Schoolprojecten op het Leerlingenfestival

Leerlingen van U-Talent partnerscholen presenteren inspirerende schoolprojecten op het Leerlingenfestival tijdens de U-Talent conferentie. De projecten worden beoordeeld door een jury en zij bepalen de winnaars. De leerlingen kunnen hiermee een Ticketmaster giftcard winnen en daarnaast wint de school €200,-. De volgende projecten zijn op het Leerlingenfestival te vinden. Ga langs en doe inspiratie op!

 

Cals College

Escape room voor natuurkunde

Leerlingen van 4Havo hebben een Escape Room gemaakt met opdrachten voor aankomende 3H leerlingen. Deze nieuwe 3H leerlingen gaan vooral praktisch aan het werk met natuurkundige problemen.

 

Krimpenerwaard College

The Wrong Choice

The Wrong Choice is een platformergame waarin je als eekhoorn de strijd aangaat tegen de beren uit de ondergrondse berenmetropool Ursotropolis, of misschien wel je eigen dorp… In ons profielwerkstuk hebben we nagedacht over alles wat er komt kijken bij het maken van een game; en dat is niet alleen het programmeren. The Wrong Choice is een compleet originele game met alle graphics, code, muziek, leveldesign én verhaal helemaal zelf ontworpen. Komt u ook genieten van het zonnebloemveld uit level 2, of de bosbrand van level 4? Kom dan vooral naar onze stand kijken. Mocht u de game zo leuk vinden, dat u hem helemaal wilt spelen? Open dan de volgende link: thewrongchoice.rf.gd

Artificial Intelligence

Voor mijn PWS heb ik een artificial intelligence gemaakt die zelfstandig een computerspel leert spelen. Ik heb bij mijn onderzoek voornamelijk gekeken naar de handigste manier om een AI te maken en wat de wiskunde of algoritmes achter zo’n zelf denkend programma zijn. Het is uiteindelijk gelukt een werkende AI de creëren die men kan zien “leren”.

Zelfgemaakte windturbine

Voor mijn profielwerkstuk heb ik een windturbine gebouwd. Hij is helemaal zelf gemaakt en ontworpen. Bij dit werkstuk heb ik ook een onderzoek gedaan naar de wieken. Hierbij heb ik gekeken naar verschillende groottes en standen van de wieken en ben ik tot een eindresultaat gekomen. Het is mij uiteindelijk gelukt om een voltage van 5,7 V op te wekken, wat genoeg is om mijn telefoon op te laden.

 

Amadeus College

Tiny house

Wij hebben de module ‘Het beste idee van Nederland’ gedaan. Daarbij hebben we een oplossing verzonnen voor het probleem huisvesting: Tiny Houses. Dit zijn kleine, goedkope huisjes die duurzaam en vaak ook zelfvoorzienend zijn. We hebben zelf een zo duurzaam en efficiënt mogelijk Tiny House ontworpen.

Pinguïnschippers

Ons leek het allebei heel erg leuk om een escape room te maken. We houden allebei van pinguïns en bedachten dus dat ze op een schip zaten tussen de pinguïns. Er zat een lek in het schip die ze moesten dichten. Normaal ontsnap je uit een escaperoom, maar ons leek het leuk om hen de escaperoom te laten oplossen (maken).

 

Het Nieuwe Lyceum

Algen kweekwedstrijd

Doel: Zoveel mogelijk algen, Chlorella sorokiniana, kweken op een zo duurzaam mogelijke manier in een tijdsbestek van 4 weken.

De wedstrijd: Op de startdag krijgt iedereen een oplossing van 250 ml met daarin algen. Aan het begin en aan het eind van de wedstrijd wordt op 2 verschillende manieren het aantal algen gemeten.

De leerlingen bedenken en maken een duurzame opstelling die op allerlei manieren de optimale omstandigheden voor de groei van de algen creëert. Als er elektrische energie wordt gebruikt moet het gebruik bijgehouden worden met een meter.

De algenkweekwedstrijd wordt gewonnen door aan het eind op de meest duurzame manier de meeste algen te hebben gekweekt. Gedurende de wedstrijd zijn voor diverse uitzonderlijke prestaties extra punten te verdienen. De combinatie van de meeste algen en de meeste punten levert de hoofdprijs op.

 

Veenlanden College

Lasersnijmachine

Je zult maar twee rechterhanden hebben, én een gezond stel hersenen. Met die hersenen komt het op de HAVO en het VWO wel goed. Maar met die rechterhanden?

Op het Veenlandencollege zijn wij, in eigen tijd, al bijna twee jaar bezig met een uitdagend technisch project: de bouw van een grote lasersnijmachine. Op basis van een bouwbeschrijving van een 18 jarige (!) Vlaming en een budget van 2000,- zijn we in de weer met een T-slot profiel, Arduino’s, een CNC shield, stappenmotoren, een laser, spiegels en lenzen en nog veel meer. Daarbij worden we geholpen door bedrijven in de buurt (met een échte laser, 2000 boutjes en moertjes, CNC van speciale onderdelen & op maat zagen, sponsoring van de laserhead, knoppen en schakelaars). De machine is gedeeltelijk herontworpen, en is nog steeds niet af. Hopelijk lukt dat ná het examen, als er weer wat meer tijd is. Als de machine af is hebben we school een grote dienst bewezen, want met zo’n snijder kunnen andere leerlingen de mooiste dingen maken in de Makerspace in aanbouw.

 

Het Baarnsch Lyceum

BètaSterren project management website

Denken? Je signaleert een probleem en bedenkt een oplossing

Wij, de BetaSterren van Het Baarnsch Lyceum, hadden een probleem. Onze projecten werden namelijk laat nagekeken, we raakten onze papieren verslagen kwijt en we konden er thuis niet aan werken. We dachten: dat kan beter. Aangezien wij wat ervaring met het ontwikkelen van applicaties hadden, hebben Brian en ik de oplossing voor dit probleem ontworpen.

Doen! Je realiseert de oplossing

We hebben namelijk de BetaPlus webapplicatie gemaakt ( http://l1c.me/betaplus ). Met onze gebruiksvriendelijke webapp kunnen alle BetaSterren leerlingen hun projecten digitaal aanmaken, beheren, en natuurlijk inleveren. De docenten kunnen projecten bekijken, feedback geven en beoordelen.

 

Gymnasium Camphusanium

Redox als energievoorziening

In deze module wordt redoxchemie en thermodynamica behandeld vanuit een milieuchemisch perspectief. Aan de hand van voorbeelden uit de bodemsanering en de duurzame energie worden de begrippen redoxpotentiaal, Gibb’s energie, enthalpie en entropie uitgelegd. Redoxreacties spelen een grote rol in het milieu. Dat begint al bij de fotosynthese. Door de fotosynthese vindt een scheiding van lading plaats. Positief in de atmosfeer negatief in de bodem. In de troposfeer wordt zuurstof door de instraling van zonlicht verder geoxideerd tot ozon (O3), een nog sterkere oxidator.

 

St. Bonifatius College

A Robot in a Day

A robot in a Day is een startactiviteit voor leerlingen van leerjaar 3/4, om te laten ervaren wat het plusvak O&O Robotica voor hen kan betekenen. Binnen een dag wordt een robot gebouwd en geprogrammeerd. De dag wordt afgesloten met een robot-toernooi.

In dit project maken de leerlingen kennis met alle aspecten van O&O Robotica: programmeren, elektronica, motoren & sensoren en engineering. Maar het belangrijkste aspect is inventiviteit. Zelf oplossingen bedenken en problemen aanpakken.

 

SG Huizermaat

Binas Fact Check

De natuur zoals wij die om ons heen beschrijven wordt bepaald door de waarden van een aantal constanten. Een steen die van een toren valt heeft na 1 seconde een snelheid van 9,81 m/s, in 12 gram koolstof zitten 1 mol atomen en zonlicht reist met 299792 km/s naar de aarde. Deze zogenaamde natuurconstanten zijn experimenteel bepaald, maar kloppen deze waarden wel? Kun je ze in een eenvoudig experiment narekenen? En met welke nauwkeurigheid?

In deze lessenserie hebben groepjes van 3/4 zich verdiept in een natuurconstante naar keuze: wat beschrijft de constante en hoe is deze waarde historisch tot stand gekomen? Vervolgens is via een eenvoudig experiment de waarde zo nauwkeurig mogelijk bepaald.

 

Amersfoortse Berg

Know your enemy, know yourself

Dit is de naam van het schoolproject dat is uitgevoerd bij Biologie op de Amersfoortse Berg 18-19. Een theoretische opdracht, die twee belangrijke onderwerpen omvat:

  1. Leerlingen verdiepen zich in borstkanker en het gebruik van (doelgerichte) medicijnen.
  2. Leerlingen dienen de vragen te beantwoorden met goede literatuur (gebruik van PubMed).

De leerdoelen worden uitvoerig vermeld en verwijzingen naar filmmateriaal wordt gegeven. De opdracht is verdiepend en leerlingen vinden de opdracht leuk. Het materiaal is ontwikkeld door: The National Center for Case Study Teaching in Science (NCCSTS), University at Buffalo, State University of New York. Informatie wordt gegeven over hoe je toegang krijgt tot het vele materiaal dat is ontwikkeld.

 

Ds. Pierson College

Supergeleiding en weerstand

In ons profielwerkstuk hebben we onderzoek gedaan naar het verband tussen weerstand en supergeleiding. Door een meting te doen aan het Meissner effect en een gecompliceerde berekening hebben we de maximale hoeveelheid weerstand in een supergeleider kunnen bepalen. Tevens hebben we door een vierpunstmeting de tc bepaald.

 

Jordan Montessori Lyceum Zeist

JordanExact scheikunde escaperoom

Het Jordan begint in 4VWO met het programma JordanExact. Per periode van 8 weken voert de groep leerlingen een opdracht of opdrachten uit gekoppeld aan een bètavak en onder begeleiding van een docent van dat vak. Eén van deze lessenseries bestond uit het maken van een escaperoom scheikunde voor hun klasgenoten. De 5V-JordanExact-leerlingen vertellen over en presenteren een deel van hun opdrachten.

Leidsche Rijn College

Ontwerp een Escape Room

De opdracht voor de leerlingen was om een escape room te ontwikkelen voor de leerlingen die in het jaar daarop mee zullen gaan doen aan het schoolprogramma. Daarnaast is de opdracht ook binnen de vrije ruimte van Natuur Leven en Technologie gebruikt. De eisen voor de escape room waren:

  • Bevat verschillende bèta vakken
  • Niveau: 5e klas
  • Bevat bij voorkeur practica

Naast de puzzels moesten de leerlingen ook een docentenhandleiding maken met daarin onder andere: een lijst van benodigdheden, uitleg over de opzet van de puzzels, de oplossing(en) en eventuele hints voor de deelnemers.

De NLT leerlingen mochten kiezen om een escape room te maken over verschillende bèta vakken of over één van de NLT modules die ze de afgelopen jaren gevolgd hebben. Aan het einde van de periode hebben de leerlingen de verschillende escape rooms van elkaar getest en beoordeeld.

Pallas Athene College

Cyberschaap

Dit project is een verkenning van kunstmatige intelligentie. Het hart van het project is een raspberry pi, waarop tensorflow (een programma specifiek geschikt voor neural networks) draait. In tensorflow heeft Google een neuraal netwerk getraind dat objecten kan herkennen. Dat netwerk hebben we op onze raspberry gezet. Vervolgens hebben we een camera op de raspberry aangesloten, en ervoor gezorgd dat de foto’s van deze camera aangeboden worden aan het neuraal netwerk. Dat netwerk “bedenkt” dan om wat voor object het kan gaan. Tenslotte wordt de tekst-output van het neurale netwerk aangeboden aan een text-to-speech programma, zodat het cyberschaap kan zeggen wat hij ziet.