Organisatie

U-Talent bèta


De organisatie van U-Talent is grotendeels gehuisvest in het Freudenthal Instituut. Hier werken de volgende medewerkers:

Berenice Michels

Berenice Michels
programma directeur

Programmamanager Elvira Folmer

Elvira Folmer
programmamanager

Anita Kokelaar
teamleider U-Talent Academy

Mieke Vink
office manager

Liesbeth Walther
medewerker studentenzaken


Anne van de Ven

projectmedewerker

Projectleider Chahida Bouhamou

Chahida Bouhamou
projectleider

projectleider Marjolein Gelauff

Marjolein Gelauff
projectleider

communicatie medewerker Koos Bax

Koos Bax
communicatie medewerker

Janneke van de Graaf

Janneke van de Graaf
student-assistent

Studentassistent Iris Holleman

Iris Holleman
Studentassistent

Studentassistent Amilia Berkouwer

Amilia Berkouwer
Studentassistent

Martin Fousert
docent-ontwikkelaar biologie onderbouw

Arnoud van Zoest
docent-ontwikkelaar biologie

foto van Teun Nooijen

Teun Nooijen
docent-ontwikkelaar natuurkunde

Ton Versteegh
docent-ontwikkelaar natuurkunde

Angus Hoefs
docent-ontwikkelaar natuurkunde onderbouw

Sander Dik
docent-ontwikkelaar scheikunde

Foto van Luc Bonten

Luc Bonten
docent-ontwikkelaar scheikunde

Andrea van Bruggen-van der Lugt
ontwikkelaar scheikunde

Foto van Sanne Korte

Sanne Korte
docent-ontwikkelaar biologie

Michiel Snoek
docent-ontwikkelaar wiskunde

Christian Köppe
docent-ontwikkelaar wiskunde/informatica

Marianne van Dijke-Droogers

Marianne van Dijke-Droogers
docent-ontwikkelaar wiskunde

Cathy Baars
docent-ontwikkelaar natuurkunde


Ook bij de Hogeschool Utrecht werken een aantal van onze collega´s:

Hermien Vossebeld
projectleider

Willeke Dikkerboom projectleider


Bernadette de Zeeuw

Bernadette de Zeeuw
coördinator U-Talent alfa-gamma

Estell Grootenhuis

Estell Grootenhuis
projectondersteuner U-Talent alfa-gamma

Partnerscholen

Elke partnerschool heeft een eigen U-Talentcoördinator. Bekijk hier de partnerscholen.

De VO-HO coördinatoren zijn via U­-Talent de schakels tussen het voortgezet onderwijs en het departement, de faculteiten of de BMW-opleiding. Zo coördineren zij de inzet vanuit het departement t.b.v. U-Talent onderwijs, zoals masterclasses, module-ondersteuning, thesisbegeleiding en nascholingen voor docenten.

Biologie – Suleyman Rabbani

Biomedische Wetenschappen – Juliëtte Schouten

Farmacie – Everaldo Redout

Informatica – Gerard Tel

Natuurkunde – Anne Bartilla

Scheikunde – Paulien van Bentum

Wiskunde – Steven Wepster

De vaksteunpuntcoördinatoren zijn de link tussen een schoolvak en het hoger onderwijs. Zij dragen enerzijds bij aan een betere aansluiting tussen VO en HO en anderzijds aan de valorisatie van universitaire en hogeschool kennis binnen dat schoolvak. De vaksteunpuntcoördinatoren opereren op regionaal en landelijk niveau.

Biologie – Alice Veldkamp

Informatica – Christian Köppe

Natuur, Leven en Technologie – Baukje Lobregt

Scheikunde – Andrea van Bruggen-van der Lugt

Wiskunde – Rogier Bos

Penvoerder van U-Talent is het Freudenthal Instituut (FI) van de Universiteit Utrecht. De stuurgroep U-Talent is verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van het U-Talentprogramma. De leden van de stuurgroep zijn:

  • Jeroen Kwaaitaal, Cals College Nieuwegein, rector en onafhankelijk voorzitter van de stuurgroep
  • Toine Pieters, Universiteit Utrecht, hoofd/hoogleraar Freudenthal Instituut
  • Martha Frederiks, Universiteit Utrecht, vice-decaan onderwijs Faculteit Geesteswetenschappen
  • Gerard Barkema, Universiteit Utrecht, vice-decaan onderwijs Faculteit Bètawetenschappen
  • Annemieke van Ee, Hogeschool Utrecht, Clustermanager exact, Instituut Archimedes
  • Anita Bosman, Hogeschool Utrecht, directeur Institute for ICT
  • Henriëtte Kok, Farel College Amersfoort, afdelingsleider vwo 2&3
  • Arnoud Alting van Geusau, Vathorst College, conrector vwo
  • Aukje Smulders, ’t Hooghe Landt, Afdelingsleider vwo