U-Talent

Organisatie

U-Talent bèta


De organisatie van U-Talent is grotendeels gehuisvest in het Freudenthal Instituut. Hier werken de volgende medewerkers:

Dirk-Jan Boerwinkel

Dirk-Jan Boerwinkel
Directeur

projectleider Marjolein Gelauff

Marjolein Gelauff
projectleider

Anita Kokelaar
teamleider U-Talent Academy

Projectleider Chahida Bouhamou

Chahida Bouhamou
projectleider

Hannán Tecla

Hannán Tecla
office manager

communicatiemedewerker Noort Bakx

Noort Bakx
communicatiemedewerker

Projectmedewerker Anne van de Ven

Anne van de Ven
projectmedewerker

Liesbeth Walther
medewerker studentenzaken

Cathy Baars
docent-ontwikkelaar natuurkunde

Martin Fousert
docent-ontwikkelaar biologie onderbouw

Angus Hoefs
docent-ontwikkelaar natuurkunde onderbouw

Christian Köppe
docent-ontwikkelaar wiskunde/informatica

Foto van Sanne Korte

Sanne Korte
docent-ontwikkelaar biologie

Rinni Mennen
docent-ontwikkelaar scheikunde

foto van Teun Nooijen

Teun Nooijen
docent-ontwikkelaar natuurkunde

Michiel Snoek
docent-ontwikkelaar wiskunde

Andrea van Bruggen-van der Lugt
ontwikkelaar scheikunde

Marianne van Dijke-Droogers

Marianne van Dijke-Droogers
docent-ontwikkelaar wiskunde

Emma Versteegh
docent-ontwikkelaar biologie

Ton Versteegh
docent-ontwikkelaar natuurkunde

Janneke van de Graaf

Janneke van de Graaf
student-assistent

Studentassistent Iris Holleman

Iris Holleman
Studentassistent

Studentassistent Amilia Berkouwer

Amilia Berkouwer
Studentassistent


Ook bij de Hogeschool Utrecht werken een aantal van onze collega´s:

Hermien Vossebeld
projectleider

Willeke Dikkerboom projectleider


Yvonne de Jong

Yvonne de Jong coördinator U-Talent alfa-gamma

Partnerscholen

Elke partnerschool heeft een eigen U-Talentcoördinator. Bekijk hier de partnerscholen.

De VO-HO coördinatoren zijn via U­-Talent de schakels tussen het voortgezet onderwijs en het departement, de faculteiten of de BMW-opleiding. Zo coördineren zij de inzet vanuit het departement t.b.v. U-Talent onderwijs, zoals masterclasses, module-ondersteuning, thesisbegeleiding en nascholingen voor docenten.

Biologie – Suleyman Rabbani

Biomedische Wetenschappen – Juliëtte Schouten

Farmacie – Everaldo Redout

Informatica – Gerard Tel

Natuurkunde – Anne Bartilla

Scheikunde – Paulien van Bentum

Wiskunde – Steven Wepster

De vaksteunpuntcoördinatoren zijn de link tussen een schoolvak en het hoger onderwijs. Zij dragen enerzijds bij aan een betere aansluiting tussen VO en HO en anderzijds aan de valorisatie van universitaire en hogeschool kennis binnen dat schoolvak. De vaksteunpuntcoördinatoren opereren op regionaal en landelijk niveau.

Biologie – Sanne Korte

Informatica – Christian Köppe

Natuurkunde – Teun Nooijen

Natuur, Leven en Technologie – Marjolein Gelauff

Scheikunde – Andrea van Bruggen-van der Lugt

Wiskunde – Rogier Bos

Penvoerder van U-Talent is het Freudenthal Instituut (FI) van de Universiteit Utrecht. De stuurgroep U-Talent is verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van het U-Talentprogramma. De leden van de stuurgroep zijn:

  • Jeroen Kwaaitaal, Cals College Nieuwegein, rector en onafhankelijk voorzitter van de stuurgroep
  • Toine Pieters, Universiteit Utrecht, hoofd/hoogleraar Freudenthal Instituut
  • Gerard Barkema, Universiteit Utrecht, vice-decaan onderwijs Faculteit Bètawetenschappen
  • Bert Klein Gebbink, Universiteit Utrecht, vice-decaan Faculteit Bètawetenschappen
  • Iris van der Tuin, Universiteit Utrecht, vice-decaan voor BA-onderwijs Faculteit Geesteswetenschappen
  • Theo Douma, Hogeschool Utrecht, directeur Instituut Archimedes
  • Anita Bosman, Hogeschool Utrecht, directeur Institute for ICT
  • Henriëtte Kok, Farel College Amersfoort, afdelingsleider vwo 2&3
  • Aukje Smulders, ’t Hooghe Landt, Afdelingsleider vwo
  • Marieke Holwerda, Het Nieuwe Eemland, Conrector vwo 3-6