Nieuws

11 juli 2017

Subsidie doorstroom po-vo

Scholen die samen aan de slag willen met doorstroomprogramma’s po-vo kunnen hiervoor een subsidie aanvragen. Het gaat om programma’s die basisscholen en middelbare scholen zelf inrichten om zo de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs soepeler te laten verlopen voor kwetsbare leerlingen.

Samenwerkende scholen kunnen tot 1 oktober 2017 een subsidieaanvraag indienen bij
DUS-I. Of kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid.nl