan pijn veroorzaakt door kraakbeenslijtage (artrose) in de knie. Dit aantal groeit ieder jaar met 166.000 mensen, wat het de meest voorkomende reumatische ziekte in het land maakt. Kraakbeenslijtage kan een grote invloed hebben op het dagelijkse leven van een patiënt. Vaak wordt het veroorzaakt door ouderdom of overbelasting. Vele van de al bestaande behandelmethoden resulteren in meerdere operaties en lange revalidatieprocessen. De knie herstelt nooit helemaal en de patiënt is nooit meer de oude.

Een nieuwe potentiële behandelmethode werkt met behulp van het toevoegen van stamcellen aan de knie, waardoor er grotere kans is dat de knie wel herstelt. De stamcellen kunnen onder verschillende omstandigheden worden toegevoegd, maar wat is de meest effectieve manier? Hoe werkt deze methode überhaupt en waarom is deze vaak meer succesvol dan andere methoden? Wat is het voordeel ten opzichte van een nieuwe knie?

Snelwegen in de cel
Renate Bosman, Anna Enneking en Vera van der Sluijs

Iedereen kent snelwegen, maar hoe zien snelwegen in de cel eruit? En wat nou als er werk aan de weg is? Het is van levensbelang dat cellen goed blijven functioneren. Dus hoe lossen ze dit soort problemen op? Gelukkig voor u hebben wij daar onderzoek naar gedaan. Onze focus ligt hierbij op het transport van insuline, wat van cruciaal belang is voor onder andere onderzoek naar diabetes. Waarbij we de snelwegen hebben aangepast om te kijken wat het effect op het transport was. Dit leverde naast nieuwe informatie ook de meest mooie plaatjes op. Lijkt het u interessant om hier meer over te weten kom ons dan vergecellen bij deze presentatie.

Wormen martelen voor de wetenschap
Ludvík Hejl, Jurriaan Langendorff en Douwe Rigters

Sinds ongeveer twintig jaar zijn we aangekomen in de gouden eeuw van het genetisch onderzoek. De ontdekking van baanbrekende methodes zoals RNAi, een methode om een gen te onderdrukken door middel van het onderscheppen van zijn RNA, en CRISPR-CAS9, een bacterieel complex waarmee DNA aangepast kan worden, zorgde ervoor dat de succeskans, gemak en snelheid van genetische manipulatie drastisch werden verhoogd. Samen met het modelorganisme C. Elegans, een wormpje bestaand uit slechts duizend cellen, zorgen deze ontdekkingen ervoor dat verschillende eiwitcomplexen die met ziektes geassocieerd worden sneller en beter onderzocht kunnen worden.

Het verwijderen van bepaalde eiwitten binnen de huidcellen van de wormen heeft vaak als gevolg het uit elkaar vallen van dit weefsel en daarmee vaak ook de dood. En hoe cru het dan ook klinkt om op deze  manier onderzoek te doen, het geeft wel talloze waardevolle inzichten die ons steeds weer een stap dichter bij het begrijpen en verslaan van genetische afwijkingen en kanker. Bent u benieuwd naar hoe het onze microscopische proefdieren verging? Dat zult u in onze presentatie ontdekken.

Hartstikke interessant, dat hart
Frank Ruempol, Myrthe Koppers en Simone Rossel

Per dag krijgen 195 mensen in Nederland een hartinfarct. Wat voor impact heeft dit op de cellen rond het hartinfarct? Zijn er nog delende cellen in het getroffen gebied en zo ja: zijn dat hartspiercellen?

Bij een hartinfarct, ofwel ischemische schade, krijgt een deel van het hart te weinig bloed, wat zorgt voor te weinig zuurstof en voedingsstoffen. Hierdoor raakt het hartweefsel beschadigd en sterven de cellen af. Bij ons onderzoek is gekeken of na een hartinfarct nog cellen delen en welke cellen dat zijn.

Hartspiercellen, cardiomyocyten, zijn de cellen die het hart laten samentrekken en die zorgen dat het bloed wordt rondgepompt. Het is dus hartstikke belangrijk dat deze cellen na een hartinfarct nog functioneren en delen.

Of dat inderdaad zo is, gaat u te weten komen tijdens onze presentatie.

Wanneer cellen klaar zijn met de gevestigde orde
Eline Welling en Marijn Koppe

Cellen horen samen te spannen en zichzelf op te offeren voor het voortbestaan van het lichaam. Maar wat nou als één van de mechanismen die cellen in het gareel houdt ontbreekt? Meestal worden dit soort disfunctionele cellen netjes opgeruimd door één van de vele veiligheidsmaatregelen die ons lichaam hiervoor heeft. Deze cellen worden zo grondig uit de weg geruimd, omdat ze allemaal de potentie hebben om een kankergezwel te vormen.

Jammer genoeg zijn onze cellen niet onfeilbaar, één op de vijf mensen in de westerse wereld sterft aan kanker en velen meer zullen er ooit in aanraking mee komen. Maar wat is de oorzaak van deze schadelijke fout? Er zijn velen, maar zeker één daarvan is het wegvallen van eiwitten die cellen bij elkaar houden en communicatie tussen cellen bevorderen. Daarom onderzoeken wij wat het effect is van het ontbreken van bepaalde bindingseiwitten in het microwormpje C. elegans met behulp van technieken zoals Crispr/Cas9 en RNAi. Ontdek wat voor chaos er ontstaat wanneer weefsels uiteenvallen en tumoren op de loer liggen!

Epilepsie door Alzheimer
Dianne van Dijk, Judy Doughty en Iris Jong

Alzheimer is een vorm van dementie waar de samenleving veel problemen bij ondervindt. Vrienden en familie van Alzheimerpatiënten worden niet meer herkend door hun geliefden. Mensen die kampen met Alzheimer hebben 6 tot 10 keer zoveel kans op epileptische aanvallen dan mensen die geen Alzheimer hebben.

Deze epileptische aanvallen worden veroorzaakt door een tekort aan inhibitoire synapsen: de remmende communicatiepunten in het zenuwstelsel. Dit komt mogelijk door het eiwit Amyloid-Beta. Grote ophopingen van dit eiwit worden gevonden in de hersenen van Alzheimerpatiënten.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat Amyloid-Beta te maken heeft met Alzheimer. Zou dit komen doordat het eiwit Amyloid-Beta invloed heeft op de inhibitoire synapsen? En zo ja, wat is dan de invloed van Amyloid-Beta op de inhibitoire synapsen? We hebben onderzoek gedaan naar de invloed van Amyloid-Beta op inhibitoire synapsen bij de onderzoeksgroep Cel Biologie die onder leiding staat van Corette Wierenga.

Het ijs is gebroken
Mara Bakker, Lisa Peek en Floortje van Santen

Als al het ijs op Antarctica smelt, zal de zeespiegel 65 meter stijgen. Om te voorkomen dat u straks natte voeten heeft, moet er onderzoek worden gedaan naar de ijsplaten op Antarctica. Anders ziet Europa er straks zo uit als op de afbeelding. Afgelopen zomer is er op Antarctica een deel van de ijsplaat Larsen C afgebroken. Maar wat is de relatie tussen de afbraak van Larsen C en de klimaatverandering? Bestaat er ook de mogelijkheid dat de ijsplaat kan aangroeien en zitten er positieve aspecten aan de afbraak? Aan de hand van ons verslag en het interview met NOS weerman Peter Kuipers Munneke geven wij u de antwoorden op al deze vragen.

Koud, Kouder, Koudst
Menno van Tooren, Mike van der Kuijl en Quirijn Kokkeler

U dacht het deze maanden al koud te hebben gehad, maar wij hebben geprobeerd het absolute nulpunt te bereiken. Wij hebben bij ons onderzoek gekeken naar laser- en verdampingskoeling.  Verdampingskoeling is te vergelijken met het blazen over een kopje koffie om het af te koelen. Hiermee hebben wij geprobeerd gasdeeltjes naar een zo laag mogelijke temperatuur te krijgen. Dit alles met het doel om Bose-Einstein condensaat, een fase die pas bij hele lage temperaturen optreed, te maken.

Specifiek hebben wij hierbij gekeken naar zogenoemde koelingscurves bij het verdampen. Een paar verschillende curves, een aantal gram natrium en vele kopjes warme chocolademelk verder, zijn wij tot interessante conclusies gekomen. Graag vertellen wij u meer over het onderwerp en onze resultaten, dus kom vooral langs en vergeet uw muts en handschoenen niet!

Augmented Reality Sandbox
Thomas ten Damme, Marien Matser, Maarten Verboom en Dyonne van Vulpen

Spelen in de zandbak lijkt vooral heel leuk, maar is het niet ook heel leerzaam?

Tijdens onze presentatie zullen wij wat vertellen over het gebruik van augmented reality in het onderwijs. De augmented Reality Sandbox is een zandbak waar extra mogelijkheden aan toegevoegd zijn. Wij hebben met behulp van een Augmented Reality Sandbox het leerproces bekeken van kinderen en hoe/of de Augmented Reality Sandbox de kennis van de leerlingen beïnvloed. Dit hebben wij gekeken op het principe van embodied learning, ook wel het leren met dingen die je vast kan houden genoemd. Wil je weten of de Augmented Reality Sandbox daadwerkelijk de kennis van leerlingen beïnvloedt? Kom dan vooral langs bij onze presentatie op het thesissymposium.

Fundamental research in the nature of light
Tom Yildirim, Pim Veefkind en Kiki Dekkers

The universe at its smallest of scales is governed by laws so contradictory to human intuition that no one is genuinely able to grasp the true nature of reality. Photons, electrons, and all the other fundamental particles of the universe behave so strangely that the familiar theorems of classical physics have been challenged. Mind-blowing phenomena like ‘particles’ being at two positions at once, teleportation, and results which can neither be explained by the behaviour of a particle or a wave, happen right under our own eyes. It is time to unveil once and for all the quantum nature of the universe.

De evolutie van het universum
Tomas Koekkoek, Hugo Leopold, Isabel Meij, Tünde Meijer

Heb je ooit naar boven gekeken en gedacht: Waar komt het universum vandaan? Hoe lang bestaat het al? Hoe groot is het? Op deze vragen zijn de meest uiteenlopende antwoorden bedacht, maar met behulp van moderne technologie hebben we in de laatste honderd jaar grote stappen gezet in het begrip van ons universum.

De fundamenten voor de moderne kosmologie werden gelegd door grote namen als Einstein, Hubble en Friedmann. Wij zijn met de hulp van Dr. E. Pajer in hun voetsporen getreden. We hebben literatuuronderzoek gedaan en zijn met behulp van datasets van het Supernova Cosmology Project op zoek gegaan naar de antwoorden op deze fundamentele vragen over ons universum.

Ancient forces showering down upon us
Thomas Borsje, Stijn Zijtregtop en Semmi Kamel

Since the beginning of mankind every single one of us and our ancestors have been bombarded by unknown particles from outer space. Particles which often originate from places many lightyears away hit our atmosphere at astronomical speed to decay into muons and reach us just before the end of its lifespan. From violent collisions in extreme conditions like that of the stars those invisible particles reach us on our earth every single second.

Using special and carefully calibrated apparatus we were able to make these invisible muons visible for our research. By analysing our own and other researchers’ collected data we attempted to improve our knowledge of the mysterious forces of the universe through these muons and the difference measured between their frequency of impact during the night and day. Through some unexpected results interesting conclusions have been drawn about the not yet fully understood mechanics of muons.

De ‘koele’ magneet!
Vincent Hoffmann en Ward Brouwers

Wat is de grootste belemmering bij het opschalen van de experimenten in Cern? Computers zijn niet in staat om de grote hoeveelheden data te verwerken. Er gaat tegenwoordig namelijk nog veel energie verloren aan warmte en dit is zonde.

Supergeleiders zijn de oplossing! Dit soort geleiders verliezen al hun elektrische weerstand, wanneer zij bijna tot het absolute nulpunt gekoeld worden. Deze weerstandloze toestand heeft nog een ander bijzonder effect: het ‘Meissner-effect’.

Wat is dit effect nu precies en hoe is het theoretisch te verklaren? Onder begeleiding van de professor Henk Stoof gaan wij jullie antwoord geven op deze interessante vragen. Tijdens ons theoretische onderzoek zijn wij een aantal bijzondere zaken aan het licht gekomen. Kortom, bent u geïnteresseerd in hoe wij in de toekomst beter met onze energie om kunnen gaan en/of zoekt u naar antwoorden op onbeantwoorde vragen, kom dan vooral langs bij onze presentatie.

Blue Energy – Hoe CAPMIX een bijdrage kan leveren aan de oplossing van het energieprobleem
Jannes Vleming, Arie Huijgen en Sven Leenman

Fossiele brandstoffen zijn niet de toekomst. Of het nog 20, 50, 100 of 200 jaar duurt is niet zeker te zeggen, maar ze raken op. En als al deze energiereserves worden gebruikt zoals we ze nu gebruiken, zal het broeikaseffect dusdanig erg zijn dat een groot deel van de aarde onbewoonbaar wordt.

Veel wetenschappers zien het als hun persoonlijke missie om dit probleem op te lossen. Vaak komen zij met hele innovatieve en veelbelovende ideeën, maar hoe haalbaar zijn deze? Ook Doriano Brogioli, de ontwikkelaar van CAPMIX, een methode om met redelijk goedkope materialen energie op te wekken uit zoet- en zoutwater, wil hieraan bijgedragen. Of zijn methode wel het energieprobleem zou kunnen oplossen hebben wij onderzocht. Hiervoor hebben we berekend wat verschillende omstandigheden uitmaken voor de energieopbrengst.

De Odysee van een deeltje in een suspensie
Lucas Abbenhuis, Evert Sarolea, Samuel Klumpers en Jip Ridderbos

Wat is spannender dan als deeltjes in een suspensie heen en weer worden geschud door de kracht van Poseidon en de diffusiecoëfficiënt?

Ons onderzoek gaat over een analyse van de Brownian motion met behulp van een zelfgebouwde microscoop die op nanoschaal deeltjes kan waarnemen. Hoe kun je vervolgens hiermee de viscositeit van de suspensie berekenen?  Dat is één van de vragen van elke wetenschapper samen met ‘hoe groot is het heelal?’ en ‘hoe is het leven ontstaan?’. Tijdens de controle van een vloeistof is de viscositeit erg belangrijk. Als deze te hoog of te laag is dan kan dit een groot aantal problemen geven. Met de resultaten van ons onderzoek konden we vervolgens de viscositeit van onze suspensie berekenen. Wil je meer weten? Kom dan naar onze presentatie!

A Glitch in the Matrix
Geert van der Vorm, Ezra Leeuwenhage & Jasper Verbeeten

So, imagine that everything you do online, from looking through your browser history to using the 5 figures on your bank account, is accessible for any hacker on earth with the right tools. Within a decade, this will be the reality if we don’t change our security protocols soon, because Quantum Computing is becoming reality.  Due to the development in the field of Quantum Computing, the breaking of cryptography as we know it is coming closer and closer every day. Ever since 2015, more money has been involved in bankcard transactions than in cash and credit card transactions combined. Children and teens use apps on their phones and the internet continuously, their parents use computer systems containing confidential information at work, so today security is more important than ever before.

Luckily, there is a solution: a protocol that can provide secure encryption even against computers that are exponentially faster than the ones we know and use today. But how does a Quantum Computer work and why is it that much more effective at decrypting than current computers? And more importantly, how can we protect our online privacy in the future against such a powerful machine?

Da‘s pech, vliegtuig weg!
Rick Akkerman, Hidde de Bos en Bram Rigter

Iedereen heeft weleens een computerprobleem, vaak onbeduidend maar soms ernstig. Veel systemen in de samenleving werken op computerprogramma’s. Als deze bugs bevatten, kan dit grote problemen creëren. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de verschillende manieren om fouten in computerprogramma’s te kunnen opsporen, op te lossen en zelfs te voorkomen. Eén van deze manieren is Modelchecking.

In een model checker wordt een computerprogramma of logistiek proces gevat in een model waarna er zogenaamde queries (vragen) op los kunnen worden gelaten. Modelcheckers zijn er in alle soorten en maten, zoals SPIN, Java PathFinder en Uppaal. Voor deze thesis hebben we gebruik gemaakt van Uppaal. Deze thesispresentatie zal dieper ingaan op de basisprincipes van modelchecking, en hoe wij deze in praktijk hebben toegepast op de processen die zich afspelen op een luchthaven.

Netflix weet wat jij wilt, maar ben jij het daar mee eens?
Nadine van Raaij

Steeds vaker zie je advertenties op internet voorbij komen van iets dat jou interesseert en waarvan wordt gedacht dat het handig is voor jou, dit zijn aanbevelingen. Maar hoe weet het aanbevelingssysteem eigenlijk waarin jij geïnteresseerd bent? Hoe komt deze aanbeveling tot stand? Wanneer trekken mensen zich hier iets van aan en wat is het effect van aanbevelingssystemen op de maatschappij? Dit zijn vragen die bij mij opkwamen toen ik een serie op Netflix aan het kijken was en er aan het einde van de serie een nieuwe serie aan mij werd aanbevolen. Na mijn presentatie weet je hoe aanbevelingssystemen werken en weet je wat de “gevaren” zijn van aanbevelingen en data die jij (onbewust) vrijgeeft. Ga je nog wel van je eigen mening uit en hoe zal dit in de toekomst veranderen naarmate we meer te maken krijgen met aanbevelingen? Wil je meer weten over aanbevelingssystemen en hun impact? Kom dan naar mijn presentatie toe!

DSZQUPHSBGJF, oftewel cryptografie
Emilin van Ruiten, Lisa van Asselt en Lizanne van der Laan

U heeft in uw kindertijd vast wel een keer een eigen geheimschrift bedacht. Bijvoorbeeld de letters van het alfabet een paar plaatsen verschuiven of elke letter vervangen door een symbool. Dit zijn voorbeelden van cryptografie, het versleutelen van informatie. Daarna bent u waarschijnlijk niet meer bewust bezig geweest met tekst versleutelen en geheimhouden, maar onbewust nog zeker wel.

Om via internet te communiceren is bijvoorbeeld een manier nodig om ervoor te zorgen dat anderen uw berichten niet kunnen lezen. De systemen die hierbij gebruikt worden zijn natuurlijk iets ingewikkelder dan de systemen die u als kind gebruikte, maar het principe is hetzelfde. Wat is cryptografie en wat is het belang hiervan? Dat wordt duidelijk in deze presentatie!

Geen woorden, maar beelden
Dana Hoogeboom, Hein van der Weide en Jeroen Dollé

Kun je een programmeertaal volledig visualiseren? Hoe ziet een programmeertaal eruit zonder code, en met alleen maar beelden? Zou op deze manier iedereen een programmeertaal kunnen leren? In deze voordracht leggen we uit wat de voordelen van visueel programmeren zijn voor het informatica onderwijs op basis van onze literatuurstudie.

Daarnaast bespreken we hoe de programmeertaal Haskell met Marama gevisualiseerd wordt. In ons onderzoek hebben we het succes van Marama getoetst via enquêtes. We bespreken de uitkomsten en aanbevelingen die hieruit naar voren kwamen en de aanpassingen aan Marama die we op basis hiervan gedaan hebben.

Bent u benieuwd naar de antwoorden op deze vragen? Dan hebben wij maar één ding te zeggen: kom kijken.

Verbod op vieze en vervuilende brommers: dat lucht op!
Esther Kulik en Maarten Trietsch

Is het mogelijk mensen zelf te laten meten aan luchtkwaliteit? Hoe vervuilend is de gemiddelde brommer nou écht? Hoe kan fijnstof uitstoot worden verminderd?

In ons onderzoek hebben we een nieuwe methode getest voor het meten van fijnstofuitstoot en deze toegepast op brommers. Met sensoren, die een flinke slag goedkoper zijn dan de officiële meetapparatuur waarmee het RIVM de luchtkwaliteit meet (én berekent), hebben we wekenlang fijnstofuitstoot gemeten en deze resultaten in een gigantisch excelbestand verwerkt. Uiteindelijk is de vraag hoe fijnstofuitstoot verminderd kan worden niet onbeantwoord gebleven en wij delen deze conclusie graag met een groot publiek.

Hersengolven liegen niet!
Anna Lampe, Brechtje Krijvenaar en Minka Snoek

Kom naar onze presentatie als u voortaan een goed excuus wilt hebben om in slaap te vallen tijdens een saaie presentatie! Vraagt u zich ook altijd af waarom u zich soms niet kunt concentreren of waarom u moeilijk in slaap kunt vallen? Wij hebben hét antwoord voor u!

In ons onderzoek hebben wij namelijk onderzocht of er een verband bestaat tussen iemand z’n persoonlijkheid en z’n gemoedstoestand; en zijn of haar prestatie tijdens het spelen van de game DayDream. De game DayDream is een spel dat aangestuurd wordt met de hersenen, met name iemand z’n hersengolven. Dit gebeurt tijdens het spelen van de game wanneer iemand zich concentreert of ontspant. De uitkomst van ons onderzoek helpt volwassenen en kinderen met psychische klachten en trauma’s.

We hopen u te zien en natuurlijk zullen we ervoor zorgen dat u niet in slaap valt!

Voor God spelen: Crispr maakt het mogelijk
Auke van der Kuil, Ruben Mulders en Koen van der Kuil

Voedzamer vlees, langer houdbare groenten en geen aangeboren aandoeningen meer, wie zegt daar nee tegen? Met Crispr is dit, en nog veel meer, mogelijk. Maar is dit wel iets wat wij willen? Want naast deze oplossingen voor serieuze problemen zoals een voedseltekort en aangeboren aandoeningen, kunnen we later ook met behulp van Crispr onze oogkleur veranderen of wellicht zelfs onze intelligentie, fysieke gesteldheid en het zintuiglijk vermogen. Waar leggen we de grens?

In ons onderzoek hebben wij gekeken in hoeverre het mogelijk is met deze revolutionaire techniek specifieke modificaties in het DNA van bacteriën te kunnen aanbrengen, in vergelijking tot natuurlijke DNA mutaties en mutaties als gevolg van UV-straling.

Brain-Computer Interfaces
Maartje van der Lingen, Vroukje van der Vliet en Nienke Jansen

Onderzoekers staan op het punt een doorbraak te maken in de interactie tussen brein en computer. Hersenactiviteit kan worden uitgelezen en hiermee kunnen verschillende apparaten worden aangestuurd: Brain-Computer Interfaces. Dit gebeurt veelal door middel van elektroden die op de hersenen worden geplaatst. Dit vereist een ingrijpende operatie.

Wat als er een eenvoudigere manier bestaat voor het uitlezen van hersenactiviteit, waarvoor geen operatie nodig is? Om deze kwestie draait ons onderzoek. We hebben de meetnauwkeurigheid onderzocht van elektroden die op de schedel worden geplaatst (EEG), waarvoor dus geen operatie nodig is. Belangrijk in ons onderzoek zijn de vragen: Hoe werken Brain-Computer Interfaces precies? En: In hoeverre kan met een EEG een computer worden aangestuurd?

Autisme: een poepprobleem?
Jerom Groenewegen, Sterre Schouten en Charlotte Wissing

Bij autisme denkt u vast aan een geestelijke stoornis. De diagnose van autisme wordt dan ook gedaan via gedragssymptomen, zoals minder ontwikkelde sociale vaardigheden en moeite met communiceren. Dat er alleen naar gedrag gekeken kan worden, maakt die diagnose heel moeilijk en de behandeling al helemaal. Er moet toch ook een biologische verklaring zijn voor de stoornis?

Er is al bekend dat autisme genetisch overdraagbaar is, maar steeds meer onderzoek wijst op nóg een oorzaak. Gebleken is namelijk dat er een verband is tussen autisme en een onevenwichtige samenstelling van bacteriën in de darmen, die resulteert in onder andere diarree en/of constipatie.

Een van de bacteriën die meer voorkomt in de darmen van autisten, produceert in hoge mate de stof p-cresol. Wat heeft deze verhoogde concentratie p-cresol voor effect in de hersenen? Kunnen we de stof aanwijzen als kenmerk van autisme óf zelfs als veroorzaker van autisme? In onze presentatie gaat u zien of autisme daadwerkelijk een poepprobleem is.

Attention please
Petra Aantjes, Laura den Boon en Elsa Colier

Luister je wel eens muziek tijdens het leren? Of heeft u (klein)kinderen die dit doen? Wij doen dit in ieder geval, maar komt dat onze concentratie wel ten goede? Om dit uit te zoeken hebben we een onderzoek opgezet. Met behulp van hersenapparatuur en een concentratietest maten we het concentratievermogen van 41 proefpersonen, terwijl ze naar muziek luisterden die ze leuk vonden of juist niet. Op deze manier hebben wij geprobeerd een antwoord te vinden op de vraag: Heeft de voorkeur voor muziek invloed op het concentratievermogen van een middelbare scholier? Op die vraag hebben wij een antwoord gevonden: klinkt u dat niet als muziek in de oren?

Nerveus? Gamen helpt?!
Femmie Bloem en Dirk Heikoop

Nerveus? Gamen helptZweethanden en een kriebels in je buik, herken je dat gevoel wanneer je naar de dokter toe moet? Om zulke problemen te verhelpen is een game ontwikkeld: Daydream. Dit is een game, aangestuurd door de hersenen, waarin je leert te ontspannen of te concentreren op momenten dat jij het nodig hebt!

In de toekomst zullen games veel gebruikt worden in de medische wereld, zo ook de Daydream game. Maar hoe werkt deze game en werkt hij überhaupt? Dat is wat wij hebben onderzocht. Hebben persoonlijkheid en stemming invloed op hoe goed de game wordt gespeeld? En wie zijn er beter in het spelen van de game, mannen of vrouwen?

De medische toekomst bestaat uit spelenderwijs genezen en dat begint hier, met deze game. Patiënten met een angststoornis, een psychose of een andere psychische stoornis kunnen zo bijvoorbeeld in een bekend milieu geholpen worden. Kom kijken en stap de toekomst binnen!

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet!
Julia Uijttewaal en Wieke de Kruijf

Hoe goed kunnen jongeren emoties herkennen? En wanneer kunnen ze dat net zo goed als volwassenen? Is emotieherkenning belangrijk? Dit zijn een aantal vragen die wij in de thesis hebben beantwoord.

Emoties vertellen iets over hoe we ons voelen en zijn dus essentieel voor goede communicatie. Wereldwijd zijn er zes basisemoties die door alle verschillende culturen, universeel herkend kunnen worden.

De meeste jongeren kunnen emoties goed herkennen, maar wat als emoties heel subtiel zijn, zoals een beetje blij of een beetje boos? Er wordt verwacht dat vrolijk goed wordt herkent, ook als deze subtiel is, maar is dat wel zo?

Onderzoek naar emotieherkenning kan mensen helpen die niet zo goed emoties kunnen herkennen, zoals mensen met autisme. Daarom is het belangrijk dat we de ontwikkeling van emotieherkenning in beeld brengen. Wij hebben geprobeerd ons steentje hierin bij te dragen door emotieherkenning van verdrietig, blij en walging te onderzoeken.

Wil je ons blij maken en ben je benieuwd naar antwoorden op bovengenoemde vragen? Kom dan naar onze symposium presentatie!

Mastermind gekraakt!
Thom Zwamborn en Daniël van Etteger

Wij hebben een geheime manier om altijd te winnen in 5 stappen of minder! Wil je weten hoe dit werkt? Kom dan naar ons symposium en versla je kinderen elke keer weer! En zit je een beetje krap bij kas? Geen zorgen, daar kunnen we je ook nog bij helpen. Een pincode kraken was namelijk nog nooit zo makkelijk met onze geweldige methode. Wees er snel bij, want op=op.

Voor de mensen die nog niet weten wat mastermind is, mastermind is dat spelletje met gekleurde pinnetjes waarbij je moet raden wat de tegenstander voor kleurcode bedacht heeft.

Hoe tel je verder dan oneindigheid?
Menno Breddels en Rutger Vincken

Zo goed als iedereen kan wel tellen. We leren het al in de eerste jaren van ons leven. Als we gaan tellen beginnen we vaak met 0, daarna komt 1, daarna 2, op een moment zal je 452 bereiken, daarna 453, nog veel later zal je een miljoen bereiken, nog weer later een miljard, maar stel dat je alle natuurlijke getallen gehad hebt? Welk getal komt daarna? Oneindig? Kom naar onze presentatie als u uw kennis over getallen wilt uitbreiden. Wij hebben het verband onderzocht tussen deze oneindigheden en priemgetallen.

Hacken met quantumcomputers
Sam Pijnenburg, Boaz Lips en Mark Vermeulen

Van email tot internationaal bankverkeer: allemaal maakt het gebruik van versleuteling om onze data te beschermen. Wij zullen laten zien hoe, met behulp van quantumcomputers, deze versleuteling te breken is.

Een quantumcomputer heeft heel bijzondere toepassingen, omdat deze werkt met de bijzondere fundamentele eigenschappen van de materie op het kleinste niveau. Behalve hacken hebben quantumcomputers ook andere toepassingen, zoals geavanceerde (medische) simulaties of snel zoeken in enorme databases. Maar hoe werkt onze computerbeveiliging eigenlijk? Hoe kunnen quantumcomputers gebruikt worden om deze beveiliging te breken? En wat kunnen we daartegen doen? Antwoord op deze vragen én meer vindt u in deze presentatie.