U-Talent College 4 en 5 havo

De Hogeschool Utrecht biedt in samenwerking met U-Talent partnerscholen het U-Talent College aan. Het U-Talent College is een uitdagend onderwijsprogramma voor 4 en 5 havo-leerlingen en bestaat uit twee onderdelen: het campusprogramma dat leerlingen ongeveer één dag in de maand op de Hogeschool volgen en het schoolprogramma dat leerlingen op de eigen school volgen. Het campusprogramma bestaat uit verdiepende en verrijkende lesmodules en het U-Talent Project (zie hiervoor de schoolgids U-Talent College).

Algemene informatie

schoolgids u-talent

Onderwijs- en Examenregeling (OER) U-Talent College 2018-2019

Schoolgids U-Talent College 2018-2019

Betaling Ouderbijdrage U-Talent College

Voor het volgen van het U-Talent College hoeft u geen collegegeld te betalen aan de Hogeschool Utrecht. Wel zijn er voor de deelname aan het U-Talent College, bijkomende kosten voor extraatjes, introductiedagen, een excursie e.d. Deze kosten bedragen € 250,-.

Rond de jaarwisseling ontvangt u per mail een verzoek om de ouderbijdrage te betalen via HU Webshop, de digitale betaalsite van de Hogeschool Utrecht. Let op bij de betaling: het studentnummer en naam van de leerling is een verplicht veld om in te vullen.

Na betaling ontvangt u een bevestigingsmail. Dit is uw betaalbewijs.
Wanneer de kosten van het U-Talent College een probleem zijn vanwege het gezinsinkomen, is het mogelijk hier een regeling voor te treffen. Neem hiervoor contact op met de U-Talent coördinator van de school van uw kind.

Belangrijke data

Introductie
De introductie start op 5 september 2018 om 11.00 uur bij de Stayokay Soest en zal eindigen op donderdag 6 september na de lunch.

De certificaatuitreiking is in oktober 2019.