U-Talent College 4 en 5 havo

De Hogeschool Utrecht biedt in samenwerking met U-Talent partnerscholen het U-Talent College aan. Het U-Talent College is een uitdagend onderwijsprogramma voor 4 en 5 havo-leerlingen en bestaat uit twee onderdelen: het campusprogramma dat leerlingen ongeveer één dag in de maand op de Hogeschool volgen en het schoolprogramma dat leerlingen op de eigen school volgen. Het campusprogramma bestaat uit verdiepende en verrijkende lesmodules en het U-Talent Project (zie hiervoor de Schoolgids U-Talent College 2019-2020 (pdf).

Algemene informatie

schoolgids u-talent

Onderwijs- en Examenregeling (OER) U-Talent College 2019-2020  (pdf)

Schoolgids U-Talent College 2019-2020 (pdf)

Betaling Ouderbijdrage U-Talent College

Voor het volgen van het U-Talent College hoeft u geen collegegeld te betalen aan de Hogeschool Utrecht. Wel zijn er voor de deelname aan het U-Talent College, bijkomende kosten voor extraatjes, introductiedagen, een excursie e.d. Deze kosten bedragen € 250,-.

Begin september stuurt de HU een factuur om de ouderbijdrage te betalen via HU Webshop, de digitale betaalsite van de Hogeschool Utrecht. Let op bij de betaling: het studentnummer en naam van de leerling is een verplicht veld om in te vullen.

Na betaling ontvangt u een bevestigingsmail. Dit is uw betaalbewijs.
Wanneer de kosten van het U-Talent College een probleem zijn vanwege het gezinsinkomen, is het mogelijk hier een regeling voor te treffen. Neem hiervoor contact op met de U-Talent coördinator van de school van uw kind.

Belangrijke data

Introductie
De 2-daagse introductie is in september (16-17 september of 17-18 september 2019).

Bekijk het U-Talent College programma 2019-2020 in de Schoolgids U-Talent College 2019-2020 (pdf).