Organisatie

Freudenthal Instituut

De organisatie van U-Talent is grotendeels gehuisvest in het Freudenthal Instituut. Hier werken de volgende medewerkers:

Berenice Michels, directeur U-Talent

Berenice Michels
programmadirecteur

Anita Kokelaar
curriculumcoördinator

Ragna Senf
projectmanager

mieke vink

Mieke Vink
office manager

Liesbeth Walther medewerker studentenzaken U-Talent

Liesbeth Walther
medewerker studentenzaken

margreet pieper

Margreet Pieper
projectmedewerker

Claire Boerée
docent-ontwikkelaar biologie

lieke dekker

Lieke Dekker
ontwikkelaar biologie

Arnoud van Zoest
docent-ontwikkelaar biologie

Paul Alstein
docent-ontwikkelaar natuurkunde

ton versteegh

Ton Versteegh
docent-ontwikkelaar natuurkunde

garmt de vries

Garmt de Vries
docent-ontwikkelaar natuurkunde

Andrea van Bruggen
ontwikkelaar scheikunde

Sander Dik
docent-ontwikkelaar scheikunde

coen klein douwel

Coen Klein Douwel
docent-ontwikkelaar scheikunde

 Rogier Bos docent-ontwikkelaar wiskunde

Rogier Bos
docent-ontwikkelaar wiskunde

<strong>Amy Mol</strong><br /> <em>docent-ontwikkelaar wiskunde</em>

Amy Mol
docent-ontwikkelaar wiskunde

jacoliene van wijk

Jacoliene van Wijk
docent-ontwikkelaar wiskunde

Christian Köppe
docent-ontwikkelaar informatica

Fridolin v.d. Lecq
technisch onderwijs assistent

Letty Klumpers, projectmedewerker communicatie

Letty Klumpers
projectmedewerker communicatie

Hogeschool Utrecht

Ook bij de Hogeschool Utrecht werken een aantal van onze collega´s:

<strong>Hermien Vossebeld</strong><br /> <em>programmaleider</em>

Hermien Vossebeld
projectleider

Willeke Dikkerboom

Willeke Dikkerboom projectleider

Team alfa-gamma

Dineke Leeuwis

Dineke Leeuwis
secretaresse U-Talent alfa-gamma

Bernadette de Zeeuw

Bernadette de Zeeuw
coördinator U-Talent alfa-gamma

Partnerscholen

Elke partnerschool heeft een eigen U-Talentcoördinator. Bekijk hier de partnerscholen.

De VO-HO coördinatoren zijn via U­-Talent de schakels tussen het voortgezet onderwijs en het departement, de faculteiten of de BMW-opleiding. Zo coördineren zij de inzet vanuit het departement t.b.v. U-Talent onderwijs, zoals masterclasses, module-ondersteuning, thesisbegeleiding en nascholingen voor docenten.

Biologie – Laurens van Meeteren

Biomedische Wetenschappen – Juliëtte Schouten

Farmacie – Everaldo Redout

Geowetenschappen – Els Roza

Informatica – Jurriaan Hage

Natuurkunde – Anne Bartilla

Scheikunde – Paulien van Bentum

Wiskunde – Steven Wepster

De vaksteunpuntcoördinatoren zijn de link tussen een schoolvak en het hoger onderwijs. Zij dragen enerzijds bij aan een betere aansluiting tussen VO en HO en anderzijds aan de valorisatie van universitaire en hogeschool kennis binnen dat schoolvak. De vaksteunpuntcoördinatoren opereren op regionaal en landelijk niveau.

Biologie – Alice Veldkamp

Informatica – Paul Bergervoet

Natuur, Leven en Technologie – Baukje Lobregt

Scheikunde – Henri Matimba

Wiskunde – Rogier Bos

Penvoerder van U-Talent is het Freudenthal Instituut (FI) van de Universiteit Utrecht. De stuurgroep U-Talent is verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van het U-Talentprogramma. De leden van de stuurgroep zijn:

  • Egbert Boerma, rector Corderius College, Amersfoort en onafhankelijk voorzitter van de stuurgroep
  • Toine Pieters, Universiteit Utrecht: hoofd/hoogleraar Freudenthal Instituut
  • Gerard Barkema, Universiteit Utrecht: vice-decaan onderwijs Faculteit Bètawetenschappen, mede namens de faculteit Geowetenschappen en het Universiteitsmuseum
  • Annemieke van Ee, Hogeschool Utrecht: Clustermanager exact, Instituut Archimedes
  • Ellen Hilhorst, Hogeschool Utrecht: directeur bachelors Faculteit Natuur & Techniek
  • Jeroen Kwaaitaal, rector Cals College, Nieuwegein
  • Patrick Dool, teamleider VeenLanden College, Mijdrecht