Programma 2020-2021 per onderwijsblok

Per onderwijsblok is het U-Talent programma te vinden in onderstaande tabellen.

Leerlingactiviteiten

Het programma van U-Talent voor leerlingen bestaat uit een kern- en keuzeprogramma.

Het kernprogramma neemt de school hoe dan ook af: elke school heeft recht op een bepaald aantal plaatsen per kernactiviteit. Het keuzeprogramma bestaat uit extra activiteiten, vaak met minder beschikbare plaatsen. Aan sommige van de keuzeactiviteiten zijn extra kosten verbonden en soms verloopt de inschrijving op een andere manier (bijv. rechtstreeks via de HU op volgorde van aanmelding).

In verband met corona zal het aantal keuze-onderdelen komend jaar waarschijnlijk kleiner zijn dan in andere jaren. Daarnaast zullen de kernactiviteiten minder uitgebreid zijn (qua aantal plekken en bijv. qua aantal masterclasses).

Kernprogramma leerlingen:

Klas Activiteit Data Deadline inschrijving
2h/v Plastic soep Datum blok 1: Twee sessies op 27 oktober & 3 november 2020.

Datum blok 2:

Twee sessies op 10 november & 17 november 2020.

13 oktober 2020 (voor blok 1 én 2).
4-6v Masterclasses (bèta en techniek) In blok 1 worden 5 vwo-masterclasses aangeboden. Zie de pagina over de masterclasses voor meer informatie. 18 september 2020 (let op: andere deadline dan voor de alfa-gamma masterclasses!).

Keuzeprogramma leerlingen:

Klas Activiteit Data Deadline inschrijving
1/2 h/v First Lego League Kick Off 24 september 2020 18 september.
2/3v Girls Club IN
Eerste meeting voor 3 vwo is op dinsdag 27 oktober 2020. Leerlingen van 3 vwo zijn reeds bekend.

Inschrijving nieuwe cohort (2 vwo) volgt na de kerstvakantie.

4/5 havo First Tech Challenge Kick-Off 18 september 2020. 11 september 2020.
4/5
h/v
U-Talentteam voor de First Tech Challenge Oefenmiddagen in blok 1 zijn op 2, 9 en 30 oktober. 11 september 2020.
4/5/6v U-Talent UP UP-middagen in blok 1 zijn op 29 september of 6 oktober. 24 september 2020.
4/5h; 4/5/6v Wiskunde D online Diverse data. Meer informatie via u-talent@uu.nl.

Nota bene
De Academy en havo-bovenbouw coördinatoren van Ambitiescholen worden rechtstreeks op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Academy respectievelijk het College.

Alfa-gamma coördinatoren worden rechtstreeks door het alfa-gamma team op de hoogte gehouden van de alfa-gamma activiteiten.

Dit programma wordt later bekend gemaakt.

Docentactiviteiten

Activiteit Datum Deadline inschrijving
Young Innovators: aan de slag met klimaatvraagstukken Vanaf 8 september 2020. 8 september 2020.
First Lego League Kick-off 2020 online variant 24 september 2020. 18 september 2020.
Verdiepende Vakdidactiek voor lerarenopleiders wiskunde 11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december 2020 en 15 januari 2021. Dinsdag 1 september 2020.
Docentennetwerk Robotica 18 september (campus) en 30 oktober 2020 (online). 11 september 2020.
Docentennetwerk Wiskunde Eerste bijeenkomst op 5 oktober 2020. 30 september 2020.
Docentennetwerk Informatica Eerste bijeenkomst op 6 oktober 2020. 30 september 2020.
Docentennetwerk Scheikunde Eerste bijeenkomst op 7 oktober 2020. 30 september 2020.
Online seminarreeks: Nieuwe ontwikkelingen in kankeronderzoek 27 oktober, 10 november, 24 november en 8 december 2020. 13 oktober 2020.
Netwerkbijeenkomst Wiskunde A-lympiade en Wiskunde B-dag 30 oktober 2020. Onbekend.
Het programma van blok 2 staat gedeeltelijk al vast:

Activiteit Datum Deadline inschrijving
Docentennetwerk Natuurkunde Eerste bijeenkomst op 9 november 2020. 30 september 2020.
Docentennetwerk NLT Eerste bijeenkomst op 9 november 2020. 30 september 2020.
Docentennetwerk Biologie Eerste bijeenkomst op 16 november 2020. 30 september 2020.
Docentennetwerk Science en techniek Eerste bijeenkomst op 13 januari 2021. 30 september 2020.

 

Dit programma wordt later bekend gemaakt.