Nieuws

Getuigschriftenuitreiking jaarklas 2016

Maandag 14 maart heeft groep A van jaarklas 2016 hun U-Talent getuigschrift mogen ontvangen. De leerlingen van jaarklas 2016 verzorgden zelf het grootste deel van de middag. Alle leerlingen hebben een korte…

Lees meer

Nieuwe programmadirecteur U-Talent

De opvolger van Sanne Tromp is bekend! Per 1 mei zal Ir. Berenice Michels aantreden als programmadirecteur U-Talent. Berenice is nu nog leerplanontwikkelaar / vakexpert natuur & techniek bij de…

Lees meer

Wat vindt u van U-Talent?

Wat vindt u van U-Talent en ons aanbod aan activiteiten? Omdat wij er doorlopend aan werken om beter aan te sluiten op de behoeften van uw school, vragen wij u…

Lees meer

Wiskunde voor Teams & U-Talent

Vanaf schooljaar 2016-2017 kunnen alle U-Talent Ambitie en Connectie scholen aan de activiteiten van Wiskunde voor Teams van het Freudenthal Instituut meedoen zonder dat zij daar extra voor hoeven te…

Lees meer

Landelijke bètasteunpunten conferentie

Op donderdag 24 maart organiseren de bètasteunpunten een conferentie van 14.00-18.30 uur te Utrecht, met aansluitend een buffet. Het thema van de conferentie is ‘De buitenwereld in de klas’. Op…

Lees meer

De U-Talentconferentie 2016: Het Experiment

Op 12 april 2016 vindt van 14.30 tot 20.30 h de jaarlijkse U-Talentconferentie plaats, met dit jaar als thema ‘Het Experiment’. De openingslezing zal dit jaar gegeven worden door Prof….

Lees meer