Verdieping en verrijking in bèta en techniek

U-Talent nieuw

Organisatie

U-Talent is een samenwerking van de faculteiten Bètawetenschappen en Geowetenschappen, het Universiteitsmuseum en het Wetenschapsknooppunt van de Universiteit Utrecht, de faculteiten Natuur & Techniek en Educatie van de Hogeschool Utrecht en van 35 scholen voor het voortgezet onderwijs in de regio Utrecht. Ook de lerarenopleidingen van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht zijn nauw betrokken bij U-Talent.

Penvoerder van U-Talent is het Freudenthal Instituut (FI) van de Universiteit Utrecht. Bovenstaande partijen zijn vertegenwoordigd in de U-Talent stuurgroep, die verantwoordelijk is voor de inhoud en kwaliteit van het U-Talent programma. De leden van de stuurgroep zijn:

  • Harrie Eijkelhof, Universiteit Utrecht: emeritus hoogleraar natuurkunde didactiek en onafhankelijk voorzitter van de stuurgroep
  • Toine Pieters, Universiteit Utrecht: hoofd/hoogleraar Freudenthal Instituut
  • Gerard Barkema, Universiteit Utrecht: vice-decaan onderwijs Faculteit Bètawetenschappen, mede namens de faculteit Geowetenschappen en het Universiteitsmuseum
  • Jaap van Voorst, Hogeschool Utrecht: directeur Instituut Archimedes, Faculteit Educatie, Hogeschool Utrecht
  • Ellen Hilhorst,  Hogeschool Utrecht: directeur bachelors Faculteit Natuur & Techniek, Hogeschool Utrecht
  • Egbert Boerma, rector Corderius College, Amersfoort
  • Jeroen Kwaaitaal, schoolleider Cals College, Nieuwegein
  • Patrick Dool,  teamleider VeenLanden College, Mijdrecht

Medewerkers

Freudenthal Instituut

Berenice Michels, programmadirecteur

Anita Kokelaar, curriculumcoördinator

Saskia Klaasing, coördinator/onderwijszaken

Heleen Verhage, projectmanager

Ragna Senf, projectcoördinator

Mariozee Wintermans, secretariaat

Coen Klein Douwel, docent scheikunde

Suzy Maljaars, docent scheikunde

Andrea van Bruggen-van der Lugt, ontwikkelaar scheikunde

Arnoud van Zoest, docent biologie/ontwikkelaar

Claire Boerée, docent biologie

Lieke Dekker, ontwikkelaar biologie

Rogier Bos, docent wiskunde

Jacoliene van Wijk, docent wiskunde

Garmt de Vries, docent natuurkunde/ontwikkelaar

Peter Duifhuis, docent natuurkunde/ontwikkelaar

Ton Versteegh, docent natuurkunde/ontwikkelaar

Fridolin van der Lecq, technisch ondersteuner

Letty Klumpers, projectmedewerker


Instituut Archimedes, Faculteit Educatie, Hogeschool Utrecht

Hermien Vossebeld, projectleider

Faculteit Natuur & Techniek, Hogeschool Utrecht

Willeke Dikkerboom

 

Universiteitsmuseum/wetenschapsknooppunt

Maarten Reichwein, projectleider wetenschapsknooppunt

Hester Ketel, coördinator educatie Universiteitsmuseum

Ruud Moesbergen, medewerker educatie Universiteitsmuseum

 

Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht

Mette Bruinsma, coördinator U-Talent

 

Partnerscholen

Elke partnerschool heeft een U-Talentcoördinator. De gegevens zijn op te vragen bij U-Talent.

Achtergrond

U-Talent komt voort uit het Junior College Utrecht (JCU).

Het JCU is opgericht in 2004 door Universiteit Utrecht en de middelbare scholen en bood een intensief, tweejarig programma voor 5 en 6 vwo scholieren. Zij volgden de bètavakken twee dagen per week op de universiteit.

Opbrengsten van dit programma zijn regionaal en landelijk verspreid. Sanne Tromp (directeur JCU) en Hans van Himbergen (voorzitter van het toenmalige JCU-bestuur) hebben met een groot aantal collega’s van de universiteit en de scholen de ontwikkeling van het JCU tot een succesvol onderwijslaboratorium geleid. In 2014 kreeg de laatste Jaarklas van het JCU zijn getuigschrift.

In december 2012 presenteerde Sanne Tromp het plan voor de U-Talent Academie en de verbreding naar onderbouw en havo kreeg vervolgens ook gestalte. In september 2014 is het U-Talent Connectie programma begonnen.

Het voormalige Bètasteunpunt Utrecht is in 2015 formeel geïntegreerd in U-Talent, dat zich onverminderd inzet voor verdieping en verrijking in bèta en techniek.