Organisatie

Freudenthal Instituut

De organisatie van U-Talent is grotendeels gehuisvest in het Freudenthal Instituut. Hier werken de volgende medewerkers:

Berenice Michels, programmadirecteur

Anita Kokelaar, curriculumcoördinator

Ragna Senf, projectcoördinator

Saskia Klaasing, coördinator studentenzaken

Mariozee Wintermans, secretariaat en technisch onderwijs assistent

Heleen Verhage, projectmanager

Arnoud van Zoest, docent-ontwikkelaar biologie

Claire Boerée, docent-ontwikkelaar biologie

Lieke Dekker, ontwikkelaar biologie

Garmt de Vries, docent-ontwikkelaar natuurkunde

Peter Duifhuis, docent-ontwikkelaar natuurkunde

Ton Versteegh, docent-ontwikkelaar natuurkunde

Andrea van Bruggen-van der Lugt, ontwikkelaar scheikunde

Coen Klein Douwel, docent-ontwikkelaar scheikunde

Suzy Maljaars, docent-ontwikkelaar scheikunde

Jacoliene van Wijk, docent-ontwikkelaar wiskunde

Rogier Bos, docent-ontwikkelaar wiskunde

Christian Köppe, docent-ontwikkelaar informatica

Fridolin van der Lecq, technisch onderwijs assistent

Letty Klumpers, projectmedewerker

Hogeschool Utrecht

Ook bij de Hogeschool Utrecht werken een aantal van onze collega´s:

Hermien Vossebeld, projectleider

Willeke Dikkerboom, projectleider

Christianne van Triest, projectondersteuner

VO-HO coördinatoren

De VO-HO coördinatoren zijn via U­-Talent de schakels tussen het voortgezet onderwijs en het departement, de faculteiten of de BMW-opleiding. Zo coördineren zij de inzet vanuit het departement t.b.v. U-Talent onderwijs, zoals masterclasses, module-ondersteuning, thesisbegeleiding en nascholingen voor docenten.

Biologie – Laurens van Meeteren

Biomedische Wetenschappen – Astrid Freriksen

Farmacie – Robbert Jan Kok

Geowetenschappen – vacature

Informatica – Jurriaan Hage

Natuurkunde – Judith ter Horst

Scheikunde – Paulien van Bentum

Wiskunde – Steven Wepster

Vaksteunpuntcoördinatoren

De vaksteunpuntcoördinatoren zijn de link tussen een schoolvak en het hoger onderwijs. Zij dragen enerzijds bij aan een betere aansluiting tussen VO en HO en anderzijds aan de valorisatie van universitaire en hogeschool kennis binnen dat schoolvak. De vaksteunpuntcoördinatoren opereren op regionaal en landelijk niveau.

Biologie – Alice Veldkamp

Informatica – Paul Bergervoet

Natuur, Leven en Technologie – Baukje Lobregt

Natuurkunde – Ron Vonk

Scheikunde – Henri Matimba

Wiskunde – Rogier Bos

Partnerscholen

Elke partnerschool heeft een eigen U-Talentcoördinator. Bekijk hier de partnerscholen.

Stuurgroep U-Talent

Penvoerder van U-Talent is het Freudenthal Instituut (FI) van de Universiteit Utrecht. De stuurgroep U-Talent is verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van het U-Talentprogramma. De leden van de stuurgroep zijn:

  • Egbert Boerma, rector Corderius College, Amersfoort en onafhankelijk voorzitter van de stuurgroep
  • Toine Pieters, Universiteit Utrecht: hoofd/hoogleraar Freudenthal Instituut
  • Gerard Barkema, Universiteit Utrecht: vice-decaan onderwijs Faculteit Bètawetenschappen, mede namens de faculteit Geowetenschappen en het Universiteitsmuseum
  • Annemieke van Ee, Hogeschool Utrecht: Clustermanager exact, Instituut Archimedes
  • Ellen Hilhorst, Hogeschool Utrecht: directeur bachelors Faculteit Natuur & Techniek
  • Jeroen Kwaaitaal, rector Cals College, Nieuwegein
  • Patrick Dool, teamleider VeenLanden College, Mijdrecht