U-Talent

Publicaties

Onderzoek

Onderzoekers van de universiteit en hogeschool verrichten onderzoek in de context van U-Talent. Het onderzoek heeft betrekking op het bevorderen van talentontwikkeling, het vergroten van interesse in bèta en techniek en vakdidactisch onderzoek.

Het Freudenthal Instituut gebruikt U-Talent als een platform voor een structurele dialoog tussen onderzoekers en het scholenveld. Het doel is tweeledig: het lesgeven op scholen wordt ondersteund door onderzoeksresultaten, en vragen uit de praktijk worden gebruikt om nieuwe onderzoeksvoorstellen te maken.

De U-Talent scholen zijn preferred partner bij het samenstellen van consortia voor onderzoeksvoorstellen.

Publicaties

Medewerkers van U-Talent publiceren regelmatig over de programma’s die we bieden en de resultaten ervan. Hieronder vindt u die publicaties, geordend naar het jaar van verschijnen.

  • The Pattern Language of Incremental Grading. In Proceedings of the 25th Conference on Pattern Languages of Programs, PLoP’18. Portland, OR, USA. Köppe, C., Manns, M. L., & Middelkoop, R. (2019).
  • Hybrid Collaboration Patterns. In Proceedings of the 25th Conference on Pattern Languages of Programs, PLoP’18. Portland, OR, USA. Köppe, C., Kohls, C., Pedersen, A. Y., Nørgård, R. T., & Inventado, P. S. (2019).
  • Het FIzier gericht op… open problemen. Tak, S.W., Bos, R.D. & Kleijer, C.C. (2015). Euclides, 91 (1), (pp. 26-27) (2 p.).
  • Proeven van vroeger, Hieke Huistra, Tiemen Cocquyt, Hendrik Asper, Ton van der Valk, NVOX november 2012, pp. 422-424.
  • Van hiv tot aids? Een probleemgestuurde nlt-module voor 5/6-vwo, Krijn Kieviet en Ton van der Valk, NVOX oktober 2012, pp. 370-372.
  • Excellente leerlingen in de collegebanken, Marieke Snippe, Bij de Les, maandblad van de Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders NVS-NVL, september 2012, pp. 22-23.
  • NLT op de universiteit: portret van Junior College Utrecht. Hoofdstuk in Beeld van bètavernieuwing, B. Hollaardt en C. Blokhuis, Stuurgroep nlt, september 2012.
  • Beleid & Differentiatie: boter bij de vis, G. Haarbosch, K.J. Kieviet en J.J.J. Schenkels, PGO voor lerarenopleiding Universiteit Utrecht, Centrum voor Onderwijs en Leren, juni 2012.