Nieuws

15 oktober 2019

Speel een puzzelbox in jouw klas

Puzzelboxen zijn ‘omgekeerde’ Escape rooms. Vanaf november kunnen U-Talent partnerscholen puzzelboxen gratis lenen om te spelen in de klas. Er zijn twee onderwerpen beschikbaar: Zoönose en Plastic soep. Een derde box met als onderwerp Math & Carbon Emission is nog in ontwikkeling.

Wat is een puzzelbox?

In plaats van ontsnappen uit een kamer, moet je inbreken in een grote box met hangsloten en cryptische opdrachten. Een team van 5-6 leerlingen zit om de box heen, en werkt samen om de opdrachten uit te voeren. Door meerdere boxen tegelijk te gebruiken, kan de hele klas meedoen.

De puzzelbox over zoönosen sluit aan bij het biologie examenprogramma over immuniteit. Tijdens het spelen oefenen de 4/5 havo/vwo-leerlingen de begrippen van immuniteit in een realistische context: het bestrijden van een zoönose, een infectieziekte die van dier op mens overdraagbaar is.

Bij de puzzelbox over plastic soep kijken 3 havo/vwo- leerlingen naar hun eigen rol in het probleem en worden ze zich bewust van verschillende wetenschappelijke oplossingen.

Reserveer een puzzelbox

Om een puzzelbox te lenen, kun je je aanmelden via Alice Veldkamp, vakdidacticus van het Freudenthal Instituut. Een student en een onderzoeker komen met de boxen mee naar je school. We verwachten dat de docent de nabespreking verzorgd en na de les spreken we graag de docent en een paar leerlingen over hoe zij de puzzelbox ervaren hebben.

 

Artikel verschenen n.a.v. ontwikkeling puzzelbox

Veldkamp, A., Daemen, J., Teekens, S., and Koelewijn S., (2019). Puzzle boxes: the next evolutionary shape of escape rooms in education. Paper presented at the Fourteenth European conference on technology-enhanced learning, Delft. Available at https://hls-d3.iucc.ac.il/outcomes/papers/