Nieuws

12 februari 2018

Stuurgroep U-Talent

Foto Harrie Eijkelhof stuurgroep U-TalentHarrie Eijkelhof heeft aangegeven af te treden als voorzitter van de Stuurgroep U-Talent. Harrie is vanaf het allereerste begin (in 2003) bestuurlijk betrokken geweest bij eerst het JCU en later U-Talent. Hij vindt het nu tijd om een stap terug te doen.

Egbert Boerma, rector van het Corderius College en sinds 2004 lid van het bestuur van het JCU en later van de Stuurgroep U-Talent, neemt zijn voorzitterschap voorlopig over. Op het partneroverleg in het najaar zal stilgestaan worden bij het aftreden van Harrie én zal een voorstel gedaan worden voor de verdere invulling van het voorzitterschap van de U-Talent Stuurgroep.