Verdieping en verrijking in bèta en techniek

U-Talent nieuw

Over U-Talent

U-Talent draagt bij aan de kwaliteitsverhoging van het bèta- en techniekonderwijs in havo en vwo, en realiseert een goede aansluiting met het hoger onderwijs.

U-Talent is een activiteitenplatform voor alle betrokkenen: leerlingen, bètadocenten, TOA’s, schoolleiders, docenten van hogeschool en universiteit, het bedrijfsleven en kennisinstellingen.

In U-Talent werken de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en scholen nauw samen om het onderwijs in bèta en techniek te vernieuwen. Gemotiveerde en getalenteerde leerlingen volgen innovatieve onderwijsmodules. De good practices worden gedeeld in het regionale netwerk en waar mogelijk landelijk verspreid. U-Talent ondersteunt scholen met tal van mogelijkheden voor professionele ontwikkeling. Zo profiteren álle leerlingen van de opbrengsten van U-Talent.

De Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en scholen werken duurzaam met elkaar samen. Een deel van de activiteiten is exclusief toegankelijk voor partnerscholen. Het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht is penvoerder van U-Talent.