Nieuws

22 januari 2019

Special formatief evalueren

formatief evaluerenSLO heeft in samenwerking met leraren VO, de Hogeschool Utrecht, Wageningen Universiteit, VO-raad en vakblad Van twaalf tot achttien een special ontwikkeld over formatief evalueren. Hierin vind je theorieën, voorbeelden, instrumenten en hulpmiddelen om jou als leraar en schoolleider handvatten te geven om werk te maken van formatief evalueren.

Download het themakatern formatief evaluaeren

Nascholing

U-Talent organiseerde dit schooljaar een bijeenkomst over digitaal formatief toetsen. Er is een grote kans dat we hier volgend schooljaar een vervolg aan zullen geven, dus geef je op voor onze activiteitenmail als je hiervan op de hoogte wilt blijven.