Robotica leerlijn

Activiteiten 2020-2021

De U-Talent Roboticaleerlijn is een onderwijsprogramma voor zowel leerlingen als voor docenten.

Leerlingen

Voor leerlingen bieden we workshops en challenges, waarbij leerlingen op verschillende niveaus zowel inhoudelijk als experimenteel kennismaken met robotica.

First Lego League: Kick-Off 2020

Online op donderdag 24 september 2020 van 10:00-15:00 uur

Programma

Deze activiteit is voor scholen die deelnemen aan de First Lego League. Het is een gezamenlijke aftrap van het jaarthema en daarnaast wordt met verschillende scholen een eerste eenvoudige wedstrijd gespeeld met de LEGO-robot.

Leerdoelen

 • De leerlingen oriënteren zich op het thema van FLL, het doen van een onderzoek in het domein van mens & natuur, en het ontwerpen van oplossingen voor technische problemen om deze vervolgens uit te voeren en te evalueren.
 • De leerlingen oefenen in vaardigheden bij het bouwen van een robot en het programmeren ervan op verschillende niveaus. De leerlingen leren denken in strategieën om de robot missies uit te laten voeren.

Meer informatie en aanmelden

A Robot in a Day

Woensdag 30 juni 2021 van 9:30-16:00 uur

Programma

Dit is een robotica-activiteit met professionele robotica-componenten. Op deze dag bouwen én programmeren de leerlingen een kleine robot met een joystick, waarmee ze daarna onderling een kleine competitie houden.

A Robot in a Day is een oriëntatie op robotica. Deze activiteit is tevens een mooie voorbereiding op het volgende schooljaar waarin men met een leerlingenteam deel kan nemen aan de professionele robotwedstrijd First Tech Challenge. Kort na A Robot in a Day (nog voor de zomervakantie) kunnen scholen zich aanmelden voor het U-Talent programma rond de First Tech Challenge. Lees daarover meer in het uitklapmenu hieronder: 4-5 havo/vwo: verdieping via de First Tech Challenge.

Leerdoelen

 • De leerlingen leren het construeren van een eenvoudig aangestuurde robotwagen inclusief het aansluiten van het besturingssysteem met beschikbare componenten die ook worden gebruikt bij de First Tech Challenge.
 • De leerlingen leren in een team een eenvoudige configuratie van het besturingssysteem te implementeren, een joystick te programmeren en te besturen.
 • De leerlingen leren relevante informatie te vinden en te delen en oefenen in efficiënt samenwerken.

Meer informatie en aanmelden

Programma
Leerlingen in de bovenbouw kunnen als team meedoen aan de First Tech Challenge. Dit is een landelijke roboticawedstrijd, waarbij teams van leerlingen robots bouwen en vervolgens tegen elkaar strijden op een wedstrijdveld. U-Talent biedt leerlingen en docenten die hieraan meedoen begeleiding in de vorm van de Kick-Off, oefenmiddagen en het Docentennetwerk Robotica. Leerlingen kunnen meedoen op twee manieren:

 1. First Tech Challenge U-Talent team:
  Je geeft één of meerdere leerlingen op, die samen met leerlingen van andere scholen meedoen in een team: het U-Talent team. Als je leerlingen opgeeft voor dit FTC U-Talent team komen zij op vrijdagmiddagen werken en oefenen in de werkplaats van de HU (onder begeleiding van een -roulerende- docent). Naast het bouwen aan de robot doet het U-Talent team mee met de landelijke wedstrijden. Tijdens het schooljaar wordt voor het FTC U-Talent team het les- en robotmateriaal in onderling overleg in bruikleen gegeven. Je hoeft als school dus nog niet zelf robots aan te schaffen. De eerste vrijdagmiddag bestaat uit de First Tech Challenge Kick-Off (zie onder).
 • First Tech Challenge Kick-Off regio Utrecht:
  De leerlingen van het FTC U-Talent team doen sowieso mee met de Kick-Off. Als docent kan je echter ook een heel team opgeven voor deze activiteit: een team leerlingen van 1 school. Voor schoolteams die deelnemen aan de First Tech Challenge is dit dan de kick-off voor seizoen 2020/2021 met  een verdiepende workshop gericht op engineering van de robot: de motoren en robotarm aansturen

Leerdoelen

 • De leerlingen leren het construeren van een complexe aangestuurde robotwagen, inclusief het aansluiten van het besturingssysteem met beschikbare componenten en met eigen ontworpen/gemaakte onderdelen.
 • De leerlingen leren in een team een complexere configuratie van het besturingssysteem te implementeren, een joystick te programmeren en de eigen robot te besturen.
 • De leerlingen leren een autonome missie te ontwerpen en programmeren.
 • De leerlingen leren relevante informatie te vinden en te delen en oefenen in efficiënt samenwerken.

Raspberry Pi & Arduino voor beginners

ArduinoDeze masterclass is voor leerlingen die kennis willen maken met Arduino en Raspberry Pi: computers in miniformaat. De leerlingen ontdekken hoe dit werkt, wat ervoor nodig is en welke apparaten ermee aangestuurd kunnen worden. Ze programmeren bestaande toepassingen en bedenken en bouwen ook zelf een toepassing.

Docenten

Voor docenten is er het “Docentennetwerk Robotica – organiseren, leren en inspireren“, waarbinnen deelnemers:

 • Een roboticaleerlijn uitzetten voor op hun school;
 • Inhoudelijke kennis en lesmateriaal uitwisselen;
 • Samen gemeenschappelijke challenge-middagen organiseren met andere scholen in de regio voor de First Tech Challenge.

Het docentennetwerk is bedoeld voor:

 • Docenten/toa’s met interesse in het organiseren van robotica-activiteiten op jouw school. Je hoeft hier nog niet mee gestart te zijn;
 • Docenten die zelf op school een FTC team hebben;
 • Docenten die leerlingen hebben die meedoen aan het FTC U-Talent team.

Het doel van het netwerk is om van en met elkaar te leren over het organiseren van robotica-activiteiten en elkaar daarnaast te inspireren om robotica als onderwerp actief aan te bieden aan leerlingen.

Docenten zijn bovendien welkom om mee te kijken bij alle robotica-activiteiten voor leerlingen.