Nieuws

3D-printen in het Teaching & Learning Lab

Sinds vrijdag 11 november is het Teaching & Learning Lab (TLL) van het Freudenthal Instituut officieel geopend. Het TLL is ook een zogeheten 3Ducatie HUB. Dit houdt in dat in het lab een 3D-printer van Ultimaker staat. Deze printer is toegankelijk en bruikbaar voor onderwijstoepassingen voor iedereen in het U-Talent netwerk (docenten en leerlingen). Neem…

Lees meer

Nieuw handboek Eureka!

Recent verscheen het boek Eureka! – Didactiek voor het leren onderzoeken in het vwo. Het boek geeft vwo-docenten handvatten om leerlingen op te leiden tot aankomende academici. Hiermee kunnen docenten het ambacht onderzoeken een plek geven binnen hun vak en binnen het onderwijs. In het boek worden verschillende begrippen uit het wetenschappelijk onderzoek nader uitgelegd…

Lees meer

We dachten het goed geregeld te hebben, maar de VO-HO netwerken worden in hun bestaan bedreigd!

VO-HO netwerken zijn krachtige samenwerkingsverbanden van VO-scholen, HBO’s, Universiteiten en bedrijfsleven. Samen proberen we het Bèta- en Techniekonderwijs in Nederland uitdagender, inspirerender en actueler te maken voor leraren en leerlingen. Dit doen we door in ons professionaliseringsaanbod voor leraren samen nieuw onderwijs te maken en daarin elkaar verder helpen door kennis en nieuwe lessen uit…

Lees meer

Wat kan de Faculteit Geowetenschappen betekenen voor mijn school?

Docenten  komen in de lesstof onderwerpen tegen die aansluiten bij Geowetenschappen, van sociale geografie tot aan geofysica. Op de faculteit Geowetenschappen van de UU vragen we ons af: wat kunnen wij de docenten in de regio allemaal bieden? Hierbij nodigen we geïnteresseerde aardrijkskunde-, natuurkunde- en NLT-docenten uit om met Hans de Bresser, vice-decaan bij Geowetenschappen,…

Lees meer

Terugblik op vier masterclasses

De afgelopen maand zijn leerlingen tijdens diverse masterclasses aan de slag geweest met diagnostiek van griepvirussen, schimmels, irrationale getallen en antibiotica resistentie. Stuk voor stuk leerzame en gezellige masterclasses. We blikken even terug. 21 en 22 oktober: (Hoe) ver achter de komma? De titel van de masterclass sloeg op een numeriek onderwerp. Elf leerlingen, voor zover…

Lees meer

Wat vinden scholen van U-Talent?

Begin maart vroegen wij docenten en schoolleiders naar hun mening over U-Talent en ons activiteitenaanbod, via een enquête die ook onderdeel uitmaakte van een landelijk onderzoek naar de VO-HO netwerken. Hieruit blijkt dat deelnemers veelal tevreden zijn over U-Talent. Lees alle uitkomsten van de enquête.

Lees meer

Thesissymposia 6V

De symposia waarop de 6e-klassers hun U-Talent thesisonderzoek presenteren komen er weer aan! Iedereen die benieuwd is naar het resultaat van het harde werken van de leerlingen is van harte welkom. Alle symposia vinden plaats in het Buys Ballot Gebouw, Princetonplein 5 te Utrecht. Groep A: Dinsdag 15 november 16:00 – 18:00 h Groep B:…

Lees meer

De subsidie dreigt te stoppen: teken de petitie!

De afgelopen 10 jaar hebben de regionale VO-HO netwerken (waaronder U-Talent) laten zien dat de samenwerking tussen het voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en bedrijfsleven sterk bijdraagt aan inspirerend en uitdagend onderwijs. Ze willen dit blijven doen. De netwerken worden gefinancierd door voortgezet onderwijs en hoger onderwijs, maar overheidssubsidie is noodzakelijk om kwalitatief hoogwaardige netwerken in…

Lees meer

Hogeschool Utrecht zoekt nieuwe natuurkunde collega

De Hogeschool Utrecht, lerarenopleiding Archimedes, zoekt een nieuwe collega voor de vakgroep natuurkunde. Als lerarenopleider Natuurkunde leid je onze studenten op tot enthousiaste en vernieuwende eerste- of tweedegraads bevoegde docenten. Met je innovatieve bijdrage ben je telkens op zoek naar nieuwe, moderne methodes om ons onderwijs beter te maken en om onze studenten te motiveren….

Lees meer

Postdoconderzoek op uw eigen school?

Bent u gepromoveerd en werkzaam als bèta- of techniekdocent op een MBO- of VO-school? En wilt u bijdragen aan de schoolontwikkeling door het uitvoeren van een toegepast, vakdidactisch wetenschappelijk onderzoek? Dan is een tijdelijke aanstelling als postdoconderzoeker op uw school wellicht een optie. De call voor nieuwe postdoconderzoeken startend per september 2017 is nu open!

Lees meer