Over U-Talent

Information about the U-Talent programme in English 

U-Talent is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en bijna 50 partnerscholen uit de regio Utrecht. Het doel van U-Talent is om het regionale bètaonderwijs in het VO én in de bachelor van  het HO te versterken en de aansluiting tussen VO en HO te verbeteren. Sinds schooljaar 2017/2018 richt U-Talent zich echter niet meer exclusief op bèta en techniek: de Faculteit Geesteswetenschappen organiseert masterclasses over taal, cultuur, mens en maatschappij in samenwerking met de faculteiten Sociale Wetenschappen en Recht, Economie, Bestuur en Organisatie.

Het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht is penvoerder van U-Talent.

U-Talent organiseert activiteiten voor docenten en voor leerlingen. Sommige activiteiten zijn alleen toegankelijk voor partnerscholen, aan andere activiteiten kunnen anderen ook deelnemen.

Bekijk hier de U-Talent brochure (pdf).

Partnerschool worden

Scholen uit Utrecht en (brede) omgeving kunnen partnerschool van U-Talent worden. Deelname is mogelijk op twee niveau’s: Ambitie en Connectie.

De stuurgroep U-Talent bepaalt jaarlijks het aantal scholen dat deel kan toetreden tot  de Ambitie- en Connectieprogramma’s.

U-Talent Ambitie

Het U-Talent Ambitieprogramma is de intensieve samenwerkingsvariant tussen scholen, universiteit en hogeschool. Leerlingen van ambitiescholen nemen deel aan verschillende campusactiviteiten voor onderbouw, havo-bovenbouw en vwo-bovenbouw, waaronder de U-Talent Academy en het U-Talent College. Daarnaast ontwikkelen Ambitiescholen voor hun leerlingen uitdagende verrijkingsprogramma’s en –activiteiten in de bètavakken en delen deze met elkaar. Docenten, TOA’s en schoolleiders van ambitiescholen kunnen deelnemen aan het docentenprogramma van U-Talent. De coördinatoren van de Ambitiescholen vormen een docentennetwerk en komen vier keer per jaar bij elkaar om hun ervaringen en ideeën voor goed bèta-onderwijs uit te wisselen en te overleggen over de voortgang van het programma. Op de scholenpagina staat een overzicht van alle Ambitiescholen.

Bekijk hier de Ambitie informatieflyer (pdf).

U-Talent Connectie

Het U-Talent Connectieprogramma is een samenwerkingsvariant tussen scholen, universiteit en hogeschool, waarbij de scholen gebruik maken van een deel van het U-Talent aanbod. Leerlingen van Connectiescholen nemen deel aan verschillende campusactiviteiten voor onderbouw, havo-bovenbouw en vwo-bovenbouw, waaronder masterclasses en pws-plus. Docenten, TOA’s en schoolleiders van ambitiescholen kunnen deelnemen aan het docentenprogramma van U-Talent. De coördinatoren van de Connectiescholen vormen een docentennetwerk en komen vier keer per jaar bij elkaar om hun ervaringen en ideeën voor goed bèta-onderwijs uit te wisselen en te overleggen over de voortgang van het programma. Op de scholenpagina staat een overzicht van alle Connectiescholen.

Bekijk hier de Connectie informatieflyer (pdf).

Samenwerkingsovereenkomst

De U-Talent samenwerking is vastgelegd in een langjarige samenwerkingsovereenkomst, die alle partnerscholen en de HO instellingen tekenen. In deze overeenkomst zijn de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd evenals de organisatiestructuur. Op verzoek (U-talent@uu.nl) sturen wij u de samenwerkingsovereenkomst toe.

Deelnemende scholen betalen een jaarlijks bedrag afhankelijk van de schoolgrootte en het programma waaraan ze deelnemen (Ambitie of Connectie).

Beleid

Bekijk hier het Meerjarenbeleidsplan U-Talent 2017-2022 (pdf) en Jaarverslag U-Talent 2018-2019 (pdf).

Achtergrond

U-Talent komt voort uit het Junior College Utrecht (JCU).

Het JCU is opgericht in 2004 door Universiteit Utrecht en de middelbare scholen en bood een intensief, tweejarig programma voor 5- en 6-vwo scholieren. Zij volgden de bètavakken twee dagen per week op de universiteit.

Opbrengsten van dit programma zijn regionaal en landelijk verspreid. Sanne Tromp (directeur JCU) en Hans van Himbergen (voorzitter van het toenmalige JCU-bestuur) hebben met een groot aantal collega’s van de universiteit en de scholen de ontwikkeling van het JCU tot een succesvol onderwijslaboratorium geleid. In 2014 kreeg de laatste Jaarklas van het JCU zijn getuigschrift.

In december 2012 presenteerde Sanne Tromp het plan voor de U-Talent Academie en de verbreding naar onderbouw en havo kreeg vervolgens ook gestalte. In september 2014 is het U-Talent Connectie programma begonnen.

Het voormalige Bètasteunpunt Utrecht is in 2015 formeel geïntegreerd in U-Talent, dat zich onverminderd inzet voor verdieping en verrijking in bèta en techniek.