Nieuws

Een universitaire cursus geofysica volgen?

Van 22 april tot 1 juli 2016 wordt in het kader van het universitaire bijscholingsprogramma Natk4all een cursus gegeven over het keuzeonderwerp ‘Geofysica’. Deze cursus is opgenomen in het U-Talent…

Lees meer

U-Talent Connectie informatiebijeenkomst

Met ingang van het nieuwe schooljaar kunnen meer scholen deelnemen aan U-Talent Connectie. Daarom organiseren wij op maandag 7 maart een informatiebijeenkomst. Geïnteresseerd? Stuur dan vóór 8 februari een e-mail…

Lees meer

Dirk Jan Boerwinkel nieuwe NLT coördinator

Sinds 1 januari is Dirk Jan Boerwinkel NLT coördinator bij U-Talent. Dirk Jan: “Ik verheug me op de samenwerking en het zorgen voor de NLT-kwaliteit van de mooie modules die…

Lees meer

Nieuwe website U-Talent

U-Talent heeft een nieuwe website. Op de nieuwe website kunt u gemakkelijk alle activiteiten en nieuws vinden. We willen de site inzetten om elkaar te inspireren, bijvoorbeeld in de rubriek…

Lees meer

Excellente scholen bekend

De Inspectie van het Onderwijs heeft op 18 januari 2016 bekend gemaakt welke scholen het predicaat Ecellente scholen 2015-2017 hebben ontvangen. Op de lijst staan acht partnerscholen die deel uitmaken van…

Lees meer

Lezingen Natuurkundig Gezelschap Utrecht

Het Natuurkundig Gezelschap Utrecht organiseert elke eerste dinsdagavond van de maand een lezing, waarbij een wetenschapper over zijn of haar onderzoek vertelt. Op 2 februari spreekt Marijke Haverkorn (RUN) over magnetische…

Lees meer

Postdoc onderzoeker worden op je school?

Gepromoveerde bèta- en/of techniekdocenten die op een mbo- of vo-school werken, kunnen in het kader van het project Postdoc-VO een toegepast vakdidactisch wetenschappelijk onderzoek uitvoeren in het belang van de…

Lees meer

Elke maand lessuggestie uit het Mascil project

Het Europese project Mascil gaat over onderzoekend leren en de beroepscontext. Elke maand levert het Mascil project lesmateriaal/een lessuggestie, waarin er een situatie aan bod komt die tevens een beeld…

Lees meer