Nieuws

11 januari 2019

Plastic soep website voor leerlingen

Dr. Erik van Sebille is betrokken bij het U-Talent brugklasprogramma Plastic soep. Tijdens deze activiteit vertelt hij over zijn eigen onderzoek en gaan de leerlingen aan de slag met het bedenken van oplossingen voor het plastic probleem op zee. Een van de studenten uit zijn onderzoeksteam, Aike Vonk, heeft een website ontwikkeld voor bovenbouwleerlingen over de plastic soep.

Op deze website kunnen leerlingen terecht die meer informatie willen over plastic soep voor hun profielwerkstuk of presentatie. De verschillende kanten van het probleem worden op een begrijpelijke en wetenschappelijke manier toegelicht. Daarnaast is er ook aandacht voor hoe je zelf in actie kan komen om de plastic soep tegen te gaan.