Organisatie

Freudenthal Instituut

De organisatie van U-Talent is grotendeels gehuisvest in het Freudenthal Instituut. Hier werken de volgende medewerkers:

Berenice Michels

Berenice Michels
programma directeur

Anita Kokelaar
teamleider U-Talent Academy

Ragna Senf
projectmanager

Mieke Vink
office manager

Liesbeth Walther
medewerker studentenzaken

Margreet Pieper
projectleider

Lale Yucel
projectmedewerker

Helia Kiaie

Helia Kiaie
communicatiemedewerker

Saskia Derksen

Saskia Derksen
student-assistent

Claire Boerée

Claire Boerée
docent-ontwikkelaar biologie

Martin Fousert
docent-ontwikkelaar biologie onderbouw

Arnoud van Zoest
docent-ontwikkelaar biologie

Teun Nooijen

Teun Nooijen
docent-ontwikkelaar natuurkunde

Ton Versteegh
docent-ontwikkelaar natuurkunde

Garmt de Vries
docent-ontwikkelaar natuurkunde

Angus Hoefs
docent-ontwikkelaar natuurkunde onderbouw

Sander Dik
docent-ontwikkelaar scheikunde

Luc Bonten

Luc Bonten
docent-ontwikkelaar scheikunde

Andrea van Bruggen-van der Lugt
ontwikkelaar scheikunde

Amy Mol
docent-ontwikkelaar wiskunde

Sanne Korte

Sanne Korte
docent-ontwikkelaar biologie

Michiel Snoek
docent-ontwikkelaar wiskunde

Christian Köppe
docent-ontwikkelaar wiskunde/informatica

Fridolin van der Lecq

Fridolin van der Lecq
technisch onderwijs assistent

Hogeschool Utrecht

Ook bij de Hogeschool Utrecht werken een aantal van onze collega´s:

Hermien Vossebeld
projectleider

Willeke Dikkerboom projectleider

Team alfa-gamma

Bernadette de Zeeuw

Bernadette de Zeeuw
coördinator U-Talent alfa-gamma

Margreet Pieper
projectleider Alfa-academie

Bettina Tuinstra

Bettina Tuinstra
projectleider Alfa-academie

Partnerscholen

Elke partnerschool heeft een eigen U-Talentcoördinator. Bekijk hier de partnerscholen.

De VO-HO coördinatoren zijn via U­-Talent de schakels tussen het voortgezet onderwijs en het departement, de faculteiten of de BMW-opleiding. Zo coördineren zij de inzet vanuit het departement t.b.v. U-Talent onderwijs, zoals masterclasses, module-ondersteuning, thesisbegeleiding en nascholingen voor docenten.

Biologie – Brigit van Brenk

Biomedische Wetenschappen – Juliëtte Schouten

Farmacie – Everaldo Redout

Informatica – Gerard Tel

Natuurkunde – Anne Bartilla

Scheikunde – Paulien van Bentum

Wiskunde – Steven Wepster

De vaksteunpuntcoördinatoren zijn de link tussen een schoolvak en het hoger onderwijs. Zij dragen enerzijds bij aan een betere aansluiting tussen VO en HO en anderzijds aan de valorisatie van universitaire en hogeschool kennis binnen dat schoolvak. De vaksteunpuntcoördinatoren opereren op regionaal en landelijk niveau.

Biologie – Alice Veldkamp

Informatica – Paul Bergervoet

Natuur, Leven en Technologie – Baukje Lobregt

Scheikunde – Henri Matimba

Wiskunde – Rogier Bos

Penvoerder van U-Talent is het Freudenthal Instituut (FI) van de Universiteit Utrecht. De stuurgroep U-Talent is verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van het U-Talentprogramma. De leden van de stuurgroep zijn:

  • Egbert Boerma, rector Corderius College, Amersfoort en onafhankelijk voorzitter van de stuurgroep
  • Toine Pieters, Universiteit Utrecht, hoofd/hoogleraar Freudenthal Instituut
  • Gerard Barkema, Universiteit Utrecht, vice-decaan onderwijs Faculteit Bètawetenschappen, mede namens de faculteit Geowetenschappen en het Universiteitsmuseum
  • Annemieke van Ee, Hogeschool Utrecht, Clustermanager exact, Instituut Archimedes
  • Anita Bosman, Hogeschool Utrecht, directeur Institute for ICT
  • Henriëtte Kok, Farel College Amersfoort, afdelingsleider vwo 2&3
  • Jeroen Kwaaitaal, Cals College Nieuwegein, rector
  • Arnoud Alting van Geusau, Vathorst College, conrector vwo