U-Talent College 4- en 5-havo

De Hogeschool Utrecht biedt in samenwerking met U-Talent partnerscholen het U-Talent College aan. Het U-Talent College is een uitdagend onderwijsprogramma voor 4- en 5-havoleerlingen en bestaat uit twee onderdelen: het Campusprogramma dat leerlingen ongeveer één dag in de maand op de Hogeschool volgen en het Schoolprogramma dat leerlingen op de eigen school volgen. Het Campusprogramma bestaat uit verdiepende en verrijkende lesmodules en het U-Talent Project (zie hiervoor de schoolgids U-Talent College).

De volgende informatie is bedoeld voor de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die deelnemen aan het U-Talent College in schooljaar 2017-2018. De informatie voor schooljaar 2018-2019 volgt binnenkort.

Algemene informatie

schoolgids u-talentSchoolgids U-Talent College 2017-2018 (pdf)

Onderwijs- en Examenregeling (OER) U-Talent College 2017-2018 (pdf)

Betaling Ouderbijdrage U-Talent College

Voor het volgen van het U-Talent College hoeft u geen extra schoolgeld te betalen. U hoeft ook geen collegegeld te betalen aan de Hogeschool Utrecht. Wel zijn er voor de deelname aan het U-Talent College, bijkomende kosten voor extraatjes, introductiedagen, een excursie e.d.

Deze kosten bedragen € 120,- .

In het najaar ontvangt u per mail een verzoek om de ouderbijdrage te betalen via UU Online Sales, de digitale betaalsite van de Universiteit Utrecht. Let op bij de betaling: het studentnummer en naam van de leerling is een verplicht veld om in te vullen.

Na betaling ontvangt u een bevestigingsmail via Online Sales. Dit is uw betaalbewijs.
Wanneer de kosten van het U-Talent College een probleem zijn vanwege het gezinsinkomen, is het mogelijk hier een regeling voor te treffen. Neem hiervoor contact op met de U-Talent coördinator van de school van uw kind.

Belangrijke data

Introductie
De introductie start op woensdag 13 september 2017 om 11.00 uur bij de Stayokay Rhijnauwen in Bunnik en zal eindigen op donderdag 14 september na de lunch bij restaurant Rhijnauwen.