U-Talent

Nieuws

Excellente scholen bekend

De Inspectie van het Onderwijs heeft op 18 januari 2016 bekend gemaakt welke scholen het predicaat Ecellente scholen 2015-2017 hebben ontvangen. Op de lijst staan acht partnerscholen die deel uitmaken van U-Talent: Cals College (vwo), Comenius College (vmbo-t, havo, vwo), Goois Lyceum (havo en vwo), Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium (vwo), Oosterlicht College (vmbo-k, vmbo-b), Farel College…

Lees meer

Flitssymposium ter gelegenheid van afscheid Sanne Tromp

Op dinsdag 16 februari van 16.00 – 18.00 uur is er ter gelegenheid van het afscheid van Sanne Tromp als directeur U-Talent een flitssymposium: U-Talent: opbrengsten en toekomstperspectieven. Collega’s uit scholen, onderzoek en beleid geven korte, persoonlijke statements over hun ervaringen met U-Talent en hun visie op de toekomstige ontwikkeling van samenwerking tussen scholen en het…

Lees meer

Lezingen Natuurkundig Gezelschap Utrecht

Het Natuurkundig Gezelschap Utrecht organiseert elke eerste dinsdagavond van de maand een lezing, waarbij een wetenschapper over zijn of haar onderzoek vertelt. Op 2 februari spreekt Marijke Haverkorn (RUN) over magnetische velden in de Melkweg. Klik hier voor meer informatie en aanmelden

Lees meer

Postdoc onderzoeker worden op je school?

Gepromoveerde bèta- en/of techniekdocenten die op een mbo- of vo-school werken, kunnen in het kader van het project Postdoc-VO een toegepast vakdidactisch wetenschappelijk onderzoek uitvoeren in het belang van de school(ontwikkeling). Per september 2016 zijn nieuwe postdoc-posities beschikbaar; deadline voor het indienen van een vooraanvraag is maandag 8 februari 2016. Lees hier meer over de…

Lees meer

Elke maand lessuggestie uit het Mascil project

Het Europese project Mascil gaat over onderzoekend leren en de beroepscontext. Elke maand levert het Mascil project lesmateriaal/een lessuggestie, waarin er een situatie aan bod komt die tevens een beeld geeft van een beroepscontext. Deze maand is de lessuggestie ‘Weten we hoeveel en wat we eten?’ Hierin gaan leerlingen o.a. de voedingswaarde berekenen van gerechten…

Lees meer